Горбаль Наталія Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Горбаль Наталія Ігорівна
HorbalZMD2020.jpg
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК №011332)
Вчене звання Доцент (атестат ДК №010264)


Посада

Доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, заступник завідувача з міжнародної співпраці


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства», кваліфікація інженера-економіста, 1997 р.


Професійна діяльність

2012 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2002 – 2012 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2001 – 2002 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2000 – 2001 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Конкурентоспроможність ЄС: діагностика та стратегія», «Міжнародний маркетинг»

Дисципліни, які викладає іноземною мовою: «EU competitiveness: diagnostics and strategy», «International marketing», «Strategic management», «International business», «Foreign economic activity of an enterprise»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Оцінка та формування витрат на рекламну діяльність в системі маркетингу підприємства» (спеціальність 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг), 2001 р.


Участь у держбюджетній роботі

 • ДБ-87/Корпорація «Розробка системи корпоративного управління в умовах реформування економіки», 2000-2001 рр.


Участь у міжнародних грантах

 • 2019 – 2022 – Модуль J.Monnet Erasmus+ «Підвищення конкурентоспроможності ЄС: циркулярна економіка» (610641-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE) (сайт проекту https://lpnu.ua/jmm-circle)


Стажування та підвищення кваліфікації

 • 2021 – 2 міжнародні тренінги – підвищення кваліфікації за програмою Еразмус+ КА1 (м. Хатай, м. Анкара, Туреччина)
 • 2020 – 3-місячне стажування на кафедрі економіки України Львівського національного університету
 • 2019 – стажування для викладачів «Educational systems of EU: prospects of cooperation and development» (м. Єреван, Вірменія)
 • 2018, 2019, 2020 – англомовні зимові табори з підвищення педагогічної майстерності при Львівській політехніці
 • 2017, 2018, 2019, 2021 – англомовні літні табори з підвищення педагогічної майстерності при Львівській політехніці
 • 2017 – воркшопи Британської ради та Університету Кінгстона з навчального та педагогічного мистецтва
 • 2016 – програма Британської Ради «Researcher Connect»
 • 2016 – тренінг, семінар-симуляція з громадянської освіти
 • 2015 – 2016 – cпільний проект Львівської політехніки та компанії «Diamond FMS» (Нідерланди) «Diamond BootCamp 2016»
 • 2015 – 2017 – курси вивчення німецької мови рівня B1 при Австрійській бібліотеці (м.Львів)
 • 2015 – стажування на Львівському локомотиворемонтному заводі
 • 2014 – тренінг «Ефективне управління бізнесом з системами Парус», організований корпорацією «Парус»
 • 2014 – отримано сертифікат British Council Aptis Report рівня С з англійської мови
 • 2013 – 2014 – семінар психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»
 • 2013 – 2014 – курси поглибленого вивчення англійської мови у Лінгвістично-освітньому центрі Національного університету «Львівська політехніка»
 • 2012 – 2013 – курси поглибленого вивчення англійської мови у Лінгвістично-освітньому центрі Національного університету «Львівська політехніка»
 • 2012 – курси семінарів-тренінгів «Development of communication skills» у Національному університеті «Львівська політехніка»
 • 2011 – стажування на Львівському локомотиворемонтному заводі
 • 2004 – літній інститут Консорціуму з удосконалення менеджмент-освіти в Україні (CEUME) (м. Ялта)
 • 2003-2008 – семінари Консорціуму з удосконалення менеджмент-освіти в Україні (CEUME) (м. Львів)
 • 2001 – професійне стажування за програмою «Comminity Connections», Канзас-Ситі, США
 • 1996 – навчання в Університеті Ковентрі (Великобританія) за програмою TEMPUS TACIS


Інші досягнення

 • Бізнес-тренер у «Школі експортера для початківців», що організовується Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською торгово-промисловою палатою, Асоціацією професійних митних посередників та Національним університетом «Львівська політехніка» (2020-2021 рр.)
 • Член координаційного комітету від України міжнародної організації "Ecumenical Forum of European Christian Women" (EFECW)
 • Науковий керівник магістрантки каф. ЗМД І.Пліш, яка здобула диплом ІІ ступеня в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 21-22 квітня 2021 р. у Державному університеті "Одеська політехніка".
 • Участь у міжнародних заходах: науковий семінар «Youth Cooperation between East and West», 2017 р., м. Варшава (Польща); воркшоп «Facilitating the participation of Ukraine in European Research Area and Erasmus+», 2017 р., м. Таллін (Естонія); воркшоп «Facilitating the participation of Ukraine in European Research Area and Erasmus+», 2017 р., м. Уппсала (Швеція); воркшоп «Challenges of the Scientific and Technological Evolution for the Export Control Systems» Науково-технологічного центру (SCTU), 2018 р., м. Тбілісі (Грузія); асамблеї міжнародної організації "Ecumenical Forum of European Christian Women", 2016 р. в м. Ларнака (Кіпр) та 2018 р. в м. Сокоград (Сербія).


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с.
 • Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): навч. посібник. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 188 с.
 • Михайлів З.В., Гаталяк З.П., Горбаль Н.І. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 244 с.


Монографії

 • Підвищення конкурентоспроможності ЄС: циркулярна економіка: монографія / за ред. О.Є. Кузьміна, О.Г. Мельник, Н.І. Горбаль. – Львів: Міські інформаційні системи, 2021. – 190 с.
 • Melnyk O. Circular economy model adoption for waste management in Ukraine: European experience / Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration: collective monograph // O. Melnyk, N. Horbal, L. Zaliska, I. Tiagnyriadko. – Riga, Latvia: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. – 296 p.
 • Horbal N. Research of ecosystems and problems of environmental innovation systems design, Vol. 3.: колективна монографія / Odrekhivskyy M., Kohut U., Horbal N. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, Sofia, 2019. – 355 p.
 • Horbal N. Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment. Vol. 2.: колективна монографія / N. Horbal, O. Hoshovska, S. Romanyshyn. – Riga: “Landmark” SIA, 2019. – 352 p.
 • Chyrkova Y. The balanced development of national economy under the conditions of modern world transformations: колективна монографія / Y. Chyrkova, N. Horbal, R. Lohvynenko. – Daugavpils: Daygava Print, 2019. – 228 p.
 • Horbal N. Analysis of the Ukrainian national startup market as the basis for innovation-oriented economy in the European environment / Horbal N., Goshovska O., Fedorova G. // Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: collective monograph in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2018. – Vol. 2. – 352 p.
 • Horbal N. International migration of Ukrainians in the context of European integration / Horbal N.I., Romanyshyn S.B., Durdela R.I. // Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine: collective monograph. – Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – Vol. 1. – 308 p.
 • Романишин С.Б., Мартинюк І.І., Горбаль Н.І. Інтеграційні процеси у розвитку дрібнотоварного сільськогосподарського виробництва України: монографія. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2016. – 176 с.
 • Кузьмін О.Є., Романишин С.Б., Горбаль Н.І. Рекламна стратегія підприємства: монографія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 168 с.


Публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Web of Science і Scopus

 • Shpak N., Kulyniak I., Gvozd M., Vveinhardt J., Horbal N. (2021). Formulation of development strategies for regional agricultural resource potential: the Ukrainian case. Resources. – Vol. 10, Iss. 6, p. 57.
 • Shpak N., Melnyk O., Horbal N., Ruda M., Sroka W. (2021). Assessing the Implementation of the Circular Economy in the EU countries. Forum Scientiae Oeconomia. – Vol. 9. – No. 1. – P. 25–39.
 • Shpak N., Mykytiuk O., Dvulit Z., Maznyk L., Horbal N. (2021). Simulation the attractiveness of transport services as a tool for assessing consumer loyalty in the digital epoch / CEUR Workshop Proceedings. – Vol. 2870 : Proceedings of the 5th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2021), Lviv, Ukraine, April 22–23, 2021. Volume I: main conference. – Р. 1500–1510.
 • Hoshovska O., Poplavska Zh., Kryvinska N., Horbal N. (2020). Considering random factors in modelling complex microeconomic systems. Mathematics. – Vol. 8, Iss. 8. – P. 1–18.
 • Горбаль Н. І., Беспалюк Х. М., Денисюк О. В. Психологічні чинники при формуванні тактики ціноутворення // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – № 1. – С. 140–151.
 • Горбаль Н.І. Трансформація маркетингових комунікацій українських підприємств в умовах кризи, глобалізації та євроінтеграції / Н.І. Горбаль, К.О. Дзюбіна, У.І. Моторнюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – №3. – С. 96-110.


Публікації у фахових виданнях

 • Горбаль Н. І., Крохмальна Я. О. Безвідходне виробництво в Україні: досвід ЄС // Вісник НУ "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2021. – № 2(6). – С. 149–158.
 • Горбаль Н. І., Мазурик М. М., Микитин О. З. Впровадження циркулярної економіки на основі європейського досвіду // Вісник НУ "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2021. – № 2(6). – С. 272–279.
 • Горбаль Н. І., Когут У. І., Моторнюк У. І. Дослідження конкурентоспроможності ЄС та його країн-членів // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2021. – Вип. 3, №1. – С. 193–203.
 • Горбаль Н. І., Пліш І. В. Циркулярні бізнес-моделі для сталого розвитку українських підприємств // Вісник НУ ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2021. – Т. 5, № 1. – С. 15–29.
 • Адамів М. Є., Горбаль Н. І., Коць І. І. Роль митної системи у забезпеченні конкуренто-спроможності ЄС в умовах сталого розвитку // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2021. – Вип. 3, № 2. – С. 272–279.
 • Dzvonyk R., Horbal N., Hoshovska O. Modeling the impact of GCI components on Ukraine competitiveness // Вісник НУ ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2020. – Т. 4, № 2. – С. 1–7.
 • Horbal N. I., Adamiv M.Ye., Chumak A.S. Adaptation of circular economy principles to waste management in Ukraine / Вісник НУ “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. — 2020. — Т. 4, № 1. — C. 159-166.
 • Горбаль Н. І., Микитин О. З., Михальков М. О. Розвиток агропромисловості України в умовах євроінтеграції / Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. — 2020. — Vol. 2, No. 1. — С. 78-86.
 • Горбаль Н.І. Інновації як чинник підвищення конкурентоспроможності України / В.Я. Пушак, Н.І. Горбаль // Вісник економічної науки України. — 2020. — № 1 (38). — С. 131-137.
 • Горбаль Н.І., Хіндяк Р.В. Аналізування глобальної конкурентоспроможності країн Європейського Союзу / Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. — 2020. — Vol. 2, No. 1. — С.87-96.
 • Горбаль Н. І., Смерека Л. В., Микитин О. З. Конкурентна розвідка: сутність, значення, перспективи розвитку // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2019. – Вип. 1, № 2. – С. 43–50.
 • Горбаль Н.І., Микитин О.З., Суха А.Я. Державне регулювання конкуренції в Україні та ЄС // Бізнес Інформ. – 2019. – № 4. – С. 66–71.
 • Горбаль Н.І., Шаровський Я.О., Ярошенко В.В. Конкурентна ситуація на ринку поштового зв’язку України // Бізнес Інформ. – 2019. – № 5. – С. 123–128.
 • Горбаль Н.І., Романишин С.Б., Шалін А.С. Ринок нерухомості України: тенденції та перспективи // Бізнес Інформ. – 2019. – № 3. – С. 149–154.
 • Горбаль Н.І., Романишин С.Б., Ціхоцький П.І. Становлення та сучасні особливості конкурентної політики в Україні // Бізнес Інформ. – 2019. – № 2. – С. 72–77.
 • Горбаль Н.І. Тенденції та перспективи розвитку українського експорту / Н.І. Горбаль, В.В. Гресько, Р.В. Гудима // Бізнес Інформ. – 2019. – №1.
 • Горбаль Н.І. Професія SMM-маркетолога в Україні: проблеми та перспективи / Н.І. Горбаль, К.О. Ільницька, С.Б. Романишин // Бізнес Інформ. – 2018. – №12. – C. 477–482.
 • Горбаль Н.І. Розвиток туристичної галузі України в умовах євроінтеграції / Н.І. Горбаль, У.І. Когут, А.В. Лілянова // Бізнес Інформ. – 2018. – № 4. – С. 139-145.
 • Горбаль Н.І. COSME: розвиток і підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на ринках ЄС / М.В. Руда, Н.І. Горбаль, В.С. Ільницький // Бізнес Інформ. – 2018. – № 3. – С. 252–258.
 • Горбаль Н.І. Європейські орієнтири української освіти / Н.І. Горбаль, С.І. Наумчук, С.Б. Романишин, К.О. Сікорська // Бізнес Інформ. – 2018. – №2. – C. 75–80.
 • Horbal N. Internet advertising: the specifics, tendencies of development and impact on sales / N. Horbal, M. Naychuk-Khrushch, B. Orlykova // Econtechmod: An International Quarterly Journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes. – 2017. – Vol. 6, No. 1. – P. 37–46.
 • Горбаль Н.І. Вплив членства в ЄС на конкурентоспроможність країн Східної Європи / Н.І. Горбаль, К.А. Кухтяк, М.В. Руда // Науковий вісник НЛТУ України: Серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017, вип.27.7. – С. 53-58.
 • Горбаль Н.І. Вендинговий стартап на українському ринку / Н.І. Горбаль, З.Ю. Келлер, М.Б. Найчук-Хрущ // Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. – 2017. – Вип. 27(2). – С. 53–57.
 • Горбаль Н.І. Основні проблеми функціонування ПАТ «Укрзалізниця» та рекомендовані шляхи їх вирішення / Н.І. Горбаль, М.М. Заремба, С.Б. Романишин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». – 2017. – № 863. – С. 34-41.
 • Horbal N. Double-sided analysis of the labor market in Ukraine: graduates’ and employers’ view / N. Horbal, M. Shpak, Y. Shpak // Econtechmod: An International Quarterly Journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes. – 2016. – Vol. 5, No. 1. – P. 27–34.
 • Горбаль Н.І. Особливості дитячого маркетингу / Н.І. Горбаль, О.В. Гошовська, В.Т. Шелест // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – №858. – C.101-107.
 • Горбаль Н.І. Особливості та тенденції розвитку мобільного маркетингу / Н.І. Горбаль, М.М. Куян, Ю.О. Горбаль // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – №851. – C.12-20.
 • Горбаль Н.І. Просування товарів на міжнародні ринки / Н.І. Горбаль, О.В. Гошовська, Г.І. Садловська // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – №851. – C.55-61.
 • Горбаль Н.І. Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України / А.О. Калиновський, Н.І. Горбаль, Н.Л. Калиновська // Бізнес-інформ. – 2016. – №8. – С. 88-94.
 • Горбаль Н.І. Імплементація в Україні антимонопольного законодавства Європейського Союзу / Н.І. Горбаль, С.Б. Романишин, У.І. Когут // Науковий вісник НЛТУ України: Серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016, вип.26.2. – С. 182-190.
 • Горбаль Н.І. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного ринку в Україні / Н.І. Горбаль, Р.І. Ханіна, О.І. Ковальчук // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – №819. – С. 120-128.
 • Горбаль Н.І. Міграційні процеси в контексті асоціації України та Європейського Союзу / Н.І. Горбаль, І.І. Бобиляк, І.Г. Мельник // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – №819. – С. 391-399.
 • Горбаль Н.І. Тенденції та перспективи розвитку брендингу в умовах євроінтеграційних процесів в Україні / Н.І. Горбаль, Л.Ю. Окань, С.Б. Романишин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2015. – № 835. – С. 10-17.
 • Горбаль Н.І. Антикризовий маркетинг як складова антикризового управління підприємства / Н.І. Горбаль, М.В. Колодій // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2014. – №790. – С. 3-7.
 • Горбаль Н.І. Туризм у Львові: реалії та перспективи розвитку / Н.І. Горбаль, В.М. Ліпей, З.В. Спольська // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2014. – №790. – С. 36-41.
 • Горбаль Н.І. Концепція формування бренду України у міжнародному середовищі / Н.І. Горбаль, В.М. Мисик // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – №769. – С.345-351.