Гончар Михайло Федорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гончар Михайло Федорович
Гончар.jpg
д.е.н., професор
Дата народження 24 травня 1981 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2004 р.
Спеціальність Міжнародна економіка
Галузь наукових інтересів Управлінські рішення, управління в стресових ситуаціях
Науковий ступінь доктор економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2018
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Гончар Михайло Федорович — доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 24 травня 1981 року м. Львів

У 2004 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю Міжнародна економіка

Кандидатська дисертація: Управлінські рішення в системі менеджменту підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гончар Михайло Федорович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2011. — 195, [5] арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 180-195.

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Докторська дисертація: Формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Гончар Михайло Федорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2018. - 456 с.

Науковий консультант — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Міжнародна економічна діяльність України
 • Міжнародні валютно-фінансові відносини
 • Європейська валютна система


Науково-дослідна робота

Коло наукових інтересів: Управлінські рішення, управління в стресових ситуаціях, стрес-менеджмент

Вибрані публікації

 1. Впровадження інноваційних інформаційних систем як засіб покращення якості управлінських рішень на підприємстві / М. Ф. Гончар, Н. Р. Возний // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 92­93. — Бібліогр.: 5 назв.
 2. Геоінформаційні системи в логістиці / Р. Е. Гулієва, М. Ф. Гончар // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 230­234. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). — Бібліогр.: 9 назв.
 3. Інноваційні процеси — рушійна сила національної економіки / Р. Е. Гулієва, М. Ф. Гончар // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 112-113. — Бібліогр.: 4 назви.
 4. Обгрунтування доцільності впровадження геоінформаційних систем в логістиці / Р. Е. Гулієва, М. Ф. Гончар // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIN Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — C. 119-120. — Бібліогр.: 9 назв.
 5. Організація руху інформаційних потоків у процесі розробки виробничої програми машинобудівного підприємства / М. Ф. Гончар, Н. Р. Возний // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIN Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 93-94. — Бібліогр.: 6 назв.
 6. Формування механізмів розроблення та прийняття управлінських рішень у сфері виробництва продукції машинобудівних підприємств / М. Ф. Гончар // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 309-317. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 682). — Бібліогр.: 13 назв.
 7. Оцінка та впровадження інноваційних інформаційних технологій на машинобудівних підприємствах / Ю.В. Малиновський, М.Ф. Гончар, А.В. Дзюбіна // Збірник науково-технічних праць. Науковий вісник НЛТУ України. 2008. — № 18.8. — Львів: Національний лісотехнічний університет України. — С.278-283.
 8. Вдосконалення механізму прийняття управлінських рішень щодо раціоналізації структури джерел фінансування інвестиційних проектів розвитку підприємства / М.Ф. Гончар, О.Ю. Ємельянов // Інвестиції: практика та досвід. Науково-практичний журнал. 2009. № 24. — Київ: ТОВ «ДКС центр». — С.3-6.
 9. Гончар, М.Ф. 2018. Системи стрес-менеджменту на підприємствах: формування, використання та моделювання. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 10. Гончар, М.Ф. 2018. Соціально-психологічні інструменти формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах. В: В.В. Прохорова, ред. Управління стійким розвитком економіки: теоретичні і практичні аспекти. Харків: Видавництво Іванченка І.С. с.7-15.
 11. Гончар, М.Ф. та Овчарук, В.В. 2018. Моделювання як спосіб побудови й адміністрування систем стрес-менеджменту на підприємствах. В: Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріна, ред. Сучасні тенденції розвитку регіонів та галузей народного господарства. Дніпро: Пороги. с.126-137.
 12. Гончар, М.Ф., 2017. Загальні принципи формування і використання систем стрес-менеджменту на підприємствах. Сучасні питання економіки і права: збірник наукових праць, 1-2, с.7-16.
 13. Гончар, М.Ф., 2017. Діагностування систем стрес-менеджменту на підприємствах. Причорноморські економічні студії, 22, с.87-91.
 14. Гончар, М.Ф., 2017. Специфічні принципи формування і використання систем стрес-менеджменту на підприємствах. Економіка. Фінанси. Право, 12, с.40-42.
 15. Гончар, М.Ф. та Білик, Ю.В., 2017. Особливості управління у стресових ситуаціях. Стрес-менеджмент на підприємстві. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Серія економічна, 27/2, с.94-97.
 16. Гончар, М.Ф. та Кузьмін, О.Є., 2017. Стреси як об’єкт менеджменту: сутність, класифікація та фактори формування. Бізнес Інформ, 3, с.413-418.
 17. Гончар, М.Ф. та Кузьмін, О.Є., 2017. Особливості стрес-менеджменту на підприємствах в сучасних умовах. Економіка. Фінанси. Право, 6/2, с.9-13.
 18. Гончар, М.Ф., 2018. Індикатори ефективності формування і використання систем стрес-менеджменту та їх вплив на результуючі показники діяльності підприємства. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ», 1, с.202-206.
 19. Гончар, М.Ф., 2017. Методи стрес-менеджменту та їхня класифікація. Бізнес Інформ, 12, с.424-429.
 20. Ugolkov, I., Honchar M. and Skybinskyi O., 2019. Analysis of Ukrainian trends of use of Internet technologies in process of marketing interaction with clients of the enterprise. Science and Education a New Dimension, VII (32), pp. 18-21.
 21. Kuzmin, O., Honchar, M., Zhezhukha, V., Ovcharuk, V. 2019. Simulating and Reengineering Stress Management System—Analysis of Undesirable Deviations. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies 20, pp. 311-330.
 22. Shpak, N., Naychuk-Khrushch, M., Kohut, U., Honchar, M., Sroka, W. 2020. The usage of modern instruments of business planning administration for small enterprises: A case study analysis. Open Access Central European Business Review 9(1), pp. 20-42.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032)258-23-63

E-mail: mykhailo.f.honchar@lpnu.ua