Голуб Іванна Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Голуб Іванна Юріївна
7262528-STANDARD.jpg
к.пед.н, доцент
Дата народження 8 січня 1968 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім..Івана Франка.
Дата закінчення 1990 р.
Спеціальність «класична філологія».
Галузь наукових інтересів Сенсибілізація майбутніх перекладачів до соціокультурних проблем перекладу
Кваліфікаційний рівень філолог, викладач
Науковий ступінь кандидат педагогічних наук
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2012 р.
Поточне місце роботи кафедра прикладної лінгвістики, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Голуб Іванна Юріївна — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народилася 8 січня 1968 року.

Професійний досвід 12 років

Освіта

1985 — 1990 рр. студентка факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Фрака (спеціальність: класична філологія)

Тема дисертації: Формування у майбутніх перекладачів соціокультурної компетенції у процесі вивчення німецької мови після англійської[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Голуб Іванна Юріївна ; Київ.нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. — 210 арк. — Бібліогр.: арк. 193-210.


Підвищення кваліфікації та сертифікати:


сертифікат Goethe-Zertifikat C2 (2007)

сертифікат «Testautorin» / проект"Testentwicklung"(2010)

сертифікат екзаменатора для іспитів Fit in Deutsch 1 і 2(2013)

курс «DaF для мультиплікаторів в Україні» (з 2013)


Семінари та тренінги при Гете-Інституті в Україні та за кордоном:


Methodisch-didaktische Aufgaben und Übungsreihe für den Mittelstufenunterricht (Київ, 2005)

Literarische Texte im DaF-Unterricht (Київ, 2006)

мовний курс та іспит ZOP (Берлін, 2007)

програма для госпітантів (Київ, 2007)

Prüferschulung im B und C Bereich (Київ, 2008)

«Schritte international» (Київ, 2009)

«Schritte international» (Львів, 2010)

Seminardidaktik für Testautoren (Київ, 2010)

Neuere Tendenzen im Fremdsprachenunterricht (Львів, 2011)

Test, Selbstbeurteilung und eigenverantwortliches Lernen imkompetenzorientierten Fremdsparchenunterricht (Київ, 2011)

Aufgabestellung und Lernziele (Львів, 2011)

Studienbegleitender Deutschunterricht in Polen und in derUkraine (2012)

Handlungsorientierter Deutschunterricht (Львів, 2012)

Österreichische Landeskunde (Львів, 2013)


Участь у проектах Гете-Інституту та ін.:

тренінг «Testen und Testentwicklung» для вчителів шкіл та ВНЗ (Львів; Суми, 2010/2011)

воркшоп «Deutschland im ukrainischen Spiegel: Probleme derinterkulturellen Kommunikation» конференція АУГ (2012)

інтенсивний мовно-дидактичний курс B2 для вчителів німецькоїмови, підготовка до іспиту Goethe-Zertifikat B2 (Луцьк, 2013)

тиждень підвищення кваліфікації для вчителів німецької мови(Полтава, 2013)


Професійна діяльність

з 2002 р. викладач кафедри прикладної лінгвістики Національного ун-ту «Львівська Політехніка»

з 2002 р. викладач Центру німецької мови у Львові

2012 -доцент кафедри прикладної лінгвістики. Національний університет «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

Іноземна мова

Наукові інтереси

Сенсибілізація майбутніх перекладачів до соціокультурних проблем перекладу

Вибрані публікації

Збірник тестових завдань з німецької мови [Текст] : навч.посіб. для підготов. незалеж. оцінювання випускників серед. шк. і вступників до Нац. ун-ту «Львів. політехніка» / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Центр тестування та діагностики знань ; за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала, проф. З. Г.Піха ; [уклад.: С. В. Дружбяк та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012.— 215 с. — Назва обкл. : Німецька мова. Збірник тестових завдань для абітурієнтів. — Бібліогр.: с. 205.— ISBN 978-617-607-227-0

Навчальні матеріали для розвитку соціокультурної сенсибілізації студентів, які вивчають німецьку як іноземну / І. Голуб //Викладання та вивчення німецької мови в міжкультурному просторі : матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. конф. Асоц. укр. германістів, 22-23 жовт. 2010 р.,Львів / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л. : Вид. центр ЛНУ, 2010. — С. 47-48.— Бібліогр.: 1 назва.

Особливості формування соціокультурної компетенції студентів шляхом розвитку їхньої соціокультурної сенсибілізації / І. Ю. Голуб // Якість вищої мовної освіти: шляхи вдосконалення організації і проведення педагогічної практики студентів-філологів : матеріали доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф.,25-26 берез. 2010 р., Горлівка / Горл. держ. пед. ін-т інозем. мов. — Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2010. — С. 134-136. — Бібліогр.: 3 назви.

Сенсибілізація майбутніх перекладачів до соціокультурних проблем перекладу / І . Голуб // Людина. Комп’ютер. Комунікація : зб. наук. пр./ Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т комп’ют. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики. — Л. : Вид-во «Львів. політехніка», 2010.— С. 309-311. — Бібліогр.: 5 назв.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й навчальний корпус, кімната№131,

Tел. +38(032) 258-27-00 , +38 (032) 258-21-38 , +38(032) 258-23-28

E-mail: apling.ikni@gmail.com;