Голтвян Валентина Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Голтвян Валентина Іванівна
Дата народження 29 вересня 1968 року..
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім..Івана Франка.
Дата закінчення 1991 р.
Спеціальність «романо-германські мови та література».
Галузь наукових інтересів прикладна лінгвістика,психолінгвістика
Кваліфікаційний рівень філолог, викладач
Поточне місце роботи кафедра прикладної лінгвістики, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Голтвян Валентина Іванівна — старший викладач кафедри прикладної лінгвістики, Інституту комп’ютерних наук та інформаційнихтехнологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народилася 29 вересня 1968 року.

Професійний досвід 20 років

Освіта

Львівський національний університет імені Івана Франка,спеціальність- романо-германські мови та література, 1991 р.

Професійна діяльність

1992-1997 — викладач англійської мови кафедри іноземних мов. . Державний університет «Львівська політехніка».

1997 — викладач кафедри прикладної лінгвістики . Державний університет «Львівська політехніка».

2005 - старший викладач кафедри прикладної лінгвістики. Національний університет «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

Іноземна мова

Наукові інтереси

прикладна лінгвістика, психолінгвістика

Вибрані публікації

Навчальний посібник з англ. мови «Getting on in English» для студентів вищих навчальних закладів

Мовні механізми сугестії в інформаційно-комунікативних технологіях ЗМІ / В. Голтвян, О. Залуцька // Людина. Комп’ютер. Комунікація :зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т комп’ют. наук та інформ.технологій, Каф. приклад. лінгвістики. -Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — С. 125-126. — Бібліогр.: 7 назв.

Проект англійсько-українського комп’ютерного словника з робототехніки / Б. Шуневич, В. Голтвян, М. Маляр // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах :матеріали !V Міжнар. наук.-практ. конф. / Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. —Л., 2010. — С. 123.

Збірник тестових завдань з англійської мови : навч. посіб.для піготовки до зовніш. незалеж. оцінювання випускників серед. шк. і вступників до Нац. ун-ту «Львівська політехніка» / М-во освіти і науки, молодіта спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; за заг. ред. Ю. Я. Бобала,З. Г. Піха ; [уклад. : Андрейчук Н. І., Голтвян В. І., Карамишева І. Д. [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Габа, В. М. Гук]. — Львів : Львівська політехніка,2011. — 322 с. — На обкл. назва :Англійська мова. Збірник тестових завдань для абітурієнтів. — ISBN 978-617-607-155-6

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й навчальний корпус, кімната№131,

Tел. +38(032) 258-27-00 , +38 (032) 258-21-38 , +38(032) 258-23-28

E-mail: apling.ikni@gmail.com;