Голощук Роман Олегович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Голощук Роман Олегович
HoloschukR.png
к.т.н., доцент
Дата народження 17 лютого 1974 року
Місце народження Львів
Національність українець
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1996 рік
Спеціальність Автоматизовані системи управління
Галузь наукових інтересів інтелектуальні системи електронного навчання
Кваліфікаційний рівень інженер-системотехнік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Пасічник Володимир Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри «Інформаційні системи та мережі»
Дата присвоєння н.с. 2009 рік
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 рік
Поточне місце роботи НУЛП, Кафедра СКІД

Голощук Роман Олегович (*17 лютого 1974р.) — український науковець, кандидат технічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» , заступник директора з питань інформаційних технологій Видавництва Львівської політехніки.

Біографічні відомості

Освіта

У 1996 р. закінчив з відзнакою факультет комп’ютерної техніки Державного університету “Львівська політехніка”, отримавши диплом інженера-системотехніка за спеціальністю “Автоматизовані системи управління”.

Професійна діяльність

Жовтень 1996 р. – жовтень 1997 р. – інженер кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка».

Листопад 1997 р. – вересень 2001 р. - аспірант кафедри інформаційних систем та мереж.

Жовтень 2000 р. – серпень 2002 р. – асистент кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка».

Вересень 2002 р. – серпень 2009 р. – cтарший викладач кафедри інформаційних систем та мереж.

Серпень 2009 р. – серпень 2011 р. – доцент кафедри інформаційних систем та мереж.

З вересня 2011 р. – доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності.

З січня 2009 виконує обов'язки заступника директора з питань інформаційних технологій Видавництва Львівської політехніки [1].

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Методи і засоби документування інформації
 • Інтернет-технології та ресурси
 • Електронні послуги
Свідоцтво про призначення гранту Президента України

Наукова робота

Кандидат технічних наук з 28 квітня 2009 року. Дисертацію захистив на спеціалізованій вченій раді Національного університету «Львівська політехніка». Спеціальність 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.

Тема дисертації: Математичне та програмне забезпечення систем дистанційного мережевоцентричного навчання [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / Голощук Роман Олегович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2008. — 175 с.

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Пасічник Володимир Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри «Інформаційні системи та мережі».

У 2010 році здобув вчене звання доцента кафедри інформаційних систем та мереж.

Очолював колектив молодих вчених, які реалізували проект «Утворення та організація діяльності дитячого дистанційного навчально-консультаційного центру у Львівській області” за кошти гранту Президента України для обдарованої молоді (Розпорядження Президента України від 14.12.2005 р. №1276/2005-рп).

Напрямки наукових досліджень:

 • розроблення інтелектуальних систем електронного навчання;
 • інформатизація видавничих процесів;
 • розподілені мережевоцентричні інформаційні системи та технології.

Наукові публікації

Автор понад 90 наукових праць [2], [3] (серед них є публікації у закордонних журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus й Web of Science) та навчально-методичних публікацій.

Навчальні посібники з грифом МОН та навчальні посібники, які рекомендовано Науково-методична рада Національного університету “Львівська політехніка”:

 1. Шаховська Н.Б. Алгоритми та структури даних : навч. посіб. / Н.Б. Шаховська, Р.О. Голощук. – Львів : «Магнолія 2006», 2010. – 216 с. Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник (лист №1.4/18-Г-2635 від 04.12.08 р.)
 2. Кісь Я.П. Методи документування консолідованої інформації: навч. посібник / Я. П. Кісь, Р. О. Голощук; за заг. ред. В.В. Пасічника. – 2-ге вид. – Львів: Видавництво Львівcької політехніки, 2014. – 240 с. – (Серія «Консолідована інформація», вип. 5). Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник (лист №1/11-19997 від 25.12.12 р.)
 3. Кісь Я.П. Методи документування консолідованої інформації: навч. посіб. / Я.П. Кісь, Р. О. Голощук. – Львів: Видавництво Львівcької політехніки, 2010. – 240 с. – (Серія «Консолідована інформація», вип. 5).
 4. Андрухів А. І. Електронні послуги в бібліотечній справі : навч. посібник / А. І. Андрухів, Р. О. Голощук, М. Б. Сокіл. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 136 с. – (Серія “Інформація. Комунікація. Документація” ; вип. 8). ISBN 978-617-607-883-8 (вип. 8) ISBN 978-617-607-495-3 (серія).
 5. Вовк Н. С. Ділова документація: навчальний посібник / Н. С. Вовк, Р. О. Голощук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 200 c.

Основні праці:

 1. Вимоги до авторських рукописів книжкових видань, які подають у Видавництво Львівської політехніки / За ред. І. П. Паров’яка; уклад. ; Р. О. Голощук, О. М. Губарєва, І. Є. Лонкевич, Л. А. Саламін, Г. З. Сукмановська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 24 с.
 2. Голощук Р.О. Математичне та програмне забезпечення систем дистанційного мережевоцентричного навчання / Р. О. Голощук // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб.- К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2009. - Вип. 60. - С. 98-104.
 3. Голощук Р.О. Досвід упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у видавництві Львівської політехніки / Р.О. Голощук, І.П. Паров'як // Інформаційні системи та мережі : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор В. В. Пасічник. - Львів. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. - 396 с. : іл. - (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 673). - C. 259-266.
 4. Yuriy Bobalo, Petro Stakhiv, Bogdan Mandziy, Natalya Shakhovska, Roman Holoschuk: The concept of electronic textbook "Fundamentals of theory of electronic circuits" [Електронний ресурс] // przegl?d elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 3a/2012. - P. 16-18 http://pe.org.pl/articles/2012/3a/6.pdf. - Заголовок з титул. екрана. Przeglad Elektrotchniczny is indexed by Thomson Scientific Web of Science Philadephia (Philadelphia list). Impact Factor: 0.242.
 5. Holoschuk M. On the experience of developing an electronic textbook Fundamentals of the Electronic Circuits Theory /Mariya Holoschuk, Roman Holoschuk // Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku : Ogólnopolska Konferencja Naukowa. – Lublin; Wydawnictwo UMCS, 2014. – P. 157-167.
 6. Голощук Р. О. Особливості впровадження технологій та методів дистанційного навчання в освітній процес / Р.О. Голощук, Н. О. Думанський // Інформаційні системи та мережі : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор В. В. Пасічник. - Львів. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2015. - 416 с. : іл. - (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 829). - C. 349-359.
 7. Dmytro Dosyn, Vasyl Lytvyn, Vira Kovalevych, Oksana Oborska, Roman Holoshchuk. Knowledge discovery as planning development in knowledgebase framework // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії:матеріали XIII Міжнар. конф.TCSET'2016, 23-26 лют. 2016 р., Львів, Славське, Україна/Нац. ун-т "Львів. політехніка" .- Львів:Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 962 с. : іл. - C. 449-451.


Кваліфікаційні вміння

Грамота Львівської обласної ради за багаторічну сумлінну працю
Нагрудний знак університету за заслуги перед Львівською політехнікою
 • Стипендіат програми ім. Леонарда Ойлера Німецької служби академічних обмінів DAAD (Leonhard-Euler-Stipendienprogramms 2001/2002), яка проводилась урядом Німеччини.
 • Член журі ІІ етапу Всеукраїнської обласної олімпіади з інформатики серед школярів 11 класів (2003-2005 рр.).
 • Успішно виконав програму дистанційного курсу (60 год.) “Технології веб-дизайну” Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут” (2003 р.)
 • У 2005 році пройшов курси за програмою “Intel® Навчання для майбутнього” з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти.
 • У 2004 році навчався на курсах «Education of highly qualified IT specialists for Central and Eastern Europe countries in accordance to demands of the job market» Польсько-Японської Вищої школи Інформаційних технологій (Polish-Japanese Institute of Information Technology) у Варшаві.
 • У 2006 році прослухав курси Microsoft Certification Program (MCP): «Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment». У 2007 році успішно здав іспит та отримав сертифікат MCP (http://www.mycertprofile.com/Profile/7406199602/12/6/share).
 • У 2014 році навчався на курсах підвищення кваліфікації за програмою «Сучасні інформаційні технології у викладанні соціально-гуманітарних дисциплін» і стажувався на кафедрі інформаційних технологій в менеджменті ЛНУ ім. Івана Франка.
 • У 2017 році успішно пройшов онлайн-курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі».
 • У 2020 році успішно закінчив онлайн-курс «Наука про освіту: Що повинен знати лідер освітнього стартапа», онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників закладів ПТО та онлайн-курс "Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії".


 • У 2015 році виконував обов'язки голови екзаменаційної комісії з випуску студентів економічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка за спеціальністю «Консолідована інформація».
 • У 2007 році нагороджений дипломом Національного університету „Львівська Політехніка”.
 • 15.10.2009 з нагоди 165-річчя створення Національного університету „Львівська Політехніка” нагороджений грамотою Львівської політехніки за значні досягнення в навчальній та науковій роботі.
 • З 2009 року за контрактом виконує обов'язки заступника директора Видавництва Львівської політехніки з питань інформаційних технологій. Здійснює керівництво Центром прикладних інформаційних технологій Видавництва ЛП і координацію роботи інженерного персоналу при здійсненні виготовлення документів про освіту, студентських квитків, цифрового та широкоформатного друку, формування електронних архівів видань і популяризації інформаційних ресурсів Видавництва Львівської політехніки.
 • 07.12.2016 нагороджений грамотою Львівської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих кадрів та з нагоди 200-річчя Національного університету „Львівська Політехніка”.
 • 21.05.2018 відзначений нагрудним знаком університету за заслуги перед Львівською політехнікою.

Контакти

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3; 4-й корпус, кімната 523

тел.: +38 (032) 258-25-95

E-mail: Roman.O.Holoshchuk@lpnu.ua; skid@ridne.net; skid@lp.edu.ua

Офіційні сторінки у соціальних середовищах комунікації

Примітки