Головач Ігор Романович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Головач Ігор Романович
Дата народження 6 листопада 1969 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Синтез систем автоматизації технологічних процесів сталеплавлення
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Лозинський Орест Юліанович.
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2009 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем

Головач Ігор Романович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем, Інституту енергетики та систем керування, заступник декана бакалаврату.

Загальна інформація

Дата народження: 6 листопада 1969 року

Тема дисертації: Аналіз інформативних параметрів і розробка автоматичної системи керування процесом екстракції [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / Головач Ігор Романович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2004. — 160 арк. — арк. 150-157

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Лозинський Орест Юліанович.

Основні курси

 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Діагностика та випробування електрообладнання транспортних засобів
 • Бортові та навігаційні системи автотранспортних засобі
 • Електрообладнання та системи керування електротранспортом

Наукові інтереси

 • Синтез систем автоматизації технологічних процесів сталеплавлення

Вибрані публікації

 1. Алгоритмізація, програмування, числові та символьні обчислення в пакеті MathCAD [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я. С. Паранчук, А. В. Маляр, Р. Я. Паранчук, І. Р. Головач ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. — 163 с. — Бібліогр.: с. 155. — 300 экз. — ISBN 978-966-553-804-2
 2. Перспективні напрямки підвищення енергоефективності електрометалургійної галузі України / А. О. Лозинський, О. Ю. Лозинський, І. Р. Головач, Я. С. Паранчук, Р. Я. Паранчук // Проблеми автоматизованого електроприводу: теорія і практика : темат. вип. наук.-техн. журн. «Електроінформ» : присвяч. 165-річчю Нац. техн. ун-ту «Львів. політехніка». — Л. : ЕКОінформ, 2009. — С. 345-348. — Бібліогр.: 10 назв.
 3. Формування критерію оптимізації роботи глибинонасосної установки з врахуванням дебіту пласта / О. Ю. Лозинський, А. В. Маляр, Б. С. Калужний, І. Р. Головач // Проблеми автоматизованого електроприводу: теорія і практика : темат. вип. наук.-техн. журн. «Електроінформ» : присвяч. 165-річчю Нац. техн. ун-ту «Львів. політехніка». — Л. : ЕКОінформ, 2009. — С. 121-123. — Бібліогр.: 7 назв
 4. Головач І.Р. Величина струму привода дифузійного апарата похилого типу — параметр процесу. «Цукор України», 2002, № 6. —с.10-11.
 5. Головач І.Р. Про деякі аспекти управління і контролю процесу дифундування соку в дифузійних апаратах. //Вестник НТУ «Харьковский политехнический институт» «Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика.», 1999, № 61. —с.361-362.
 6. Головач І.Р. Структура системи автоматизації дифузійного відділення цукрового заводу. Специальный выпуск по материалам НТК, Крым, Алушта 21-26 сентября 1998. с.196-197.
 7. Головач І.Р., Лозинський А.О. Принципи керування контуром якості в процесі екстракції. //Вестник НТУ «Харьковский политехнический институт» «Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика.», 2000, № 113 —с.367-368.
 8. Головач І.Р., Маляр А.В. Алгоритм визначення оптимального значення коефіцієнта використання дифузійного потоку. //Вестник НТУ «Харьковский политехнический институт» «Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика.», 2002, № 12. —Том 1. —с.289-290.
 9. Головач І.Р., Мисик М.М., Курка Р.Р. Застосування дискретної імітаційної моделі для оцінки ефективності функціонування сокодобувної дільниці цукрового заводу. // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. — Львів: УкрДЛТУ. — 2002.-Випуск 12.8 —с.319-324.
 10. Лозинський О.Ю., Головач І.Р. Регулятор стану соко-стружкової суміші в дифузійному апараті. —Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Енергетичні та електромеханічні системи. 2001, № 418, с. 99-102.
 11. Пристрій для виготовлення деревностружкових, деревноволокнистих та подібних до них плит// Номер патенту: 30114 | Автори: Філінюк Роман Васильович, Соколовський Ярослав Іванович, Книш Юрій Вікторович, Сафаров Вячеслав Олександрович, Головач Ігор Романович | Опубліковано: 15.11.2000 | МПК: B27N 3/08
 12. Прес для підпресування деревностружкового шару// Номер патенту: 29065 | Автори: Головач Ігор Романович, Сафаров Вячеслав Олександрович, Соколовський Ярослав Іванович, Філінюк Роман Васильович | Опубліковано: 16.10.2000 | МПК: B27N 3/08

Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 131

Tел. +38 (032) 258-26-20