Говикович Марія Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Говикович Марія Василівна
RTEmagicC Kocjuba cr.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 28 серпня 1959 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Застосування принципу найменшої дії для аналізу електромагнітних полів
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1999 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра теоретичної та загальної електротехніки

Говикович Марія Василівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної та загальної електротехніки, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Дата народження: 28 серпня 1959 року

Тема дисертації: Застосування інваріантних наближень до розв’язування крайових задач електро- та магнітостатистики [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Коцюба Марія Василівна ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 1996. — 201 л.

Основні курси

  • Теоретичні основи електротехніки

Наукові інтереси

  • Застосування принципу найменшої дії для аналізу електромагнітних полів
  • Розроблено програмне забезпечення і методичні вказівки до використання комп’ютерних засобів під час виконання студентами розрахункових робіт

Вибрані публікації

  1. Застосування інваріантних наближень до розв’язання варіаційної задачі електростатики / М. В. Говикович, В. І. Горячко // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 54-58. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 654). — Бібліогр.: 6 назв.
  2. Лабораторні роботи по моделюванню процесів у довгих лініях / М. Говикович, Б. Цигиль // Комп’ютери в електроніці: наукові дослідження та навчальний процес : прогр. і зб. тез І-ої Всеукр. наук.-практ. конф., 17-20 верес. 2009 р., Львів, Чинадієво, Україна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2009. — С. 67-68. — Бібліогр.: 2 назви.
  3. Application of invariant approximations to variation problem of stationary electric field / M. Howykowycz // Computational problems of electrical engineering : abstr. of X Intern. workshop, Waplewo, Poland, Sept. 16-19, 2009. — Warsaw, 2009. — P. 26.
  4. Electrical circuits with distributed parameters as elements of mathematical models of physiological phenomena / V. Horyachko, M. Howykowycz, T. Horyachko // Przeglad elektrotechniczny. — 2009. — № 4. — P. 104-106. — Bibliogr.: 6 titles.
  5. Визначення електромагнетного моменту в математичних моделях неявнополюсних машин з єдиним магнетним потоком / В.І. Горячко, Т.І. Рижий, М.В. Коцюба // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 485: Електроенерг. та електромех. системи. -С. 44-48. — Бібліогр.: 5 назв.
  6. Didactics aspects of applying nodal-voltage method to the circuits with constrained no­des / M. Kotsyuba, V. Horyachko // Proc. of the V-th Intern. workshop «Computational problems of electrical engineering», Jazleevets, Ukraine, Aug. 26-29, 2003. — Warszawa, 2003. -P. 136-138. — Bibliogr.: 3 titles.

Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 113

Tел. +38 (032) 258-21-52

Ел. пошта: Howykowycz@ieee.org