Гнесь Ігор Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
ГНЕСЬ ІГОР ПЕТРОВИЧ
D3.jpg
д.арх., проф.
Дата народження 10 лютого 1954 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1976 р.
Спеціальність архітектура
Галузь наукових інтересів теорія та практика формування житла
Науковий ступінь доктор архітектури
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1989 р.
Поточне місце роботи кафедра архітектурного проєктування , Інститут архітектури та дизайну, Національний університет «Львівська політехніка»
Державні нагороди Лауреат Державної премії СРСР в галузі архітектури

Гнесь Ігор Петрович — доктор архітектури, професор, завідувач кафедри архітектурного проєктування Інституту архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Народився 10 лютого 1954 року.

У 1976 р. закінчив факультет архітектури Львівського політехнічного інституту.

У цьому ж році влаштувався на роботу в Студентське проектно-конструкторське бюро.

З 1980 до 1983 р. навчався в аспірантурі при Центральному науково-дослідному інституті типового і експериментального житла в Москві.

У 1985р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Типи квартирного житла для малих сімей».

Після захисту продовжив роботу в СПКБ.

З 1989 р. — доцент кафедри «Архітектурне проектування» Інституту архітектури НУ «Львівська політехніка».

З 1996 р. до 2009 р. — завідувач цієї кафедри-

Декан базової освіти, постійний член архітектурно-містобудівної ради м. Львова, член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К 35.052.11

Тема докторської дисертації: Формування архітектурно-типологічної структури сучасного міського житла в Україні [Текст] :дис. ... д-ра архітектури : 18.00.02 / Гнесь Ігор Петрович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 2014. — 438 с. : іл.

Навчальна робота

Викладає курси:

 • Комплексне дослідження архітектурного об’єкту
 • Основи формування житла і житлового середовища

Нагороди та відзнаки

State Prize Soviet Union.JPGЛауреат Державної премії СРСР в галузі архітектури (1987р.).


RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.)

Наукова робота

Підготував до захисту аспірантів, які успішно захистилися. Працює над докторською дисертацією

Наукові інтереси:

Основна сфера наукових інтересів — теорія та практика формування житла

Вибрані публікації

Є автором багатьох наукових праць. Видав ряд посібників у співавторстві з викладачами, зокрема:

 1. Однородинний житловий будинок [Текст] : навч. посіб. для студ. базового напряму «Архітектура» вищ. навч. закл. / І. П. Гнесь [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. — 112 c.: іл. — Бібліогр.: с. 110. — ISBN 978-966-553-621-5
 2. До проблеми видалення сміття з багатоквартирних житлових будинків / І.П. Гнесь // Сучас. пробл. архіт. та містобудування : наук.-техн. зб./Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.-К. : КНУБА, 2008. — Вип.19. — С. 253-258. — Бібліогр.: 5 назв.
 3. Проектна графіка : метод. вказівки до курсу «Проект. графіка» для студ.1 курсу баз. напряму 1201 "Архітектура«/Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: І.П. Гнесь, Ю.І. Криворучко, Г.Є. Бобош, Є.І. Король, Л.І. Лучко]. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. — 36 с.: іл.-Бібліогр.: с.15(3назви).
 4. Соціальні передумови формування планувальної структури квартир некомерційного житла / І.П. Гнесь, Г.О. Гнат // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2008. — № 632 : Архітектура.-С.52-55.-Бібліогр.: 4 назви
 5. Проектування дитячих дошкільних закладів [Текст] : навч. посіб. / О. М. Юрчишин, І. П. Гнесь, Л. І. Лучко ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 150 с. : кольор. іл., табл., фотогр. — Бібліогр.: с. 122-126. — 100 экз. — ISBN 978-617-607-087-0
 6. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції [Текст] : монографія / Ігор Гнесь ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 650 с. : рис. — Бібліогр.: с. 643-650. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-525-7

Найбільш значимі наукові праці

 1. Програма-завдання на проектування житла для одиноких і малосімейних для Москви;
 2. Регіональна програма соціального житла;
 3. Регіональна програма доступного житла;
 4. Концепція житлової політики на період 2008-2018рр. у Львові;
 5. Програма експериментального проектування пілотних енергоавтономних об’єктів сільської медицини для Львівської області.

Основні реалізовані авторські архітектурно-проектні роботи

 • 4 церкви;
 • 5 багатоквартирних житлових будинків і студентських гуртожитків;
 • 4 готелі;
 • 38 однородинних житлових будинків;
 • навчальний корпус-стоматполіклініка Львівського медичного університету;
 • лауреат 8-ми професійних загальнодержавних архітектурно-проектних конкурсі.

Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 334

тел. +38 (032) 258-25-22

E-mail: kafedra.ap@gmail.com