Гнатюк В'ячеслав Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гнатюк В'ячеслав Миколайович
RTEmagicC image015 03.png.png
к.філолог.н., старший викладач
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Галузь наукових інтересів націологія, етнологія, історія України
Науковий ступінь кандидат філологічних наук
Дата присвоєння н.с. 1993 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук , Кафедра історії України та етнокомунікацій

Гнатюк В'ячеслав Миколайович — кандидат філологічних наук старший викладач кафедри історії України та етнокомунікацій Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

Історія української культури

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: націологія, етнологія, історія України

Вибрані публікації

1.Дисертаційне дослідження на здобуття ступ. канд. філол. н.: «Українські народні соціально-побутові пісні-новотвори Гуцульщини повоєнної доби» (1992).

2.«Голодовка». Переяславщина в 1932-33 рр. Свідчення.- К.-Нью-Йорк, 2000 ( успівавт. з Ю. Авраменком), 24 др.арк.

3.Михайло Максимович. Дні та місяці українського селянина. – К., 2002 (Реконструкція, доповнення з арх. мат., упорядкування, перекл. з рос.), 8 др.арк.

4.Колгоспна система в дзеркалі української народної пісн іКарпат//Народознавчі зошити.-1997.-№3.

5.Мировичі - старшинський рід з Переяслава // Людина і світ.-1998.-№3.

6.Із львівського періоду революційної діяльності Дмитра Грицая (1929-1934рр.) Сторінки біографії // Визвольний шлях.-2000.-№9.

7.Українська діаспора в Португалії у дослідженнях португальських науковців// Український вимір. – Ніжин, 2010. – №3.

Контакти

Кафедра: 79013, Львів, вул. Митрополита Андрея 3, 4-йкорпус,кімната202,тел.. +38 (032) 258-21-59 E-mail: kafistor@polynet.lviv.ua ; koructyva4@ukr.net