Гнаткович Семен Андрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гнаткович Семен Андрійович
RTEmagicC gnatkovych 01.jpg.jpg
асистент
Дата народження 15 лютого 1951 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1974 р.
Галузь наукових інтересів монтаж та ремонт промислового обладнання цементної промисловості спеціальними пристроями
Кваліфікаційний рівень Інженер-механік
Поточне місце роботи Кафедра деталей машин Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Гнаткович Семен Андрійович - асистент кафедри деталей машин Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 15 лютого 1951 року.

Педагогічний стаж — 35 років.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Технічна механіка
 • Деталі машин

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — монтаж та ремонт промислового обладнання цементної промисловості спеціальними пристроями.

Вибрані публікації

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних публікацій,серед яких 4 авторські свідоцтва на винаходи

Статті у журналах і збірниках праць

 1. С.А, Гнаткович, Ю.Н. Микольский, О динамике передвижения подьемника для монтажа вращающихся печей. Вестн. Львов. политехн. ин-та 1981-№156 с. 24-26.
 2. С.А. Гнаткович, О математическом моделировании динамики транспортирования тяжеловесных длинномерных конструкций. Вестн. Львов.политехн. ин-та 1983 -№ 170с. 47-49.
 3. С.А Гнатаович, Свободные колебания корпуса печи при транспортировании.Вестн. Львов. политехн. ин-та 1986 — № 200 с. 51-53.
 4. Депонированная рукопись УДК 621.875:531.8 Калинин С.Г.,Гнаткович С.А., Харченко Е.В. К исследованию динамики механизма передвижения транспортных устройств. Львов. политехн. ин-т Львов, 1982 т.1 с ил., библиогр.7 назв. (Рукопись деп. в ВИНТИ 1982 г., № 8)
 5. Кичма А.О., Данило Я.Я., Гнаткович С.А. Визначення кінематичних характеристик відкритих зубчастих передач із зношеним профілемзубців/ Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 614. — «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. Львів. — 2008. — С. 88 — 94.
 6. Гнаткович С.А. Вплив характеристики привода на динамічні явища підйомно- транспортної системи. Науково-технічний та виробничий журнал «Підйомно- транспортна техніка». № 1(33). 2010 Підйомно—транспортна академія наук України. Стор 3-9. (каф. тем.)

Тези доповідей

 1. Гнаткович С.А. Динамічні навантаження підіймально-транспортного пристрою з висотною наставною конструкцією. . —Львів. 10-й Міжнародний симпозіум українських інженерів — механіків у Львові.Тези доповіді. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2011.— с. 336-337 . (каф. тем.)

Авторські свідоцтва і патенти

 1. Микольский Ю.Н,, Зеленью Й.Т., Кузьо И.В., Гнаткович С.А.АС. 931706 (СССР) Монтажная опора для длинномерного оборудования. Бюл. №20-1982. А.С. 931706
 2. Микольский Ю.Н., Зеленьш Й.Т., Кузьо И.В., Гнаткович С.А., Дорощук А.П. Монтажное подьемно-транспортное устройство Бюл. № 19-1982.А.С. 929537
 3. Микольский Ю.Н., Зеленьж Й.Т., Кузьо И.В., Гнаткович С.А.Монтажная опора для длинномерного оборудования. Бюл. №. 20-1982. А.С.931707

Навчально-методичні публікації

 1. Кичма А.О., Дідковський Є.Я., Гнаткович С.А. Вивчення конструкції зубчастого редуктора І визначення основних його параметрів. Інструкція до лабораторної роботи. Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1997.-13 с.
 2. Виноградов В.І., Гнаткович СА. Методичні вказівки до оформлення пояснювальної записки та специфікацій до курсових проектів з курсів «Прикладна механіка», «Технічна механіка», «Деталі машин», «Основи конструювання». Львів: НУ «Львівська політехніка», 2002.-16 с.
 3. Виноградов В.І., Кичма А.О., Гнаткович С.А. Визначення моменту сил тертя та втрат в підшипниках кочення. Інструкція до лабораторної роботи з дисциплін «Деталі машин» та «Прикладна механіка», Львів; Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003.-8 с.
 4. Будова та геометричні параметри редукторів. Методичні вказівки та інструкція до лабораторної роботи з дисципліни «Деталі машин».Укл.: В.О. Малащенко, С.А. Гнаткович. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». — 12 с.
 5. Збірник завдань та методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Деталі машин». Укл.: В.О. Малащенко, С.А.Гнаткович. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». — 16 с

Контакти

вул.Ст.Бандери 32, 79013, Львів; 6–й корпус, кімната 306,

т. +38 (032) 258-21-85