Гліненко Лариса Костянтинівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гліненко Лариса Костянтинівна
Glinenko.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 16.06.1957 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1979 р.
Спеціальність радіотехніка
Галузь наукових інтересів Розробка, експертиза та управління інноваційними проектами
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій

Гліненко Лариса Костянтинівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні дані

Народилася 16 червня 1957 року.

Педагогічна діяльність

Читає та веде практичні заняття з наступних дисциплін:

 • «Комп'ютерна підтримка проектних рішень»,
 • «Основи моделювання технічних систем»,
 • «Бази даних в інформаційно-комп’ютерних системах».

Наукові інтереси

Розробка методів управління інноваційними проектами, включаючи методи відбору та оцінки інноваційних альтернатив

Теми кафедральних розробок

Моделювання та дослідження розподілу поля в складних електродинамічних системах, в тому числі в модульованих нанорозмірних структурах

Видавнича діяльність

Автор понад 150 наукових праць, в т.ч. 3 монографії, 4 навчальні посібники

Вибрані публікації:

 1. Верифікація моделі повітророзподільника з дискретними отворами для охолодження електронних засобів/ Л.К. Гліненко, В.М. Фаст // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2005. — № 534: Радіоелектрон. та телекомунікації. — С. 173-176. — Бібліогр.: 4 назви.
 2. Залежність результатів синхронної реєстрації пульсових сигналів від зональних умов їх формування / Є.В. Сторчун, Л.К. Гліненко, І.В. Атаманова, В.І. Калин // Вісн. Нац. ун-ту «Львів.політехніка». 2005. — № 534: Радіоелектрон. та телекомунікації. — С. 181-185. — Бібліогр.: 4 назв.
 3. Технологія товарних інновацій на пізніх етапах життєвого циклу товару / Л.К. Гліненко // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2005. — № 526: Логістика. — С. 33-39. — Бібліогр.: 11назв.
 4. Моделювання евристичних задач проектування [Текст] / Л. К. Гліненко [та ін] ; Державний ун-т «Львівська політехніка», Львівський технічний коледж. — Львів : Телемаркет, 1997. — 222 с. — ISBN 5-7763-8674-8
 5. Технологія інженерного проектування [Текст]: структурний аналіз техн. та біотехн. систем: Навч. посіб. для студ.вищ. навч. закл. / Л. К. Гліненко, А. А. Смердов ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2004. — 387 с.: рис., табл. — Бібліогр.: с. 375-377. — ISBN 966-553-412-2
 6. Основи інформаційних технологій і систем [Текст] : навч. посіб. / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 499 с. : рис., табл. — Бібліогр.: — с. 486-494. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-440-3
 7. Програми та зразки тестових завдань для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки)[Текст] : навч. посіб. для вступників до Нац. ун-ту «Львів. політехніка» на рівень магістра / Бобало, Ю. Я. (ред.); Піх, З. Г. (ред.); Габа, В. М. (упоряд.); Гук,В. М. (упоряд.); Антонюк, В. П. (уклад.); Гліненко, Л. К. (уклад.); Демкович,І. В. (уклад.); Нац. ун-т «Львів. політехніка», Центр тестування та діагностики знань. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 267 с. : рис. — Бібліогр. в кінці ст. — 80 экз. — ISBN 978-617-607-251-5
 8. Стратегічне управління розвитком бізнес-систем в економіці України / Лариса Костянтинівна Гліненко. — Львів : Новий Світ-2000, 2011. — 775 с. — Бібліогр.: — с.738-775 (699 назв). — На укр.яз. — ISBN 978-966-41-8112-6.
 9. Методологічні основи оцінки рівня капіталізації суб’єктів господарювання [Текст] : монографія / Козоріз, М.;Гліненко, Л.; Люткевич, О.; Федорова, Г.; Возняк, Г.; Пшик, Б.; Долішня, М.; Беновська, Л.; Музика, І.; Лапішко, З.; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Л. : [б.в.], 2007. — 291 c.: рис. — (Серія «Регіони : моніторинг, прогнози, моделі»). — Бібліогр.: с. 271-281. — ISBN 978-966-02-4774-1
 10. Основи моделювання технічних систем[Текст]: навч. посібник / Л. К. Гліненко, О. Г. Сухоносов ; Львівськ аполітехніка, нац. ун-т. — Львів : Бескид Біт, 2003. — 175 с. : ил. — ISBN 966-8450-01-9

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімнати 113, 111

тел.: +38 (032) 258-25-06