Глобчак Михайло Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Глобчак Михайло Васильович
Глобчак.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 04.10.1951 р.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1978 р.
Спеціальність Автомобілі та трактори
Галузь наукових інтересів Дослідження теплових процесів у вузлах тертя механізмів транспортних засобів
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1994 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1997 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра автомобільного транспорту

Глобчак Михайло Васильович — кандидат технічних наук, доцент Кафедри автомобільного транспорту Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 4 жовтня 1951 року.

Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автомобілі та трактори» (1978 р.).

Голова профбюро Інституту інженерної механіки та транспорту, член президії профкому Національного університету «Львівська політехніка».

Захистив дисертаційну роботу у спеціалізованій Вченій раді Харківського автомобільно-дорожнього інституту за спеціальністю «Автомобілі та трактори» (1994 р.).

З 1979 р. — асистент, з 1997 р. — доцент кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки.

Педагогічний стаж — 35 років.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Проектування нестандартного обладнання
 • Технологічне обладнання підприємств автомобільного транспорту
 • Організація експлуатації автомобілів

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — дослідження теплових процесів у вузлах тертя механізмів транспортних засобів

Вибрані публікації

Автор понад 130 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких 6 монографій, 1 посібник та 5 патентів на винахід

Монографії та навчальні посібники

 1. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коляса О. Л., Яворський Я. П. Г93 Тепловий розрахунок автомобільних дискових гальм на типових режимах випробувань: Монографія. — Львів: Ліга-Прес, 2007. — 128 с. ISВN978-966-397-052-9
 2. Сучасні системи впорскування пального: навч. посіб. / Корецький І.М., Глобчак М.В., Яворський Я.П. — Львів: «Ліга-Прес», 2008. — 188 с. ISBN 978-966-397-096-7
 3. Гудз Г.С. Розподіл теплових потоків в елементах дискових гальм автомобілів: моногр. / Г.С. Гудз, М.В. Глобчак, М.М. Осташук. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2014. — 110 с. ISBN 978-966-7585-14-3
 4. Гудз Г.С. Комплексна оцінка теплонавантаженості дискових гальм автобусів на тривалих режимах роботи: моногр. / Г.С. Гудз, М.В. Глобчак, О.Р. Клипко. — Львів: Галицька видавнича спілка, 2017. — 124 с. ISBN 978-617-7363-57-5
 5. Гудз Г. С. Тепловий розрахунок дискових гальм автомобілів на циклічних режимах роботи: монографія / Г. С. Гудз, М. В. Глобчак, І. Я. Захара. – Львів: Вид-во "Галич-прес", 2018. – 100 c.
 6. Гудз Г. С. Причинно-наслідковий зв'язок між ремонтом циліндрів та температурним режимом автомобільного двигуна: монографія / Г. С. Гудз, М. В. Глобчак, О. Й. Коцюмбас. – Львів: Сполом, 2019. – 120 c.

Статті у журналах і збірниках праць

Тези доповідей

 1. Глобчак М.В. Передумови створення вдосконаленої теплової моделі автомобільного барабанного гальма / М.В. Глобчак, О.Й. Коцюмбас, О.Р. Дацюк // Друга всеукраїнська науково-практична конференція “Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні»: Тези доповідей. – Львів. – 2016.
 2. Глобчак М.В. Побудова теплової моделі автомобільного барабанного гальмового механізму з врахуванням стикових поверхонь / М.В. Глобчак, Г.Ю. Гарматій, О.Р. Дацюк // LXXII-а наук. конф.проф.-викл. складу відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету України: Тези доповідей. – Київ. – 2016.
 3. Глобчак М.В. Параметрична ідентифікація граничних умов теплової моделі середовища «гільза-охолодник» ДВЗ / М.В. Глобчак, Г.С. Гудз, О.Й. Коцюмбас // IV Міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей»: Тези доповідей. – Луцьк. – 2016.
 4. Дівеєв Б.М. Дослідження динаміки колісних машин з енергопоглинаючими пристроями на основі конденсованих моделей / Б.М. Дівеєв, І.Г. Керницький, М.В. Глобчак, І.І. Ільницький // Всеукраїнська науково-практична конференція: Тези доповідей. – Львів. – 2016.
 5. Глобчак М.В. Визначення термоміцності гільз циліндрів ДВЗ внаслідок їх ремонту / М.В. Глобчак, Г.С. Гудз, О.Й. Коцюмбас // Наукові праці Міжнародної науково-практичної та науково-методичної конференції присвяченої 85-річчю кафедри автомобілів, та 100-річчю з Дня народження професора А. Б. Гредескула. «Новітні технології в автомобіле-будуванні, транспорті і при підготовці фахівців», ХНАДУ. – Харків, 2016. – С. 236–238.
 6. Pelekh Y. Optimization of the Particle Vibration Absorbers as SDOF System / Y. Pelekh, I. Konuk, M. Hlobchak, G. Cherchyk,V. Opalko, B. Diveyev // Матеріали Х111 Міжнародної науково-технічної конференції “Перспективи технології і методи проектування МЕМС”. – Polyana-Svalyava (Zakarpattya), 2017. – P. 157–160.
 7. Diveyev B., Hlobchak M., Kernytskyy I., Cherchyk G. Different control of the semi-active vibration absorber // САПР у проектуванні машин. Задачі впровадження та навчання : матеріали XXVI Міжнародної українсько-польської науково-технічної конференції, 19–20 жовтня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – C. 31–32. (За іншою тематикою).
 8. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Дацюк О. Р. Визначення втомної міцності поздовжніх балок автомобільних рам під час циклічних навантажень // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : матеріали 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 25–26 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 97–99. (ЕРАТ-8, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 9. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й. Визначення термоміцності гільз циліндрів ДВЗ внаслідок їх ремонту // Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті і при підготовці фахівців: Наукові праці міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 85-річчю кафедри автомобілів та 100-річчю з Дня народження А.Б. Гредескул (Харків, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 20-21 жовтня 2016 року). – 2016. – С. 236–238. (ЕРАТ-8, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 10. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Дацюк О. Р. Вплив деструктивних чинників на стабільність барабанних гальмових механізмів автомобілів // LXXІІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету (Київ, 18 травня 2017 р.). – 2017. – С. 67.
 11. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й. Вплив збільшення діаметру циліндрів ДВЗ на експлуатаційні властивості автомобіля // LXXV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету, присвячена 75-річчю з дня заснування університету : тези доповідей (Київ, 15–17 травня 2019 р.). – 2019. – C. 62.
 12. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Осташук М. М. Вплив зміни розмірів циліндрів ДВЗ на розгонні властивості автомобіля // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р. – 2019. – C. 65–67.
 13. Глобчак М. В., Гарматій Г. Ю., Дацюк О. Р., Будзин П. Ю. Дослідження удосконаленої теплової моделі автомобільного барабанного гальмового механізму // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р. – 2019. – C. 67–69.
 14. Дівеєв Б. М., Вельган І. В., Дерефінка І. С., Глобчак М. В., Коник І. В. Оптимізація напівактивної підвіски // Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 22–23 лютого 2018 р.). – 2018. – С. 25–27.
 15. Михайло Глобчак, Олег Дацюк, Олег Коцюмбас. Передумови створення вдосконаленної теплової моделі автомобільного барабанного гальма // Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні : тези доповідей Другої всеукраїнської науково-практична конференції (Львів, 17-18 березня 2016 р.). – 2016. – С. 27–28.
 16. Глобчак М. В., Гарматій Г. Ю., Дацюк О. Р. Побудова теплової моделі автомобільного барабанного гальмового механізму з врахуванням стикових поверхонь // LXXII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету (м. Київ, 2016 р.). – 2016. – С. 50.
 17. Вікович І. А., Глобчак М. В., Осташук М. М., Яворський Я. П. Поперечно-кутові коливання бітумо-щебеневого агрегату для ямкового ремонту доріг // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р. – 2019. – C. 105–106.
 18. Глобчак М. В., Дацюк О. Р., Гарматій Г. Ю. Принцип побудови удосконаленої теплової моделі автомобільного барабанного гальмового механізму // 13-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 18–19 травня 2017 р. – 2017. – С. 97–98.
 19. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Коляса А. О. Системологічна оцінка температурного режиму фрикційних вузлів трансмісії автонавантажувача // 13-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 18–19 травня 2017 р. – 2017. – С. 98–99.
 20. Глобчак М. В., Гарматій Г. Ю., Дацюк О. Р. Формалізація процесу нестаціонарної теплопровідності при дослідження автомобільного барабанного гальмового механізму // LXXV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету, присвячена 75-річчю з дня заснування університету : тези доповідей (Київ, 15–17 травня 2019 р.). – 2019. – C. 61–62.

Авторські свідоцтва і патенти

 1. Демьянюк В. А., Миськив Т. Г., Глобчак М. В. Тормозной механизм // А. с. 859712 (СССР)
 2. Динамічний гасник коливань. Патент на корисну модель № 85505 від 25.11.2013 р. Дівеєв Б. М., Осташук М. М., Керницький І. С. Глобчак М. В., Дорош І. Р., Сава Р. В.
 3. Динамічний гасник коливань роторної машини. Патент на корисну модель № 105412 від 25.03.2016 р. Дівеєв Б. М., Осташук М. М., Керницький І. С. Глобчак М. В., Дорош І. Р., Сава Р. В.
 4. Ударопоглинаючий дах транспортного засобу. Патент на корисну модель № 114977 від 27.03.2017 р. Автори: Дівеєв Б. М., Глобчак М. В., Керницький І. С., Пелех Я. М.
 5. Динамічний гасник коливань. Патент на корисну модель № 114978 від 27.03.2017 р. Автори: Дівеєв Б. М., Глобчак М. В., Керницький І. С., Дорош І. Р., Черчик Г. Т., Кандяк Я. П.

Навчально-методичні публікації

Контакти

м. Львів, вул. С. Бандери, 32 (6-й корпус НУЛП), кімн. 110б (1-ий поверх), 79013
Тел.: +38 (032) 258 21-71
E-mail: globchak@polynet.lviv.ua,
mykhailo.v.hlobchak@lpnu.ua