Гладкий Володимир Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гладкий Володимир Миколайович
Gladky2.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 21 лютого 1972 року
Місце народження м.Львів
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1995 р.
Спеціальність «Електричні машини і апарати»
Галузь наукових інтересів Створення математичної моделі асинхронного двигуна з урахування ексцестриситету ротора
Кваліфікаційний рівень інженер-електромеханік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Фільц Роман Володимирович, Державний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електричних машин і апаратів

Гладкий Володимир Миколайович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електричних машин і апаратів, Інституту енергетики та систем керування.

Загальні відомості

Народився 21 лютого 1972 року в м. Львові.

Закінчив:

Трудова діяльність

Кандидатська дисертація на тему: «Математичне моделювання електромеханічних перехідних процесів у неявнополюсних електричних машинах [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.09.01 / Гладкий Володимир Миколайович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2000. — 209 арк. — арк. 197-209» захищена в 2000 році у Державному університеті «Львівська політехніка».

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Фільц Роман Володимирович, Державний університет «Львівська політехніка»

Основні курси

  • «Перехідні процеси в електричних машинах»
  • «Основи проектування електромеханічних пертворювачів»
  • «Технологія виробництва електрчиних машин і апаратів»
  • «Високовольтні електричні апаарти та основи їх проектування»
  • «Командоапарати та їх елментна база».

Наукові інтереси

  • Створення математичної моделі асинхронного двигуна з урахування ексцестриситету ротора

Вибрані публікації

  1. Розрахунок сили одностороннього магнітного тяжіння в асинхронному двигуні при статичному ексцентриситеті / В.М. Гладкий // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. -№ 544: Електроенерг. та електромех. системи. — С. 40-47. — Бібліогр.: 9 назв.
  2. Проектування і САПР електричних машин та апаратів : Зб. лаборатор. робіт для студ. фах. підготов. за спец. 7.092206 «Електр. машини і апарати» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: В.В. Попічко, М.В. Хай, В.М. Гладкий. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 79 с. — Бібліогр.: с. 78 (2 назви).
  3. Розрахунок бетонного реактора з кабельною обмоткою : Завдання та метод. вказівки до викон. комплекс. контрол. роботи з предмета «Високовольт. електр. апарати та основи їх проектув.» для студ. фах. підготов. за спец. 7.092206 «Електр. машини та апарати» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: В.М. Гладкий, Р.В. Дишовий. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (3 назви).
  4. Розрахунок на комп’ютері характеристик однофазних колекторних двигунів : Метод. вказівки до викон. курс. проекту з предмета «Електр. машини електропобут. техніки» для студ. фах. підготов. за спец. 7.092205 «Електропобут. техніка» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад. В.М. Гладкий. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 28 с.

Контакти

вул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 117

Tел. +38 (032) 258-21-60; +38 (032) 258-22-38

Е-mail: vhladkyj@ukr.net