Гладишев Дмитро Геннадійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гладишев Дмитро Геннадійович
RTEmagicC ak Gladyshev 01.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 10 червня 1976 року .
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів»
Галузь наукових інтересів конструкції будівель та споруд, дослідження експлуатаційної надійності споруд баштового типу.впливу агресивного середовища.
Кваліфікаційний рівень магістр
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Кінаш Роман Іванович, завідувач кафедри архітектурних конструкцій Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», дійсний член Академії будівництва України.
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи кафедра архітектурних конструкцій, Інститут архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Гладишев Дмитро Геннадійович, — кандидат технічних наук, доцент кафедри архітектурних конструкцій Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Народився 10 червня 1976 року .

На кафедрі з 2005 року

Закінчив інженерно-будівельний факультет Державного університету «Львівська політехніка» (тепер Національний університет «Львівська політехніка») за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів» та отримав кваліфікацію магістра.

Тема дисертації: Напружено-деформований стан залізобетонних балок з пружним горизонтальним переміщенням опор в рамних системах [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Гладишев Дмитро Геннадійович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2004. — 275 арк.: рис. — арк. 192-202

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Кінаш Роман Іванович, завідувач кафедри архітектурних конструкцій Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», дійсний член Академії будівництва України.

Заступник завідувача кафедри.

Член Вченої ради інституту.

Нагороди та відзнаки

Диплом університету 1.jpg

Диплом Національного університету "Львівська політехніка" (2009р.)

Грамота Національного університету "Львівська політехніка" (2011р.)

Диплом університету 2.jpg

Диплом Національного університету "Львівська політехніка" (2016р.)
Навчальна робота

Викладає курси:

 • Будівельно-конструктивні рішення будівель міського господарства
 • Архітектура будівель і споруд
 • Архітектура та будівельні конструкції
 • Архітектурне матеріалознавство
 • Матеріалознавство в галузі дизайну

проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття з цих дисциплін для студентів напрямів «Архітектура», «Дизайн», «Будівництво», «Пожежна безпека», «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія, водні технології».

Наукова робота

вплив дефектів та пошкоджень на експлуатаційну надійність залізо­бетонних тонкостінних висотних споруд;

Наукові інтереси:

 • інноваційні архітектурно-конструктивні вирішення будівель та споруд.
 • дослідження експлуатаційної надійності споруд баштового типу.

Вибрані публікації

Автор 65 наукових та 17 науково-методичних праць. Співавтор 3 навчальних посібників, 1 монографії. Автор 3 патентів.

Могографія.jpg
Посібник виробничі будинки.jpg
Посібник малоповерхові будинки.jpg
Посібник малоповерхові будинки 2.jpg
 1. Хомут для консолей залізобетонних колон/ Номер патенту: 93547 | Автор: Гладишев Дмитро Геннадійович | Опубліковано: 10.10.2014 | МПК: E04G 23/02
 2. Зразок для випробування бетону на дію зрізуючих сил/ Номер патенту: 104092 | Автор: Гладишев Дмитро Геннадійович | Опубліковано: 13.07.2015 | МПК: G01L/00,G01N3/24
 3. Дослідження технічного стану будівель, споруд та їхніх елементів : монографія / Дмитро Геннадійович Гладишев, Геннадій Миколайович Гладишев, Нац. ун-т «Львівська політехніка».— Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012.— 301 с. 300 пр.— Бібліогр.: с. 296-301 . — ISBN 978-617-607-201-0
 4. Архітектурні конструкції малоповерхових будівель : навч. посіб. для студ. архіт., будів. та інж. спец. вищ. навч. закл., коледжів / Ірина Зіновіївна Рутковська, Дмитро Геннадійович Гладишев, Юрій Іванович Соха.— Львів : Растр-7, 2011.— 144 с. : іл. — Бібліогр.: с. 143-144 . — ISBN 978-966-2004-61-8
 5. Рекомендації до розрахунку залізобетонних згинаних елементів з урахуванням утворення розпірних зусиль в межах рамної системи [Текст] / уклад. Р. І. Кінаш, Д. Г. Гладишев ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : [б.в.], 2004. — 50 с. — Бібліогр.: с. 48
 6. Аналіз напружено-деформованого стану залізобетонної градирні № 1 ТЕЦ-6 у м. Києві / Г. Гладишев, І. Бутринський, Д. Гладишев // Вісн. Львів. терит. від-ня / Акад.буд-ва України. — 2008. — № 4. — С. 30-35. — Бібліогр.: 8 назв.
 7. Аналіз явища усадки бетону на прикладі колон нахиленої колонади градирні / Г.М. Гладишев, Д.Г. Гладишев // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2008. — № 627 : Теорія і практика будівництва.-С. 44-49. — Бібліогр.: 6 назв.
 8. Варіант реконструкції днищ силосів під великі зосереджені навантаження / Г.М. Гладишев, Д.Г. Гладишев // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр./Акад. буд-ва України [та ін.]. — Рівне : Вид-во Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. — Вип.16,ч.1 :Ресурсоекономні матеріали, властивості та технології виготовлення. Будівлі і споруди. Основи і фундаменти. Реконструкція і підсилення будівель і споруд.-С. 317-323. — Бібліогр.: 3 назви.
 9. Визначення фактичної міцності бетону за результатами обстеження стовбура залізобетонної димової труби Н=120 м котлів ПТВМ № 1,2, 3 на Київській ст. 2/ Г. Гладишев,І. Бутринський, Д. Гладишев // Вісн. Львів. терит. від-ня / Акад. буд-ва України.-Л., 2008. -№ 4. — С.35-41.-Бібліогр.: 5 назв.
 10. Експериментальне визначення іонізуючих випромінювань та поверхневого забруднення бета-радіонуклідами виробів і матеріалів для архітектурної практики : метод. вказівки до лаборатор. роботи М-14 з курсу «Архітектур. матеріалознавство» для студ. баз. напряму 1201 "Архітектура«/Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: Р.І. Кінаш, М.О. Бродський, Д.Г. Гладишев]. — Л.:Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. — 12 с. : іл.-Бібліогр.: с.10(4назви).
 11. Експлуатаційно-технічні властивості матеріалів. Експериментальне визначення міцності непрямими методами : метод. вказівки до лаборатор. роботи М-2 зкурсу «Архітектур. матеріалознавство» для студ. баз. напряму 1201 "Архітектура«/Нац. ун-т «Львів. політехніка»; [уклад.: Р.І. Кінаш, М.О. Бродський, Д.Г. Гладишев]. — Л.:Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. — 16 с.-Бібліогр.: с.15(3назви).
 12. Кінаш Р.І., Гладишев Д.Г. Визначення висоти проникнення вертикальних тріщин ультразвуковим імпульсним методом в залізобетонних ригелях поперечних рам // Ре-сурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, збірник наукових праць. Випуск 10. — Рівне, РДТУ, 2003. — С. 104–112.
 13. Кінаш Р.І., Гладишев Д.Г. Натурні дослідження ригелів багатоповерхових багатопролітних залізобетонних рам для виявлення розпірних зусиль на опорах ригелів // Науково-практичні проблеми сучасного залізобетону, збірник наукових праць. — Київ, НДІБК, 2003. — С. 124–130.

Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 316

тел. +38 (032) 258-25-42,

E-mail: dmytro.h.hladyshev@lpnu.ua