Гладишев Геннадій Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гладишев Геннадій Миколайович
Gladyshev gm.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 10 травня 1947 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів визначеннятехнічного стану елементів залізобетонних тонкостінних просторових конструкцій
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1986 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра будівельних конструкцій та мостів

Гладишев Геннадій Миколайович — кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних конструкцій та мостів Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка», чл.-кор. Академії будівництва України.


Етапи трудової діяльності

Дата народження 10 травня 1947 року

Працює на кафедрі з 1975 р.

З 1994 року директор ТзОВ «НПФ РЕКОНСТРПРОЕКТ».

У 2007 році вибраний членом-кореспондентом АБУ.

Підготовлено (керівництво) 15 магістрів та 80 дипломних робіт.

Гладишевим Г. М. накопичений значний досвід з визначення технічного стану елементів залізобетонних тонкостінних просторових конструкцій в стадії їх експлуатації на діючих підприємствах України, близького зарубіжжя (Росія, Білорусія та інш.).

На його рахунку велика кількість обстежених та реконструйованих за розробленими ним проектами об'єктів, роботи по яких виконувалися за цільовими комплексними програмами та темами, це:


«Обстеження, розробка рекомендацій та здійснення технічної допомоги при поновленні збірних залізобетонних попередньо напружених резервуарів ємністю 30 тис.м3 для нафти» — 84р.р.,

для «Управління магістральних нафтопроводів «Дружба»; 1980

Науково-технічні та проектні роботи з підсилення димової труби Н=100м« — 1998р.,

для ОДКП «Львівтеплокомуненерго»; «Розробка капітального ремонту димової труби Н=120 м котлів ПТВМ на Київській СТ-2»−1998р.,

для «Київененго»; «Визначення технічного стану будівельних конструкцій градирень ст.№ 1 і 2 Київської ТЕЦ-6» 2000 р.,

для «Київененго»; «Визначення технічного стану будівельних конструкцій градирень ст.№ 5 і 6 Рівненської АЕС» — 2002 р.; Технічнепереозброєння відвантажувального відділення цементного заводу «Миколаївцемент»,розробленою «Тебодін Україна» м.Київ для французької фірми «Ляфарж» — 2002 р.;

Визначення технічного стану залізобетонних конструкцій біконічної градирні ст. № 4 «Укр-Кан Пауер» (Дарницька ТЕЦ) в м.Києві та розробка проекту її ремонту і реконструкції» - 2003р.

для «Київененго»: «Розробка проекту несучих елементів для опор рам пальників печей №№ 1,3,5,6 на перекриттях з позначкою +8,25 м на АК «Подільський цементний завод», програма розроблена «Тебодін Україна» м.Київ для французької фірми «Ляфарж» — 2002 р.;

Обстеження та оцінка технічного стану будівельних конструкцій головного корпусу ТЕЦ № 2 у м. Кишинеу — 2006 р. для інжинірінкової фірми «Теплоелектропроект», м. Львів, та інші.

Наукова робота

Тема кандидатської дисертації

«Трещинообразоание и прочность железобетонныхизгибаемых елементов при их раскалывании по наклонным сечениям» (19 червня 1986 року, в Раді Московського НДІ бетону та залізобетону)

Пише докторську дисертаціну роботу на тему:

«Вплив неврахованих при проектуванні факторів на експлуатаційну довговічність елементів залізобетонних конструкцій тонкостінних просторових споруд».

Наукові інтереси

визначення технічного стану елементів залізобетонних тонкостінних просторових конструкцій

Видавнича діяльність

Автор понад 90 наукових та методичних праць , з них:

Дослідження технічного стану будівель, споруд таїхніх елементів [Текст] : монографія / Д. Г. Гладишев, Г. М. Гладишев ; Нац.ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 303 с. :рис., табл., фотогр. — Бібліогр.: с. 296-301. — 300 экз. — ISBN978-617-607-201-0

ОЦІНКА ВПЛИВУ МІНЛИВОСТІ КРОКІВ АРМАТУРИ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ МОНОЛІТНОЇ ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ПЛИТИ НАДСИЛОСНОГО ПЕРЕКРИТТЯ Г.М.Гладишев,Д.Г. Гладишев Національний університет «Львівська політехніка»,науково-проектна фірма «Реконстрпроєкт »/ 2005, УДК 624.012.45

Моделювання та розрахунок зусиль у елементах ребристої градирні із врахуванням особливостей її роботи при температурному навантаженні / Г. Гладишев, Д. Гладишев, І. Бутринський // Вісн. Львів. терит.від-ня Акад. буд-ва України. — 2010. -№ 5/10. — С. 89-94. — Бібліогр.: 8 назв.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 208

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-24

E-mail: ibid-dyrekcia@lp.edu.ua