Гик Василь Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гик Василь Володимирович
Гик В.В..jpg
к.е.н., доцент
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2009 р.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2015 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Гик Василь Володимирович — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 26 червня 1987 року

Вищу освіту здобув у 2009 році, закінчивши з відзнакою Національний університет «Львівська політехніка».

Впродовж 2012-2015 рр. навчався в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

28.12.2015р. достроково, під час навчання у аспірантурі захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Облік і контроль в системі управління витратами на інновації». Науковий керівник: Озеран Володимир Олександрович, кандидат економічних наук, професор.

Професійна діяльність

Викладацька та організаційна діяльність

Веде лекційні та практичні заняття з дисциплін:

 • «Бухгалтерський облік»;
 • «Внутрішньогосподарський контроль».

Педагогічний стаж – понад 10 років. Активно займається науковою роботою зі студентами. Проводить наукове керівництво та підготовку студентів до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Координатор груп студентів, які навчаються за програмою подвійних дипломів (угода між Національним університетом «Львівська політехніка» та Гірничо-металургійною академією ім. Станіслава Сташиця (Польща) (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH).

Член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”.

Заступник Голови організаційного комітету Міжнародної студентської наукової конференції «Облік, аналіз і контроль в управлінні суб’єктами економіки» та член організаційного комітету студентської науково-технічної конференції ІНЕМ (секція «Економіка і менеджмент»).

Виконує обов’язки секретаря Екзаменаційної комісії із захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт.

Підготував у співавторстві з викладачами кафедри обліку та аналізу понад 40 навчально-методичних праць, серед яких конспекти лекцій, навчальні посібники, методичні вказівки для проведення практичних, самостійних та лабораторних занять студентів.

Сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 (2019 р.).

Сертифікати про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею:

 • Облік у бюджетних установах – Сертифікат № 00082 від 09.10.2012 р. (номер реєстрації Е41-237-56/2012);
 • Внутрішньогосподарський контроль – Сертифікат № 03489 від 09.11.2020 р. (номер реєстрації Е41-237-883/2020).
 • Облік у державному секторі економіки – Сертифікат № 04229 від 07.09.2021 р. (номер реєстрації Е41-237-1001/2021).

Стажування та підвищення кваліфікації

 • семінар психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка» (реєстраційний № 023-10 від 25 червня 2010 р.);
 • курс навчання з експлуатації системи та ведення електронного документообігу «M.E.Doc» (2011 р.);
 • стажування у Львівському філіалі ДП “Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут “НДІ проектреконструкція” (2012 р.);
 • стажування у ПАТ «Іскра» на тему: «Вивчення методики і організації обліку та формування фінансової звітності за міжнародними стандартами підприємств корпоративного типу» (16.10.2017 - 18.12.2017 рр.);
 • міжнародне навчально-наукове стажування на тему: «Організація дидактично-наукового та навчального процесу на напрямі «Фінанси і облік» в Університеті Марії-Кюрі Склодовської (Польща) (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) (12.03.2019 - 18.06.2019 рр., 120 год.);
 • семінар педагогічних знань за професійною програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти» (15.10.2019 - 12.06.2020 рр., 150 год.)

Нагороди та відзнаки

Під час навчання у аспірантурі нагороджений дипломом ІІІ ступеню за участь у Міжнародному конкурсі наукових робіт аспірантів, присвяченому 100-річчю нобелівського лауреата з економіки Артура Льюїса (2015 р.).

Неодноразово нагороджувався подяками та грамотами:

 • за високі результати роботи (2012 р.);
 • за активну участь у діяльності Ради молодих вчених Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту (2013 р.);
 • за особливі здобутки в освітянській, науковій та виховній роботі (2014 р.);
 • за вагомий внесок у розвиток Ради молодих вчених Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту (2014 р.);
 • за вагомий внесок у діяльність та розвиток Ради молодих вчених Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту (2015 р.);
 • за багаторічну сумлінну працю, фаховий підхід до виконання посадових обов’язків, а також вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців з економіки і менеджменту (2017 р.);
 • за багаторічну сумлінну працю, високий рівень педагогічної майстерності, професіоналізм, значні наукові здобутки та вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців з економіки і менеджменту (2020 р.);
 • за наукове керівництво та підготовку переможця (диплом 3 ступеня) у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (м. Київ, 2020 р.).

Наукова діяльність

До сфери наукових інтересів належать проблемні питання обліку в контексті сталого розвитку економіки, обліку і контролю інноваційної діяльності, становлення регіональної економіки, диспропорції економічного розвитку, кластеризація економіки України.

Участь у кафедральних темах

Концептуальний базис адаптивного формату фінансової звітності компаній та оцінно-аналітичні засади її опрацювання (номер державної реєстрації 0112U001220).

Розвиток концептуальних засад обліку необоротних активів (номер державної реєстрації 0112U001221).

Концептуально-методичні засади інформаційно-аналітичного інструментарію оцінювання нематеріальних активів та інтелектуального капіталу економічних систем (номер державної реєстрації 0112U001223).

Система обліку і звітності як інструментарій управління підприємством (номер державної реєстрації 0115U004216).

Теоретико-методологічний базис розвитку облікових систем з врахуванням полівидової структури народногосподарського комплексу України (номер державної реєстрації 0115U004218).

Формування та розподіл інформаційних потоків між суб’єктами системи бухгалтерського обліку підприємства (OA-20).

Бухгалтерський облік у контексті сталого розвитку економіки (OA-16).

Публікації у наукометричних базах даних Scopus / Web of Science

 1. Hyk, V. V. (2021). Optimization of costs for innovations of industrial enterprises Western Ukraine in ensuring sustainable environmental development. E3S Web of Conferences, 234, 00049. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123400049 (SciVerse Scopus).
 2. Hyk, V., Vysochan, O., Vysochan, O. (2021). Modeling the options for accounting for the innovation costs of industrial enterprises in Ukraine. Intellectual economics, 15(1), 88-103. https://doi.org/10.13165/IE-21-15-1-06 (SciVerse Scopus).
 3. Siryk, Z., Popadynets, N., Pityulych, M., Chakii, O., Irtyshcheva, I., Panukhnyk, O., Hyk, V., Fedotova, Y., Rohozian, Y. & Lysyak, N. (2021). Decentralization of local self-government under the conditions of administrative-territorial reform in Ukraine, Accounting, 7, 781-790. https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.2.006 (SciVerse Scopus).
 4. Vysochan, O., Vysochan, O., Hyk, V. & Hryniv, T. (2021). Attributive-spatial tourist clusteration of regions of Ukraine. GeoJournal of Tourism and Geosites, 35 (2), 480-489. https://doi.org/10.30892/gtg.35228-675 (SciVerse Scopus).
 5. Vysochan, O., Vysochan, O., Yasinska, A., Hyk, V. (2021). Selection of Accounting Software for Small and Medium Enterprises Using the Fuzzy Topsis Method. TEM Journal, 10(3), 1348-1356. https://doi.org/10.18421/TEM103-43 (SciVerse Scopus / Web of Science).
 6. Vysochan, O., Hyk, V., & Vysochan, O. (2021). ACCOUNTING SUPPORT OF FINANCING IT-CLUSTERS ACTIVITY IN UKRAINE. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 42(4), 497–503. https://doi.org/10.15544/mts.2020.51 (Web of Science).
 7. Vysochan, O. S., Vysochan, O. O., Lytvynenko, N. O. and Hyk, V. V. (2021). Evaluation of efficiency of fundraising activities of small charitable organizations of Ukraine. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43(1), 100-110. https://doi.org/10.15544/mts.2021.09 (Web of Science).
 8. Vysochan, O., Boychuk, A., Hyk, V. (2021). Relationship between financing and efficiency of innovative activities of industrial enterprises: evidence from Ukraine. Casopis za Ekonomiju I Trzisne Komunikacije, Vol. XI, № 1, 94-108. https://doi.org/10.7251/EMC2101094V (Web of Science).
 9. Vysochan, O., Hyk, V., Vysochan, O., & Yasinska, A. (2021). METHODOLOGICAL BASIS OF FORMATION OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING IN IT-CLUSTER. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 4(39), 149–155. https://doi.org/10.18371/.v4i39.241303 (Web of Science).
 10. Vysochan, O., Vysochan, O., Hyk, V. (2021). Cluster analysis of charitable organizations of Ukraine using K-means technology. Administratie si Management Public, 37, 117-131. https://doi.org/10.24818/amp/2021.37-08 (SciVerse Scopus).

Вибрані публікації

 1. Озеран В.О., Гик В.В. (2013). Актуальні проблеми обліку витрати на інновації. Бухгалтерський облік і аудит, 12, 21-29. http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2013_12_4
 2. Гик В.В. (2017). Формування системи обліку і контролю витрат на інновації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 862, 68–74. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41555
 3. Гик В.В. (2018). Правове регулювання обліку спільної діяльності: вітчизняна практика і міжнародний досвід. Облік і фінанси, 2, 5–10. http://www.afj.org.ua/ua/article/564/
 4. Гик В.В. (2018). Передумови формування обліково-інформаційного забезпечення управління кластером. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2(40), 7–11. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-2(40)-7-11
 5. Гик В.В. (2019). Методологічні засади формування інтегрованої звітності в кластері в умовах інституційних перетворень. Облік і фінанси, 2(84), 13–18. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-2(84)-13-18
 6. Гик В.В. (2019). Особливості кластеру як організаційно-системного інституту та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 3(44), 27–33. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-3(44)-27-33
 7. Vysochan O.S., Hyk V.V. (2020). Formation of accounting information in strategic cluster management. Espancios, Vol. 41 (Issue 01). http://www.revistaespacios.com/a20v41n01/a20v41n01p25.pdf
 8. Hyk V.V. (2020). Cluster as an object of research in the institutional economy and accounting: square plates. Economics, Entrepreneurship, Management, 7(2), 16-21. DOI: https://doi.org/10.23939/eem2020.02.016
 9. Гик В.В. (2020). Концептуальні основи інституційної теорії бухгалтерського обліку. Облік і фінанси, № 4(90), 17–21. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2020-4(90)-17-21
 10. Hyk V.V. (2020). Analysis of the efficiency of innovative activities of IT-clusters in the economy of Ukraine as an instrument of competitiveness growth. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(3), 14710–14722. http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/31958

Монографії

Scientific approaches to the study of the world economy: collective monograph / O. Vysochan, O. Vysochan, V. Hyk, O. Kuzmin, L. Zhuk, O. Glushko, N. Stanasiuk, L. Moroz, Y. Panas. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. – 145 p.

Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: Колективна монографія присвячена 25-річчю кафедри обліку і оподаткування / за заг. ред. д. е. н., доц. Сокола О.Г. – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2020. 268 с.

Авторські профілі та індексування у науковометричних базах даних:

ORCID - https://orcid.org/0000-0002-3008-9216

Web of Science - https://app.webofknowledge.com/author/record/42748306?lang=ru_RU&SID=D3Iwcs9vc4FIABvSnmH

PUBLONS - https://publons.com/researcher/4222591/vasyl-hyk/

Scopus - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221983969

Google Scholar - https://scholar.google.com.ua/citations?user=bzPd7RcAAAAJ&hl=uk&oi=ao

ResearchGate - https://www.researchgate.net/profile/Vasyl-Hyk

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн. 317 А

E-mail: vasyl.v.hyk@lpnu.ua