Гетьманчук Микола Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гетьманчук Микола Петрович
Гетьманчук 2.jpg
д.іст.н., професор
Дата народження 13 травня 1948 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1976 р.
Галузь наукових інтересів теорія та історія політичної науки, геополітика, міжнародні відносини, всесвітня історія
Науковий ступінь доктор історичних наук
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра політології та міжнародних відносин

Гетьманчук Микола Петрович — доктор історичних наук, професор кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

 • Народився 13 травня 1948 року.
 • Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка в 1976 р.
 • Доктор історичних наук за спеціальністю 07. 00. 02 – всесвітня історія.

Тема дисертаційного дослідження: «Українське питання в радянсько – польських відносинах 1920 – 1939 рр. [Текст]: … дис. док. істор. наук: 07. 00. 02 / Гетьманчук Микола Петрович; Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України. – 485 арк. Захищена 11 березня 2004 р.

Навчальна діяльність

Дисципліни, які викладає:

 • Політологія

Наукова діяльність

Наукові інтереси

Фахівець в галузі теорії та історії політичної науки, геополітики, міжнародних відносин, всесвітньої історії

Вибрані публікації

 1. Ризький мир: українсько – польські відносини періоду підготовки, укладення і ратифікації Ризького договору 1921 року. – Львів: Світ, 1998. – 146 с.; Українське питання в радянсько – польських відносинах 1920 – 1939 рр. – Львів: Світ, 1998. – 428 с.;
 2. Політологія: підручник для курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України. – Вінниця: Нова Книга, 2002. – 446 с.;
 3. Геополітика України (Військовий аспект): навчальний посібник. – Львів: Військовий інститут, 2004. – 500 с.;
 4. Україна і позаєвропейський світ: навчальний посібник. – Львів: ЛВІ, 2004. – 282 с.;
 5. Міжнародний імідж України: навчальний посібник. – Львів: ЛІСВ, 2007. – 166 с.;
 6. Українська Греко – Католицька Церква і держава: теорія та практика взаємодії: Монографія. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. – 264 с.;
 7. Угорська національна меншина в Україні: правові засади політичної суб’єктності: Монографія. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 408 с.;
 8. Між Москвою та Варшавою: українське питання в радянсько – польських відносинах міжвоєнного періоду (1918 – 1939 рр.). – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2008. – 432 с.;
 9. Політологія: навчальний посібник. – К.: Знання, 2011. – 415 с.;
 10. Конфліктологія: навчальний посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 344 с.;
 11. Конфліктологія. Словник: поняття, категорії, терміни. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 275 с.;
 12. Політологія: навчально – методичний посібник (у схемах і таблицях). – Львів: ПП «Арал», 2018. – 540 с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 4-й н. к., кім. 314