Гвоздь Мар'яна Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гвоздь Мар'яна Ярославівна
Гвоздь М.Я..jpg
к.е.н., доцент каф. менеджменту організацій
Дата народження 9.07.1984 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність «менеджмент організацій».
Галузь наукових інтересів Реінжиніринг бізнес-процесів підприємств
Кваліфікаційний рівень магістр з менеджменту
Науковий ступінь Кандидат економічних наук
Науковий керівник Доктор економічних наук , професор, заслужений діяч науки і техніки України Петрович Йосиф Михайлович
Дата присвоєння н.с. 28.02.2017 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Гвоздь Мар’яна Ярославівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

Загальні відомості

Дата народження: 9.07.1984 р.

Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація магістра з менеджменту, 2007 р.

Професійна діяльність

 • 2019 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту організацій
 • 2015 – 2019 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри менеджменту організацій
 • 2007 – 2015– Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту організацій

Викладає курси

 • «Економіка бізнесу»,
 • «Бізнес-планування діяльності підприємства»,
 • «Статистика»,
 • «Економіка і управління підприємствами»
 • «Дослідження ринків»

Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Реінжиніринг бізнес-процесів приладобудівних підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2017 р.

Вибрані публікації

 1. Гвоздь М.Я. Проблеми сучасного стану та перспектив модернізації вітчизняних теплоелектроцентралей / М.Я. Гвоздь, У.З. Горін * // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». Львів: Видавництво Львівської політехніки – 2016 . – №847. – С.75–80.
 2. Гвоздь М.Я. Сучасний стан та перспективи модернізації вітчизняних ТЕЦ / М.Я. Гвоздь, У.З. Горін* // тези доповідей VІ Міжнародної науково–практичної конференції [Управління інноваційним процесом в Україні:економічні, соціальні та політичні трансформації], (Львів, 19–21 травня 2016 р.). – Львів, Україна / Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – С. 59–60.
 3. Гвоздь М.Я. Методика оцінювання ефективності бізнес–процесів приладо¬будівних підприємств та вибору відповідного виду їх реінжинірингу / О.З. Сорочак, М.Я. Гвоздь // Збірник наук. праць «Економічний простір». №102. – Дніпропетровськ: Вид–во ПДАБА, 2015. – С. 210–224.
 4. Гвоздь М. Я., Закутинська* Н. І. Сучасні технологій у тайм-менеджменті // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р., Україна, Львів. – 2017. – C. 195–197.
 5. Сорочак О. З., Гвоздь М. Я. Повышение конкурентоспособности продукции промышленных предприятий за счет реинжиниринга технологических процессов ее изготовления // Материалы 17-го Международного научно-технического семинара "Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте" (20-24 февраля 2017 г., г. Свалява, Карпаты). Киев - 2017. – 2017. – C. 267–269.
 6. Shpak Nestor, Kulyniak Ihor, Gvozd Maryana, Malynovska Yuliya, Sroka Włodzimierz. 2020. Estimation of the Marketing Activity of Banking Structures. Acta Universitatis Agriculturaeet Silviculturae Mendelianae Brunensis, 68(1): 229–242. https://doi.org/10.11118/actaun202068010229
 7. Sorochak, O., Kvak, S., & Gvozd, M. (2020). The Model for Selection of Innovation and Investment Strategy of Machine-Building Enterprises: Practical Aspect. Marketing and Management of Innovations, 2, 68-84. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.2-05
 8. Кулиняк І. Я., Бондаренко Ю. Г., Гвоздь М. Я. Статистико-соціологічний аналіз ставлення туристів до розвитку містичного туризму на Львівщині // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2020. – Т. 4, № 1. – С. 22–33.
 9. Гвоздь М. Я., Бондаренко Ю. Г., Кулиняк І. Я. Краудфандинг як інструмент залучення коштів для фінансування стартап-проєктів: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду. Інфраструктура ринку. 2020. № 43.
 10. Гвоздь М.Я. І.Дослідження ринків: 1001 тест : збірник тестових завдань: навчальний посібник / О. І. Карий, І. Я. Кулиняк, Г. В. Рачинська, М. Я. Гвоздь. – Львів: Растр-7, 2019. – 268 c.
 11. Гвоздь М.Я. Менеджмент організацій і адміністрування: 1001 тест : збірник тестових завдань: навчальний посібник / О. І. Карий, І. Я. Кулиняк, Л. В. Галаз, Г. В. Рачинська, М. Я. Гвоздь. – Львів: Растр-7, 2018. – 278 c.
 12. Shpak, N., Sorochak, O., Hvozd, M., Sroka, W. Risk Evaluation of the Reengineering Projects: A Case Study Analysis. / Scientific Annals of Economics and Business 65 (2), 2018, p. 215-226. DOI: 10.2478 / saeb-2018-0014
 13. Гвоздь М.Я. AGILE – нова методологія менеджменту: теоретичні аспекти / М. Я. Гвоздь, Ю. О. Злидник // Електронний журнал «Інфраструктура ринку». – 2018. – №25. – С. 230-234.
 14. Гвоздь М.Я. Сучасний стан та тенденції розвитку молочної галузі України / М. Я. Гвоздь, Ю.А Мороз // Електронний науково-практичний журнал "Східна Європа: економіка, бізнес та управління" – 2018. - № 6 (17). – С. 779-786.
 15. Сорочак, О.З. Підходи до оцінювання порівняльної ефективності альтернативних варіантів технологічних бізнес-процесів приладобудівних підприємств, одержаних у результаті реінжинірингу [Текст] / О.З. Сорочак, М.Я. Гвоздь // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - № 4. - С. 219-228. - DOI: 10.21272/mmi.2017.4-19
 16. Гвоздь М.Я. Підходи до оцінювання ступеня ризику проектів реінжинірингу технологічних бізнес-процесів приладобудівних підприємств через теорію нечітких множин. / Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Полінкевич. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. С. 246-264.
 17. Гвоздь М.Я. Інноваційний поступ вітчизняного приладобудування / Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: колективна монографія / Авт. кол. А.В. Рибчук, І.Я. Кулиняк, Т.В. Кулініч та ін. / За заг. Ред. А.В. Рибчук – Львів: Растр-7, 2017. – 458 c.
 18. Ших, Р., & Гвоздь, М. Я. (2018, November). Омніканальність–новий інструментарій маркетингу. In 76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція" Економіка і менеджмент": збірник тез доповідей (pp. 214-215). Видавництво Львівської політехніки.
 19. Shpak N., Kulyniak I., Gvozd M., Vveinhardt J., Horbal N. Formulation of development strategies for regional agricultural resource potential: the Ukrainian case [Електронний ресурс] // Resources. – 2021. – Vol. 10, iss. 6.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61