Гапанович Володимир Георгійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гапанович Володимир Георгійович
Gapanov.JPG
к.т.н., доцент
Дата народження 16 травня 1955 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1977 р.
Спеціальність «Електричні системи та мережі».
Галузь наукових інтересів Покращення ефективності роботи СЕП ДСП з СТК.
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технісних наук, професор Стряпан В. М., Державний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут енергетики та систем керування, Кафедра електроенергетики та систем управління

Гапанович Володимир Георгійович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електроенергетики та систем управління, Інституту енергетики та систем керування..

Загальні відомості

Дата народження: 16 травня 1955 року.

Освіта:

Львівський політехнічний інститут, кафедра «Електричні системи та мережі».

Захистив кандидатську дисертацію «Розробка та дослідження комплексних систем керування режимами роботи систем електропостачання змінного навантаження». Спеціальність05.14.02- «Електричні станції, системи та мережі та керування ними» Державний університет «Львівська політехніка», 1996 р.

Керівник: кандидат технісних наук, професор Стряпан В. М., Державний університет «Львівська політехніка»

Присвоєно звання доцента 2002 р.

Професійний досвід: 27 років науково- педагогічної роботи.

Науково-педагогічна діяльність

Професійна діяльність:

Приймав участь у ряді госпдоговірних робіт, що проводились на кафедрі «Електричні системи та мережі» протягом 1977-1994 р. р.

Основні лекційні курси:

 • «Основи проектування електричної частини електростанцій та підстанцій»;
 • «Електрична частина електростанцій та підстанцій»;
 • «Електропостачання власних потреб електричних станцій».

Наукові інтереси:

Покращення ефективності роботи СЕП ДСП з СТК.

Розробка та дослідження комплексних систем керування режимами роботи сис­тем електропостачання змінного навантаження

Основні публікації

43 публікацій з них 2 патенти, 6 авторських свідоцтв.

 1. Теорія та практика електробезпеки [Текст] : навч. посібник для студ. базового напряму «Електротехніка» / А. А. Маліновський [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2005. — 244 с.: рис. — ISBN 966-553-449-1
 2. Проектування структурних схем електростанцій та підстанцій [Текст] : навч. посіб. / [[[Сегеда Михайло Станкович|М. С. Сегеда]], В. Г. Гапанович, В. П. Олійник, К. Б. Покровський] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 142 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 107. — 300 экз. — ISBN 978-966-553-987-2
 3. Пристрій захисту конденсаторної батареї/ Номер патенту: 15482/Опубліковано: 30.06.1997/Автори: Кенс Юрій Амброзійович, Гапанович Володимир Георгійович, Журахівський Анатолій Валентинович
 4. Варецкий Ю.Е., Кенс Ю.А., Гапанович В.Г. Влияние несимметрии режима электродуговой печи на параметры компенсирующего устройства. — «Электрические сети и системы», № 23, 1987, Киев, Вища школа, с. 120-126.
 5. Варецкий Ю.Е., Гапанович В.Г., Кенс Ю.А., Жураховский А.В.,Стряпан В.Н. Исследование бросков токов намагничивания в системе электроснабжения сверхмощной дуговой сталеплавильной печи. — Техническая электродинамика, № 2, 1990, Киев, Наукова думка, с. 38-43.
 6. Варецкий Ю.Е., Гапанович В.Г., Кенс ЮА Разработка быстродействующих регуляторов статических тиристорных компенсаторов. — В сб. «Современные проблемы энергетики». Тез. докл. и сообщений IV Республиканской научнотехнической конференции, Клев, 1985. с. 55-57.
 7. Гапанович В.Г., Варецкий Ю.Е. Принципы построения быстродействующих датчиков системы регулирования статических тиристорных компенсаторов. — Труды Республиканской школы-семинара молодых ученых и специалистов «Преобразовательная техника в электроэнергетических, технологических установках и электроприводах», 1987, Львов, № 1160-В88 от 10.02.8S г. с. 130-136. ’
 8. Варецкий Ю.Е., Гапанович В.Г., Жураховский А.В., Кенс ЮА, Разработка и исследование регулятора статического тиристорного компенсатора для подстанции общего назначения. — Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции «Создание и применение тиристорных преобразователей соизмеримой мощности», Харьков, 1990.
 9. Гапанович В.Г., Гапанович В.В., Маврін О.І. Обмеження кидків струмів намагнічення в системі електропостачання дугової сталетопної печі пофазно керованим пічним вимикачем. М. Львів, видавництво НУ “Львівська політехніка”, Електроенергетичні і електромеханічні системи, № 785, 2014 р.,с. 17-20.
 10. Гапанович В.Г., Кідиба В.П. Обмеження кидків струмів намагнічення в системі електропостачання дугової сталеплавильної печі попереднею комутацією пічного агрегату. М. Львів, видавництво НУ “Львівська політехніка”, Електроенергетичні і електромеханічні системи, № 840 , 2016 р., с. 116-119.
 11. Гапанович В.Г., Бахор З.М. Розробка регулятора статичного тиристорного компенсатора для системи електропостачання шахтного навантаження. М. Львів, видавництво НУ “Львівська політехніка”, Електроенергетичні і електромеханічні системи, № 840 , 2016 р., с. 24-30.
 12. Баран П.М., Гапанович В.Г., Кідиба В.П., Пришляк Я.Д. Моделювання електромеханічних процесів власних потреб електричних станцій в реальному часі. М. Вінниця, вісник Вінницького політехнічного інституту № 5, 2016 р.
 13. Оптимізація режимів підстанцій електричних мереж./ Сегеда М.С. Бахор З.М., Гапанович В.Г.// Збірник наукових праць інституту електродинаміки. -2016.- № 45. - С.30-34
 14. Гапанович В.Г., Бахор З.М. Методика розрахунку коефіцієнтів підсилення регулятора статичного тиристорного компенсатора // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2017. – № 870. – C. 22-26.
 15. Варецкий Ю.Е., Кенс Ю.А., Гапанович В.Г. Система электроснабжения. Авторское свидетельство N° 1198646 (СССР).
 16. Кенс Ю.А., Гапанович В.Г., Варецкий Ю.Е. Быстродействующий датчик составляющих тока. Авторское свидетельство № 1205039 (СССР).
 17. Кенс Ю.А., Гапанович В.Г., Варецкий Ю.Е. Датчик активного тока. Авторское свидетельство № 1385083 (СССР).
 18. Кенс Ю.А., Гапанович Б.Г., Варецкий Ю.Е., Сегеда М.С., Харченко ВЛ, Дрогин В.И., Татаров А.П., Курлыкин В.И. Система электроснабжения дуговой сталеплавильной печи. Авторское свидетельство № 1559438 (СССР).


Контакти

вул.С.Бандери 28а, 79013, Львів; 5 - й корпус, кімната 413

Tел. +38 (032) 258-25-12; +38 (032) 258-21-01

Е-mail: hapanovich@ukr.net