Галанець Володимир Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Галанець Володимир Васильович
Galanets V V.jpg
к.н.держ.упр., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний аграрний університет
Дата закінчення 1999 р.
Спеціальність «аграрний менеджмент»
Науковий ступінь кандидат наук з державного управління
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи кафедра адміністративного та фінансового менеджменту, Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Галанець Володимир Васильович — кандидат наук з державного управління, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Освіта

 • економічний факультет Львівського державного аграрного університету, 1999 р. Спеціальність: «аграрний менеджмент»; кваліфікація: економіст-організатор зовнішньоекономічної діяльності;
 • аспірантура, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2002 р.;
 • кандидатська дисертація: «Стратегічне планування сільськогосподарського виробництва у системі державного управління», 2003 р. Спеціальність: 25.00.02 – механізми державного управління;
 • Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007 р. Спеціальність «правознавство»; кваліфікація: юрист.

Професійна діяльність

Навчальні курси

 • «Публічно-приватне партнерство»;
 • «Публічна служба та корупційні ризики»;
 • «Публічна служба і управління персоналом»;
 • «Державні механізми забезпечення національної безпеки»;
 • «Адміністративний менеджмент у публічних та приватних фінансах»;
 • «Світовий та національний ринки».

Наукова діяльність

Основні публікації

 1. Галанець В.В., Дзюрах Ю.М., Михальчишин Н.Л. Державне регулювання форм господарювання в аграрній сфері економіки України: перспективи розвитку дрібного індивідуального виробництва. // Науково-практичний журнал "Причорноморські економічні студії". Випуск 28/2018
 2. Галанець В.В., Дзюрах Ю.М. Державна аграрна політика у контексті євроінтеграції. / Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: монографія / За заг. Ред. д-ра екон. Наук, Л. Л. Калініченко. – Х. : ФОП Панов А. М., 2018. – 316 с. ISBN 978-617-7541-74-4
 3. Галанець В.В. Державне управління у формуванні стратегії розвитку сільськогосподарського виробництва // Економіка та держава. – 2017. – № 1. – C. 20-23.
 4. Галанець В.В., Галанець В.Г. Формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств // Ефективність державного управління. Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ, №48, 2016 р.
 5. Problemy rozwoju polityki rolnej na Ukrainie w warunkach kryzysu W.W. Halanets. // Zeszyty Naukowe WSEI (Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie) seria : Ekonomia. Zeszyt tematyczny Dylematy rozwoju Polski Wshodniej 8(1/2014).- Lublin. – S. 191-198.
 6. Галанець В.В. Державне регулювання аграрного сектора економіки України: Монографія / В.В. Галанець. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – 194 с.
 7. Развитие аграрной политики в Украине в условиях экономического кризиса / Polish Academy of Siences : University of Engineering and Economics in Rzeszow : MOTROL Commission Motorization and power industry in agriculture. – Lublin-Rzeszow. 2013. Vol. 15 / No 4. – P. 159-166.
 8. Галанець В.В. Завдання аграрної реформи, її виконання. // Збірник наук.праць "Економічний аналіз" Тернопільського Національного економічного університету. – Тернопіль, 2013, Випуск 12, Частина 1, с. 78-82.
 9. Галанець В.В. Наслідки перебудови аграрної сфери економіки України. / Колективна монографія "Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку" / За заг. ред. Г.Є.Жуйкова, В.С.Ніценка. – Книга 3. – Одеса: ТОВ Одеський державний аграрний університет. – Одеса: Лерадрук. -2013. – 577 с. (с.10-20).
 10. Галанець В.В. Державна аграрна політика в Україні до і після освоєння ринкової економіки // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління при Президентові України. – Вип. 33 / за заг. ред. чл.-кор. України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013, с.294.
 11. Галанець В.В. Реформування управління аграрним виробництвом шляхом кластеризації // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління при Президентові України. – Вип. 33 / за заг. ред. чл.-кор. України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012, с.294.
 12. Галанець В.В., Колодій А.В. Відродження сільськогосподарських підприємств як пріоритетної форми господарювання в аграрному секторі економіки. /Ефективність державного управління. Зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ за заг. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 16/17 с.293-307
 13. Галанець В.В., Цимбалюк В.М. Державне регулювання ринку землі. / Ефективність державного управління. Збірник наук. праць ЛРІДУ НАДУ / За заг. ред. проф. В.С. Загорського. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. - Вип.13. С.311-318
 14. Галанець В.В. Колодій А.В. Оцінювання діяльності спеціалістів і керівників сільськогосподарських підприємств. Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК №14 - Львів., 2007, С.228-234.
 15. Галанець В.В. Підвищення ролі держави у становленні різноукладності в аграрній сфері економіки / Ефективність державного управління. Зб.наук.пр. ЛРІДУ НАДУ / за заг.ред. А.О.Чемериса – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 10. С.293-302.
 16. Галанець В.В. Ефективність діяльності форм господарювання в період аграрних реформувань. / Ефективність державного управління. Зб.наук.пр. ЛРІДУ НАДУ за заг.ред. А.О.Чемериса – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 9. С.237-245. Чемерис А.О., Галанець В.В. Стратегічне управління сільськогосподарським виробництвом у системі державного управління. Монографія. –Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2003. -160с.
 17. Галанець В.Г., Галанець В.В. Удосконалення економічного механізму господарювання – пріоритетний напрям аграрних реформувань. Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання. Колективна монографія.. За ред. П.Т.Саблука та ін. - К.: Інститут аграрної економіки УААН,- 2001, Част.2. - С.8-11.