Гайдучок Олена Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гайдучок Олена Василівна
Gaiduchok.jpg
к.ек.н., доцент
Дата народження 18 лютого 1981 року.
Місце народження м.Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2003 р.
Спеціальність «Статистика»
Галузь наукових інтересів Системне моделювання економіки з виділенням енергетичного сектора;

Ціноутворення на ринку цінних паперів.

Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Ляшенко Ігор Миколайович, Київський Національний університет ім. Т.Шевченка
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра прикладної математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Гайдучок Олена Василівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри прикладної математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народилась 18 лютого1981 року.

2003 р.— закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, механіко-математичний факультет за спеціальністю «Статистика»;

2003 р. — асистент кафедри прикладної математики Національного університету «Львівська політехніка»;

2011 р. — кандидат економічних наук за спеціальністю «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

Тема дисертації: Системне моделювання економіки з виділенням енергетичного сектора [Текст] : дис. ...канд. екон. наук : 08.00.11 / Гайдучок Олена Василівна ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. — К., 2010. — 174, [2] арк.

Науковий керівник — доктор фізико-математичних наук, професор Ляшенко Ігор Миколайович, Київський Національний університет ім. Т. Шевченка

2013— доцент кафедри прикладної математики.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • Математичні методи оптимального планування,
 • теорія прийняття рішень та інформаційне прогнозування,
 • актуарна математика,
 • фінансова математика,
 • теорія ймовірностей,
 • математична статистика.

Наукові інтереси

Системне моделювання економіки з виділенням енергетичного сектора; Ціноутворення на ринку цінних паперів.

Основні публікації

Статті:

 1. Про результати чисельного моделювання енергозалежної економіки. — Віcник Хмельницького національного університету. Економічні науки.Том І, № 1. — Хмельницький. — 2010. — С. 184-186.
 2. Системне моделювання сфер виробництва та споживання при використанні імпортованих енергоресурсів (газ, нафта, вугілля) / О. Гайдучок //Економіка: проблеми теорії і практики. Зб. наук. пр. Випуск 256, Том ІІ. —Дніпропетровськ: ДНУ. — 2009. — С. 358-364.
 3. Дослідження системної моделі двохсекторної економіки із виділенням енергетичного сектору / О. Гайдучок // Проблеми економіки тауправління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Випуск 611. — Львів. — 2008. — С. 104-110.


Участь у наукових семінарах та конференціях:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки», Луганськ, 2009.
 • Міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», Чернівці, 2009.
 • Перший Актуарний конгрес країн СНД, Москва, 2008.
 • Міжнародний семінар Європейської Актуарної Академії «Управління активами-пасивами та управління портфелем (Asset-Liability Management &Portfolio Management)», Київ, 2007.

Методичні вказівки:

 1. Теорія прийняття рішень та інформаційне прогнозування:Тексти лекцій для студентів базового напряму 6.030101 «Соціологія» / Укл.: С.М.Возна, О.В. Гайдучок, С.М. Ярошко. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. — 90 с.
 2. Фінансова математика: Методичні вказівки для лабораторних занять для студентів базових напрямів 6.040301 — «Прикладна математика»;6.040302 — «Інформатика» / Укл.: О.В. Гайдучок, О.С. Манзій, С.М. Ярошко. —Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011.—56с.
 3. Теорія ймовірностей: Методичні вказівки до вивчення дисципліни. Укл.: П.П. Костробій, О.В. Гайдучок, І.А. Сай. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 84с.
 4. Теорія прийняття рішень та інформаційне прогнозування: Методичні вказівки для лабораторних занять для студентів базового напряму 6.0402 «Соціологія» / Укл.: О.В. Гайдучок, С.М. Репетило, С.М. Ярошко. — Львів:Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — 47 с.
 5. Прикладна математика: Методичні вказівки до розв’язування задач з актуарної математики. Частина 1 / Укл. Н.О.Кравчук, О.В.Гайдучок. —Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. —68 с.
 6. Прикладна математика: Методичні вказівки до розв’язування задач з актуарної математики. Частина 2 / Укл. Н.О.Кравчук, О.В.Гайдучок. —Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. —40 с.

Контакти

79013, Львів-13,Вул. Митрополита Андрея 5, IV навчальний корпус,кімната 213

Тел.. +380 32 258 23 68

e-mail:am.imfn@gmail.com; olena.gaiduchok@gmail.com