Гайдук Ніна Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гайдук Ніна Михайлівна
Nina-Hayduk-Ecumenical-Social-Week-performs-state-Mission large.jpg
к.пед.н., доцент
Дата народження 7 серпня 1951 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Підготовка соціальних працівників до здійснення посередництва
Науковий ступінь кандидат педагогічних наук
Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Курляк Ірина Євгенівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри соціології та соціальної роботи, заступник директора Інституту гуманітарних і соціальних наук.
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра соціології та соціальної роботи Інститут гуманітарних та соціальних наук

Гайдук Ніна Михайлівна — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народилась 7 серпня 1951 року

Тема дисертації: Професійна підготовка соціальних працівників до здійснення посередництва (на матеріалах США і Канади) [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Гайдук Ніна Михайлівна ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2004. — 264 арк.: табл. — арк. 213-233

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Курляк Ірина Євгенівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри соціології та соціальної роботи, заступник директора Інституту гуманітарних і соціальних наук.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Планування та інноваціі в соціальному розвитку
 • Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів

Наукові інтереси

 • Підготовка соціальних працівників до здійснення посередництва

Вибрані публікації

Посібники, словники:

 1. Англо-український термінологічний словник-довідник із соціальної роботи / За ред. І. Байбакової, Н. Гайдук, А. Журавського. — Львів, 2004. — 213 с. — 2,9 авт. арк.
 2. Англо-український термінологічний словник із соціальної роботи / За ред. І. Байбакової, Н.Гайдук, А. Журавського. — Львів, 2002. — 133с. — 1,9 авт. арк.
 3. Гайдук Н., Журавський А. Основи посередництва: концепції, методи та прийоми // Навчальний посібник. — Національний університет «Львівська політехніка», 2001. — 69 с. — 2,2 авт. арк.
 4. Англомовні країни. — Навчальний посібник / За ред. П. Корнеса і Н. Гайдук Львів: СП «Бак», 1998. — 43 с. — 0,4 авт. арк..

Статті:

 1. Гайдук Н.М. Особливості професійної підготовки посередників у США та Канаді // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2004. — № 3. — С. 72 — 88. — 0,67 авт. арк.
 2. Гайдук Н.М. Концептуальні засади застосування посередництва при розв’язанні конфліктів // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2003. — № 6. — С. 147 — 157. — 0,31 авт. арк.
 3. Гайдук Н.М. До питання посередництва як сфери професійної діяльності // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2003. — № 5. — С. 151- 160. — 0,31 авт. арк.
 4. Гайдук Н.М. Модель професійної освіти в галузі соціальної роботи в Національному університеті «Львівська політехніка» // Реформування соціальних служб в Україні: сучасний стан та перспективи. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наук. — практ. конференції «Реформування соціальних служб в Україні». — Національний університет «Львівська політехніка», 2003. — С. 20-30. — 0, 31 авт. арк.
 5. Курляк І.Є., Гайдук Н.М. Концептуальні підходи до професійної підготовки соціальних працівників у Національному університеті «Львівська політехніка» // Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем. Збірник наукових праць за матеріалами міжнар. наук.- практ. конф. — Ужгородський національний університет, 2003, — С. 176 — 180. — 0, 15 авт. арк.
 6. Гайдук Н., МакКензі Б. Огляд канадсько-українського проекту «Реформування соціальних служб» // Громадські ініціативи. — 2002.- № 1.- С. 43-35. — 0,1 авт. арк.
 7. Гайдук Н.М., Задорожний В.В., Ключковська І.М. Нове у системі контролю знань у Державному університеті «Львівська політехніка»// Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики: Вісник Державного університету «Львівська політехніка».- Львів: Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка».-1996. -№ 295. — С. 24-25.- 0,04 авт. арк.
 8. Гайдук Н., Задорожний В., Ключковська І. The Curriculum Developed on Communicative Goals (Навчальна програма, створена на основі комунікативних цілей) // LATEFL-Ukraine Second Conference «English Language Teaching (ELT) in Ukraine: Past- Imperfect, Present-Indefinite, Future-?» — Lviv, 1995. — P. 17-18. — 0,04 авт. арк.
 9. Формування системи професійної підготовки соціальних працівників «університет -громада» (досвід українсько-канадської партнерської співпраці) / Н. Гайдук // Друга міжнародна науково-практична конференція «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації» : тези доп., 18-20 черв. 2008 р., Львів, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Міжнар. ін-т освіти, культури та зв’язків з діаспорою. — Л., 2009. — С. 241-242.

Матеріали конференцій:

 1. Гайдук Н. М. Про підготовку соціальних працівників до здійснення посередництва // III Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота і сучасність». — Київ, — 2004. — 0,04 авт. арк.
 2. Kurliak, I., Hayduk, N. The learning community committed to social change (Освітня громада, віддана соціальним змінам) // International Scientific Conference. — Cracow (Poland), — 2004.
 3. Hayduk, N., McKenzie, B., Rudy D., Hileta O. Partnerships for Social Development Reform in Eastern Europe (Партнерство заради реформи соціального розвитку у Східній Європі) // Conference of the International Association of Schools of Social Work. — Montpellier (France), — 2002. — P. 37. — 0,02 авт. арк.

Контакти

вул. Квітнева 6, 79013, Львів; 29-й корпус , к. 212

тел..: +38 (032) 258-27-10 ; +38 (032) 258-21-09