Гайванович Наталія Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гайванович Наталія Василівна
Gajvanovich.jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1999 р.
Спеціальність «Маркетинг»
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Гайванович Наталія Василівна — кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження - 30 вересня 1977 року

1994-1999 рр. — навчання у Державному університеті «Львівська політехніка» на факультеті економіки та менеджменту.

У 1999 р. з відзнакою закінчила магістратуру на кафедрі маркетингу і логістики факультету економіки і менеджменту ДУ «Львівська політехніка» і отримала ступінь магістра з маркетингу;

1999 — 2000 рр. — Львівська міська рада, бухгалтер-економіст, Управління контролю та аудиту Львівської міської ради;

2000-2006 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри маркетингу і логістики за спеціальністю «Підприємництво, менеджмент, маркетинг»;

2007 р. — ТзОВ СП «РосанПак», менеджер з маркетингу;

2007 — по т.ч. — асистент, ст.викладач, доцент кафедри маркетингу і логістики НУ «Львівська політехніка»

У 2016 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Статегія розвитку бізнес-суб`єктів в системі дистрибуції» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики

Наукова і професійна діяльність

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Маркетингові дослідження
  • Управління проектами
  • Інформаційні системи і технології в логістиці
  • Логістика і управління ланцюгами поставок: поширення європейського досвіду
  • Маркетинг промислового підприємства
  • Фінансовий менеджмент

Наукові інтереси

Маркетингове і логістичне забезпечення діяльності підприємств, управління ланцюгами поставок, проектний менеджмент

Стажування та підвищення кваліфікації

- підвищення кваліфікації за програмою «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі», ГО «Асоціація проектних менеджерів України» і Центрально-європейська академія навчань та сертифікації (CEASC). 2021. Сертифікат № 0136.21 від 01.2021 р., 30 год./1 кредит ECTS.

- підвищення кваліфікації за програмою «Міжнародні освітні програми», ЦМО НУ «Львівська політехніка», 2021, Сертифікат про підвищення кваліфікації № 254-21 від 2.06.2021 р., 15 год./0.5 кред. ECTS.

- тренінг «On-line course based on business simulation game Revas», Faculty of Engineering, Poznan University of Technology, 2020

- курси підвищення кваліфікації за програмою «Моделювання бізнес-процесів за допомогою програмного забезпечення FlexSim», Центр інформаційного забезпечення НУ «Львівська політехніка», 2019

- курси підвищення кваліфікації «Управління проектами у маркетингу і логістиці», ННІ ІПДО НУ «Львівська політехніка», 2014

- підвищення кваліфікації з англійської мови за рівнем В2/C1, Лінгвістично-освітній центр НУ «Львівська політехніка». 2017, 2018

2018 - Отримала Сертифікат про підтвердження рівня володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR) Oxford Online Placement Test (рівень С1 за CEFR), сертифікат № ОД 02071010/0508-18 від 02.08.2018

- курс семінару педагогічних знань, Кафедра педагогіки і соціального управління ІПП НУ «Львівська політехніка», 2017-2018

- тренінг «SPSS – надійний інструмент практикуючого маркетолога», Українська асоціація маркетингу, Київ, 2014

- тренінг «Автоматизація обліку взаємовідносин з клієнтами за допомогою CRM-системи «Парус-Менеджмент-маркетинг», Українська Асоціація Маркетингу та Корпорація «Парус», 2010

Участь у грантах

Координатор проекту в рамках програми Європейського Союзу Erasmus+ напряму Jean Monnet Module

«Logistics and Supply Chain Management: Dissemination of the European Experience» (EULSCM)

Шифр проекту: 610856-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE

Термін реалізації: 2019-2022 рр.


Участь у програмі мобільності персоналу для викладання (Staff Mobility for Teaching)

в рамках програми академічного обміну Erasmus+ International Credit Mobility (KA107)

в Університеті Марії Кюрі-Склодовської, м.Люблін,

Польща (Maria Curie-Sklodowska University (UMCS), Lublin, Poland), жовтень 2021.

Вибрані публікації

Автор та співавтор понад 70 публікацій (наукових та навчально-методичного характеру).

Krykavskyy Y., Hayvanovych N., Pokhylchenko O., Leonova S., Dovhun O., Chornopyska N. Competence determinants of logistics landscape . Contemporary Issues in Economy. Entrepreneurship and management. 2021. Vol.11, Р. 58–68. DOI: 10.24136/eep.proc.2021.2 (eBook). URL: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/85/87/122-1

Гайванович Н. В., Шатова М. В. Дослідження поведінки споживачів в омнікальному середовищі електронної комерції в Україні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2021. – № 6 (123). – С. 21–29. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2021-6-3

Гайванович Н. В. Використання теорії масового обслуговування для управління логістичним забезпеченням проєктів. Економіка та суспільство. 2020. № 22. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-1

Krykavskyy Ye., Pokhylchenko O., Hayvanovych N. Supply chain development drivers in Industry 4.0 in Ukrainian enterprises. Oeconomia Copernicana. 2019. 10(2), Р. 273-290. DOI: https://doi.org/10.24136/oc.2019.014. URL: http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1571.

Krykavskyy Ye., Hayvanovych N. Competitiveness of Family SMEs in the Supply Chain. Journal of Intercultural Management. 2019. Vol 11 (1). Р. 81–104. DOI: 10.2478/joim-2019-0004. URL: http://joim.pl/wp-content/uploads/2019/12/JOIM_11_1_4.pdf

Krykavskyy Ye., Pokhylchenko O., Hayvanovych N. Digitalization of Supply Chains: New Paradigm. Contemporary Issues in Economy: Proceedings of the 10th International Conference on Applied Economics: Entrepreneurship and Management (Toruń, Poland, 27–28 june 2019). Toruń, 2019. P. 103-112. DOI: 10.24136/eep.proc.2019.4 (eBook). URL: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/55/57/86-2.

Liulchak Z., Hayvanovych N. Six sigma in the activities of the intermediary companies as a factor of improving performance. The advanced science journal. 2014. № 6. Р. 65–70. DOI: https://doi.org/10.15550/ASJ.2014.06.065. URL: http://advancedscience.org/2014/6/065-070.pdf.

Гайванович Н. В. Розвиток маркетингових конкурентних стратегій малих і середніх підприємств у дистрибуційних мережах. Економіка та суспільство. 2018. № 15. С. 243–251. URL: http://ujae.tneu.edu.ua/index.php/ujae/article/view/134

Гайванович Н. В. Конкурентні стратегії бізнес-суб`єктів у системі дистрибуції. Український журнал прикладної економіки. 2017. Том 2. Вип. 2. С. 8–20. URL: http://ujae.tneu.edu.ua/index.php/ujae/article/view/134

Гайванович Н. В. Комплекс маркетингу у сфері послуг: процес та забезпечення. Логістика. 2009. № 649. С. 145–153.

Гайванович Н.В. Логістика в епоху 4.0: можливості та виклики. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: матеріали міжнар. науково-практ. конференції (м.Харків - м.Торунь, 18-19 березня 2019 р.). м.Харків - м.Торунь, 2019. C. 146 – 149.

Гайванович Н. В. Мобільний маркетинг: нові тенденції і можливості. Маркетинг і цифрові технології: збірник матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25–26 травня 2018 р.). Одеса, 2018. – С. 59–61.

Люльчак З.С., Гайванович Н. В. Місце та склад логістичних бізнес-процесів на підприємстві. Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу: збірник матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 14–15 листопада 2013 р.). Київ, 2013. С. 358–360.

Посібники та підручники

Маркетингові дослідження з використанням SPSS: навч. посіб. / [В. Т. Лозинський, С. В. Леонова, Н. В. Гайванович та ін.]. – Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2020. 282 с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: nataliia.v.haivanovych@lpnu.ua