Гавриляк Анатолій Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гавриляк Анатолій Степанович
Gav.jpg
Науковий ступінь к.т.н. (диплом КН №015436)
Вчене звання Доцент (атестат 12ДЦ №017980)
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», заступник завідувача кафедри економіки підприємства та інвестицій


Посада

Доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Освіта

Львівський політехнічний інститут, 1993р., Інженер –будівельник (за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво»); НУ «Львівська політехніка», 2012р., ІПДО Економіст (за спеціальністю «Економіка підприємства»)

Професійна діяльність

2002 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри “Економіка підприємства та інвестицій”

2000 – 2002 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри “Економіка і менеджменту інвестицій та нерухомості”

1998– 2000рр. – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри „Економіка і менеджменту інвестицій та нерухомості””.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Організація виробництва», «Економіка і управління будівництвом», «Економіка водного господарства», «Планування і організація діяльності будівельних підприємств»


Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Технологія виконання малооб'ємних монолітних залізобетонних робіт при реконструкції промислових підприємств» (спеціальність 05.23.08 - технологія промислового та цивільного будівництва»), 1997 р.

Почесні звання та нагороди

 • Грамоти Національного університету «Львівська політехніка», 2009 р.

Підвищення кваліфікації

 • 2020 р. - курс вивчення кошторисної справи. Програма АВК-5. Тривалість курсу - 52 академічні години. Сертифікат №2626/9, виданий 31 жовтня 2020р.
 • 2019 р. - підвищення кваліфікації, прийнявши участь у конференції для спеціалістів будівельної галузі на тему: «Визначення вартості будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних матеріалів та технологій. Осінь 2019», м.Львів 25 жовтня 2019р.
 • 2018 р. -стажування у ТоВ Науково-технологічний парк «Яворів» (Львівська область)
 • 2016 р. - підвищення кваліфікації, прийнявши участь у семінарі для спеціалістів будівельної галузі на тему: «Визначення вартості будівельно-монтажних та ремонтних робіт. Управління та документообіг», м.Львів.
 • 2015 р.– підвищення кваліфікації, прийнявши участь у семінарі для спеціалістів будівельної галузі на тему: «Визначення вартості будівельно-монтажних та ремонтних робіт із застосуванням сучасних матеріалів та технологій», м.Львів.
 • 2013 р.– стажування в Інституті Регіональних Досліджень НАН України.
 • 2012-2013, 2017-2018 рр. – навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»
 • 2002, 2008 рр.– стажування у об’єднанні «Львівоблагропромбуд»


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Організація виробництва: [Підручник] / В.В. Козик, А.С. Гавриляк., Т.О. Петрушка – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 256 с. ISBN 978-966-941-494-6
 • Організація виробництва: [Навчальний посібник] / В.В. Козик, А.С. Гавриляк. – Київ: Знання, 2011. – 222 с. ISBN 978-966-346-840-2
 • Підприємництво і менеджмент: [Навч. метод. посібник для студентів неекономічних спеціальностей] / Н.Б. Ярошевич, Р.З.Берлінг, А.С. Гавриляк. – Львів: «Новий світ – 2000», 2009. – 408с.
 • Організація виробництва. [Навчальний посібник]– Серія “Дистанційне навчання” №29 / В.В. Козик, А.С. Гавриляк. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – 160 с. ISBN 966-553-443-2


Публікації у фахових наукових виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 • Мрихіна, О. Б., Жуковська, В. М., Данилович, Т. Б., Гавриляк, А. С. та Богдан П. І., 2020. Модель ціноутворення для інтелектуально-інноваційної продукції на засадах її готовності до комерціалізації. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», 10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6414 (Index Copernicus, Open Academic Journals Index; ResearchBib; Scientific Indexing Services; Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky; RePEc; InfoBase Index; CiteFactor; Open J-Gate, Cosmos Impact Factor тощо).
 • Мрихіна, О. Б., Данилович, Т. Б., Гавриляк, А. С. та Міркунова, Т. І., 2019. Особливості інноваційної діяльності суб’єктів господарювання у контексті сучасного етапу розвитку інноваційної інфраструктури України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», 2, с. 68-80.(Open Academic Journals Index; ResearchBib; Scientific Indexing Services; Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky; RePEc; InfoBase Index; CiteFactor; Open J-Gate, Cosmos Impact Factor тощо).
 • Mrykhina, O., Kozyk, V., Danylovych, T. and Havryliak, A., 2019. Research of the formation and development of FabLab as a form of interaction of science and manufacture in Ukraine. Міжнародний науковий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва», Вип. 1, № 5(45), с. 29-32.(Index Copernicus; Ulrich's Periodicals Directory; DRIVER; BASE; ResearchBib; Directory of Open Access Journals; WorldCat; EBSCO; CrossRef тощо).
 • Крет І. З., Петрушка Т.О., Гавриляк А.С. Виробничі ресурси як один з чинників оцінювання економічного розвитку промислового підприємства // Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 29 – – С. 205–209.
 • Данилович, Т. Б., Гавриляк, А. С., Мельник В.М. Формування студентських майданчиків комерціалізації бізнес-ідей та формалізації соціальних ініціатив// Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: Серія Економічна, 2018, т.28., № 4 С.36-40 (Index Copernicus).
 • Данилович, Т. Б., Мельник В.М., Гавриляк А.С. Концептуальні підходи до формування регіональних технологічних платформ // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: Серія Економічна, 2017, вип. 27., № 2 С.155-159 (Index Copernicus).


Інші публікації

 • Гавриляк А.С., Петрушка Т.О., Данилович О.Т., Петрушка К.І. Сутність процесу планування та організації виробництва нових видів продукції // WIELOKIERUNKOWOSC JAKO GWARANCJA POSTĘPU NAUKOWEGO: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Варшава, POL 21 лютого 2020 р.). – 2020. – C. 49–52.
 • Скворцов І.Б, Загорецька О.Я., Гавриляк А.С. Проблемні питання сучасного стану дослідження капіталу в економіці і методи їх вирішення // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфра- структури: виклики постіндустріальної економіки: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 травня 2017 р.) – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С.377-378
 • Данилович, Т. Б., Гавриляк, А. С., Мельник В.М. Формування університетських підприємницьких площадок технологічних платформ // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 26 травня 2017р.). -2017. - С. 136-137
 • Козик В.В., Воробець С.Й., Гавриляк А.С. Системи управління бізнес-процесами при підготовці спеціаліста // Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи: матеріали XV Міжнародного наукового семінару, Київ – оз. Світязь, 4–8 липня 2016 року, С.261-267.

Електронні навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін (2016-2020 рр.)

 • Гавриляк А.С., Петрушка Т.О., Данилович Т.Б. «Планування і організація діяльності будівельних підприємств», ЕНМК (сертифікат № 03469) від 20.10.2020р.
 • Гришко В.А., Загорецька О.Я., Мельник В.М., Гавриляк А.С. «Економіка будівництва», ЕНМК (сертифікат №01763) від 18.11.2016р.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: Anatolii.S.Havryliak@lpnu.ua