Гавдьо Ігор Романович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гавдьо Ігор Романович
Gavdjo2.jpg
К.Т.Н., доцент
Дата народження 11 липня 1955 року
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1977 р.
Спеціальність електромеханіка
Галузь наукових інтересів Математичне моделювання стаціонарних режимів асинхронних двигунів з екранованими полюсами
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник професор, доктор технічних наук Маляр Василь Сафронович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем

Гавдьо Ігор Романович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем, Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Дата народження: 11 липня 1955 року

У 1977 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціалььністю «Електромеханіка»

2005 р. - кандидат технічних наук.

Тема дисертації: Електромагнітні процеси в асинхронних двигунах з екранованими полюсами [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.09.01 / Гавдьо Ігор Романович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2005. — 156 арк.: рис. — арк. 142-155.

Науковий керівник — професор, доктор технічних наук Маляр Василь Сафронович, Національний університет «Львівська політехніка»

Основні лекційні курси

 • Нагрівання та охолодження приладів електропобутової техніки
 • Теплові, гідравлічні та вентиляційні розрахунки електричних машин та апаратів
 • Інженерне проектування електропобутової техніки

Наукові інтереси

 • Математичне моделювання стаціонарних режимів асинхронних двигунів з екранованими полюсами

Вибрані публікації

 1. Математичне моделювання перехідних процесів в асинхронних двигунах з екранова­ними полюсами неявним методом на основі сплайн-функцій / В.С. Маляр, І.Р. Гавдьо //Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 479: Електроенерг. та електромех. системи. -С. 125-131. — Бібліогр.: 6 назв.
 2. Метод дослідження впливу конструктивних параметрів однофазного асинхронного двигуна з екранованими полюсами на його характеристики / В.С. Маляр, А.В. Маляр, І.Р. Гавдьо // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту. — Луганськ, 2003. — № 6 (64). — С. 61-65. — Бібліогр.: 4 назви.
 3. Расчет магнитной цепи однофазного асинхронного двигателя с расщепленными полюсами / В.С. Маляр, Л.И. Глухивский, А.В. Маляр, Д.П. Гречин, И.Р. Гавдьо // Изв. высш. учеб. заведений и энергет. об-ний СНГ. Энергетика. — 2003. — № 3: май — июнь. -С. 17-25. — Библиогр.: 5 назв.
 4. Гавдьо І.Р. Магнітні потоки і диференційні індуктивності асинхронного двигуна з екранованими полюсами при насиченні магнітопроводу // Електроенергетичні та електромеханічні системи. —Вісн.. НУ «Львівська політехніка». —1997.—№ 340 — C. 16–22.
 5. Гавдьо І.Р. Розрахунок перехідних процесів в асинхронних двигунах з екранованими полюсами.// Електроенергетичні та електромеханічні системи. —Вісн.. НУ «Львівська політехніка». —2001.—№ 418. — C.34—38.
 6. Гавдьо І.Р. Вплив параметрів та геометричних розмірів на пускові властивості асинхронних двигунів з екранованими полюсами // Електроенергетичні та електромеханічні системи. —Вісн.. НУ «Львівська політехніка». —2001.—№ 435. — C.37 — 41.
 7. Гавдьо І.Р., Глухівський Л.Й., Маляр В.С. Розрахунок усталених режимів і статичних характеристик асинхронних двигунів з екранованими полюсами диференціальним гармонічним методом // Електроенергетичні та електромеханічні системи. —Вісн.. НУ «Львівська політехніка». —2002. — № 449. — C. 48 — 53.
 8. Маляр В.С., Маляр А.В., Глухівський Л.Й., Гавдьо І.Р. Математичне моделювання стаціонарних режимів асинхронних двигунів з екранованими полюсами // Технічна електродинаміка. — 2002. — № 5. — С. 47 — 50.
 9. Маляр В.С., Глухивский Л.И., Маляр А.В., Гречин Д.П., Гавдьо И.Р. Расчет магнитной цепи однофазного асинхронного двигателя с расщепленными полюсами // Изв. вузов СНГ. Энергетика. — 2003.— № 3. — С. 17 — 25.
 10. Маляр В.С., Гавдьо І.Р. Математичне моделювання перехідних процесів в асинхронних двигунах з екранованими полюсами неявним методом на основі сплайн-функцій // Електроенергетичні та електромеханічні системи. —Вісн.. НУ «Львівська політехніка». —2003.— № 479 — C. 125 —131.
 11. Маляр В.С., Маляр А.В., Гавдьо І.Р. Метод дослідження впливу конструктивних параметрів однофазного асинхронного двигуна з екранованими полюсами на його характеристики // Вісник СНУ ім. В. Даля — Луганськ. — 2003. — № 6 (64). — С. 61 — 66.

Контакти

вул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 123 , 117

Tел. +38 (032) 258-21-60; +38 (032) 258-23-54