Габрель Микола Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Габрель Микола Михайлович
Gabrel.jpg
д.т.н., зав. кафедри
Дата народження 21 липня 1953 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський ордена Леніна політехнічний інститут ім. Ленінського комсомолу, нині — Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1979 р.
Спеціальність архітектура
Галузь наукових інтересів «Просторове планування територій»
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи кафедра архітектурного проєктування, Інститут архітектури та дизайну, Національний університет «Львівська політехніка»

Габрель Микола Михайлович — доктор технічних наук, професор, інженер-архітектор; завідувач кафедри архітектурного проєктування Інституту архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Народився 21 липня 1953 року . 1979 року закінчив із відзнакою Львівський ордена Леніна політехнічний інститут ім. Ленінського комсомолу за спеціальністю «Архітектура», інженер-архітектор (диплом Г-ІІ № 037518). 1988 р. у Московському архітектурному інституті захистив кандидатську дисертацію на тему: «Архітектурне вдосконалення житлової забудови з урахуванням соціально-експлуатаційних характеристик відкритих просторів» за спеціальністю 18.00.04 — «Містобудування, районне планування, ландшафтна архітектура та архітектура поселень» (диплом АХ № 001040). Науковий керівник: доктор архітектури, професор Смоляр Ілля Мойсейович, професор МАрхІ. 1994 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри «Містобудування» Національного університету «Львівська політехніка» (диплом ДЦ № 003567). 2002 р. у Київському національному університеті будівництва та архітектури захистив докторську дисертацію на тему: «Методологічні основи просторової організації містобудівних систем (на прикладі Карпатського регіону України)» за спеціальністю «Містобудування та територіальне планування» (диплом ДД № 002771). Науковий консультант: доктор архітектури, професор Дьомін Микола Мифодійович, професор КНУБА. 2005 р. присвоєно вчене звання професора кафедри «Містобудування» Національного університету «Львівська політехніка» (диплом ПР № 002898). Педагогічний стаж становить більше 40-ка років.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: ОКР Магістр

 • Комплексне дослідження архітектурно-містобудівних об’єктів;
 • Просторовий підхід до обґрунтування архітектурних рішень;
 • Курсове проектування ОКР Магістр
 • Дипломне проектування на здобуття ОКР Магістр


Науково-дослідна робота

І. Член спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій: з 2007 р. — Д 35.052.11 при НУ «Львівська політехніка»; з 2005 р. — Д 26.056.09 при Київському національному університеті будівництва та архітектури; 2004–2016 — Д 44 052.02 при Полтавському національному технічному університеті ім. Юрія Кондратюка

ІІ. Керівник 12-ти захищених кандидатських дисертацій:

 1. Гоблик А.В. (2006). Оптимізація просторової організації територій в зоні підвищених ризиків. Дис. ... канд техн. наук: 05.23.20 – містобудування та територіальне планування. Київський національний університет будівництва і архітектури. Київ.
 2. Юрчишин Г.М. (2006). Вплив етнографічних чинників на архітектурну організацію рекреаційного простору Гуцульщини (на прикладі Косівського, Верховинського та Надвірнянського районів Івано-Франківської області). Дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. НУ «Львівська політехніка». Львів.
 3. Моркляник О.І. (2007). Формування архітектури житла в умовах соціальних трансформацій (на прикладі житлової архітектури Львова радянського та пострадянського періодів). Дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. НУ «Львівська політехніка». Львів.
 4. Степанюк А.В. (2011). Архітектурно-планувальна реконструкція центральних сіл первинної системи розселення (на прикладі Львівської області). Дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. НУ «Львівська політехніка». Львів.
 5. Нагірний П. Ю. (2012). Інформаційно-методичне забезпечення оновлення генеральних планів сільських населених пунктів на засадах сталого розвитку. Дис. ... канд техн. наук: 05.23.20 – містобудування та територіальне планування. Київський національний університет будівництва і архітектури. Київ.
 6. Огоньок В. О. (2013). Архітектурно-планувальна реорганізація та розвиток соціальної інфраструктури сільських поселень в умовах інтенсивних трансформацій. Дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. НУ «Львівська політехніка». Львів.
 7. Лукомська І.О. (2014). Методичні основи архітектурно-ландшафтної організації долинних просторів річок Українських Карпат. Дис. … канд. архітектури: 18.00.04 – містобудування та ландшафтна архітектура. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Полтава.
 8. Главацький О.З. (2018). Архітектурно-просторові методи і засоби підвищення кримінологічної безпеки міського середовища. Дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. Харків.
 9. Савчук А.І. (2020). Архітектурно-планувальні вирішення дерев’яних рекреаційних об’єктів Карпатського регіону. Дис. ... канд. архітектури : 18.00.02 – архітектура будівель та споруд. НУ «Львівська політехніка» Львів.
 10. Кашуба О.М. (2020). Архітектурно-просторова організація автомобільних пунктів пропуску на західних кордонах України. Дис. ... канд. архітектури : 18.00.02 – архітектура будівель та споруд. НУ «Львівська політехніка» Львів.
 11. Покладок О.В. (2021). Архітектурно-планувальна трансформація рекреаційних систем приміських зон великих міст (на прикладі міста Львова). Дис. ... канд. архітектури : 18.00.02 – архітектура будівель та споруд. НУ «Львівська політехніка» Львів.
 12. Огоньок Ю.В. (2021). Архітектурно-планувальна організація та розвиток нових територіальних громад рекреаційної спеціалізації (на прикладі Тернопільської області). Дис. ... канд. архітектури : 191 – архітектура та містобудування. НУ «Львівська політехніка» Львів.

ІІІ. Проведення дослідницької роботи, підготовка наукових публікацій, доповідей на конференціях. Опонування 16-ти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук, зокрема:

 1. Сингаївська О. І. (2013). Інформаційне забезпечення процесів управління розвитком містобудівних систем. Дис. … д-ра техн. наук: 05.23.20 – містобудування та територіальне планування. Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури. 344 с.

Науковий консультант — д-р арх., проф., М.М.Дьомін. Офіційні опоненти — д-р техн. наук, проф. М.М. Габрель; д-р техн. наук, проф. В.І. Гук; д-р арх. проф. В.Ф. Макухін.

 1. Плешкановська А.М. (2013). Методологія комплексної реконструкції міста. Дис. … д-ра техн. наук: 05.23.20 – містобудування та територіальне планування. Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури. 344 с.

Науковий консультант — д-р арх., проф., М.М.Дьомін. Офіційні опоненти — д-р техн. наук, проф. М.М. Габрель; д-р техн. наук, проф. В.І. Гук; д-р арх. проф. В.Ф. Макухін.

 1. Прусов Д. Е, (2015). Теорія та методологія прогнозування наслідків інженерної підготовки перетворення міських територій зі щільною забудовою та складними геологічними умовами. Дис. … д-ра техн. наук: 05.23.20 – містобудування та територіальне планування. Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури. 321 с.

Науковий консультант — д-р арх., проф. М.М. Дьомін. Офіційні опоненти — д-р техн. наук, проф. М.М. Габрель; д-р техн. наук, проф. В.І. Гук; д-р техн. наук, проф. І.Н. Дудар.

 1. Степанчук О. В. (2018). Методологія підвищення ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі міст. Дис. … д-ра техн. наук: 05.23.20 – містобудування та територіальне планування. Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури. 302 с.

Науковий консультант — д-р техн. наук, проф. А.О. Белятинський. Офіційні опоненти — д-р техн. наук, проф. В.І. Гук; д-р техн. наук, проф. М.М. Габрель; д-р техн. наук, проф. Є.Б. Угненко.

ІV. Написання відгуків на автореферати (більше 100), рецензій на наукові видання, зокрема: 2021 — рецензія на підручник: Експлуатація та утримання міських територій, підготовлений колективом авторів у складі: О. В. Завальний, І. Е. Линник, С. М. Чепурна, Ю. І. Гайко, Т. О. Черноносова кафедри міського господарства Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. 2020 — рецензія на статтю: Assessing the level of greening in a major city: subjective and objective evaluation on the example of the city of Kyiv. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 48, 155-164. (DOI: https://doi.org/10.2478/bog-2020-0019); 2019 — рецензія і вступ. слово до монографії: Главацький О. Архітектурно-просторові методи і засоби підвищення кримінологвічної безпеки міського середовища : моногр. — Львів, 2019. 300 с.

Робота зі студентами

Праця зі студентами, які беруть участь у науковій роботі кафедри «Архітектурне проектування». Керівництво студентами при підготовці виступів на конференціях. Підготовка зі студентами й аспірантами наукових статей для опублікування у фахових виданнях України.

Публікації зі студентами:

 1. Габрель М.М., Парнета М.Б. (2021). Символи, семантика та медійність архітектури і простору міст. MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS: VІ International scientific and practical conference, 21–23 November. Berlin.
 2. Габрель М.М., Скрипин Д.-Т.В., Скрипин Т.В. (2020). Переосвоєння постпромислових територій на прикладі м. Івано-Франківська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. К.: КНУБА. № 75, с. 114–133.
 3. Габрель М.М., П’яста Ю.М. (2020). Передумови формування гнучкості архітектури // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. К.: КНУБА. № 75, с. 97–113.
 4. Габрель М.М., Габрель М.М., Фенчук О. Т. (2019). Принципи й методи визначення меж агломерації. Приклад «Великого Львова» // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. К.: КНУБА. № 55, с. 169–194.

Вибрані наукові публікації у Скопус та фахових виданнях України

 1. Musiaka Ł., Habrel М., Habrel М., Kosmiy М. (2021). Non-material Considerations and Uniqueness in the Planning of the Development of Urban Space. Example of Lviv. [in:] European Spatial Research and Policy: Interdisciplinary Studies on Environment, Society and Economy. Lodz: University of Lodz. Vol. 28, № 1. Рр. 309-335. DOI: 10.18778/1231-1952.28.1.16 URL: https://czasopisma.uni.lodz.pl/esrap/issue/view/828/395
 2. Kovalchuk V., Onyshchenko A., Fedorenko O., Habrel M., Parneta B., Voznyak O., Markul R., Parneta M., Rybak R. (2021). COMPREHENSIVE PROCEDURE FOR ESTIMATING THE STRESSEDSTRAINED STATE OF A REINFORCED CONCRETE BRIDGE UNDER THE ACTION OF VARIABLE ENVIRONMENTAL TEMPERATURES [in:] Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. № 2/7 (110), рр. 23–30. URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.228960
 3. Габрель М. (2021). Геометричні задачі в урбаністиці. [в:] Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб., Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. Т. 1, № 161, с. 58-68. URL: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5713/5635
 4. Габрель М., Габрель М. (2021). Інваріанти та ізомери міського простору // Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, № 77, с 98–112. URL: http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/238353/236977
 5. Габрель М., Габрель Т. (2021). Феномен пам’яті міст як цілісності часового виміру // Культура і сучасність : альманах. № 1, с. 99–103. URL: file:///C:/Users/Микола/Downloads/238593-Текст%20статті-547138-1-10-20210810.pdf
 6. Габрель М., Габрель М. (2021). Феномен циклічності та життєвий цикл у розвитку урбанізованих систем // Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, № 78, с. 91–114. URL: http://mtp.knuba.edu.ua/article/view/250484/248091
 7. Habrel M., Habrel M., Lysiak N. (2020). Spatial change of Lviv in the post-Soviet period and their assessment by the residents. [in:] IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 960 : 5th World multidisciplinary Сivil engineering-architecture-urban planning symposium – WMCAUS, 15–19 June 2020, Prague, Czech Republic. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/960/2/022098/pdf
 8. Habrel М. (2020). TO THE CONCEPT «LVIV IN XXI CENTURY. GREAT AND MAJESTIC» [До концепції «Львів ХХІ ст. великий і величний»]. [в:] Aрхітектурний вісник. Львів: НУ «Львівська політехніка». Vol. 2, Num. 1, s. 123–132.
 9. Габрель М. (2020). Житлова політика великих міст. Урбаністично-просторовий аспект. [в:] Aрхітектурний вісник. Львів: НУ «Львівська політехніка». Вип. 2, № 2, с. 34-43. URL: https://doi.org/10.23939/sa2020.01.123
 10. Габрель М. (2020). Нетипові задачі урбаністики. Класифікація, характеристика та підходи до вирішення. [в:] Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб., Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, т. 6, вип. 159, с. 62–69. URL: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5675/5598
 11. Габрель М.М., Хром’як Й.Я., Лисяк Н.М. (2020). Феномен динамізму та імпульсності в соціально-економічному розвитку урбанізованих систем. [в:] Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. К.: Держ. наук.-досл. ін-т ін форм. та модел. екон., № 2, с. 105–118. frvu_2020_2_17.pdf ; http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?frvu_2020_2_17
 12. Дьомін М.М., Маршал Т., Габрель М.М. (2020). Вимоги й критерії формування міських агломераційних утворень. Досвід Польщі та практика України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. К. : КНУБА. Вип. 55, с. 205–226.
 13. Дьомін М.М., Габрель М.М. (2019). Урбаністично-комунікаційні взаємозв’язки у вирішенні транспортних проблем великих міст // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. К.: КНУБА, № 69, с. 103–122.
 14. Габрель М.М. (2019). Критерії й вимоги сталого розвитку міст в оцінці нерухомого майна та обґрунтуванні проектних рішень // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. К. : КНУБА. № 53. с. 135–147.
 15. Габрель М.М., Лисяк Н.М., Шиленко В.А., Герич О.Т. (2019). Цінність об’єкта культурної спадщини у визначенні його ринкової вартості (приклади з практики Львова) // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. К. : Держ. наук.-досл. ін-т ін форм. та модел. екон. № 7–8 (218–219), с. 107–118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2019_7-8_17
 16. Габрель М.М., Габрель М.М. (2019). Методологічний підхід до розробки Концепції просторової організації та розвитку міста // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. К.: КНУБА, № 70, с. 146–164.
 17. Габрель М.М. (2019). Професор як приклад для наслідування. [в кн.] Андрій Рудницький. Архітектурний портрет на фоні епохи / за ред. Богдана Черкеса, Ірини Диди. Львів : Вид-во Львів. політех. С. 27–36. URL: https://is.lpnu.ua/ScienceLP/Research/MonographsEdit.aspx?id=16284
 18. Габрель М.М., Габрель М.М. (2019). Обґрунтування Концепції просторової організації та розвитку Львова // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. К.: КНУБА. № 71, c. 81–104.
 19. Габрель М.М., Косьмій М.М. (2019). Емоційна складова у формуванні образу міста // Науковий вісник будівництва. Харків : ХНУ. № 4 (98), с. 73–86.
 20. Габрель М.М., Хром’як Й.Я., Лисяк Н.М. (2019). Кризовий стан та урбаністичні шанси міст. Приклад Львова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. К. : Держ. наук.-досл. ін-т ін форм. та модел. екон., № 12 (223), с. 79-95.

Навчальні видання

 1. Habrel M. (2016). Przestrzenna organizacja systemow urbanistycznych. Podejscie metodologiczne. Lodz: Wydawnictwo University Lodzkiego. 186 s.
 2. Габрель М., Габрель М. (2016). Просторовий підхід до обґрунтування архітектурних рішень: навч. посіб. Львів: Сполом, 280 с.
 3. Bartosiewicz B., Habrel M. (2014). Lviv and Lodz. Аt the Turn of 20th Century. Spatial Structure of Economic Space. Lodz, Lodz.University Press, 133 s.
 4. Habrel M., Wojnarowska A. (2013). Lviv and Lodz: at the Turn of 20th Century. Spatial Development and Functional Structure. Wydawniztwo Uniwersytetu Lodzkiego, Lodz, 198 р.
 5. Habrel M., Kobojek E. (2013). Lviv and Lodz : at the Turn of 20th Century. Historical Outline and Natural Environment. Wydawniztwo Uniwersytetu Lodzkiego. Lodz, 139 s.
 6. Habrel M., Mularska-Kucharek (2013). Lviv and Lodz: at the Turn of 20th Century. Strukture of Social Space. Wydawniztwo Uniwersytetu Lodzkiego, Lodz, 154 р.
 7. Habrel M. (eds.), Bartosiewicz В. (2013). Lviv and Lodz: at the Turn of 20th Century. Strukture of economic Space. Wydawniztwo Uniwersytetu Lodzkiego, Lodz, 154 р.
 8. Habrel М., Marszal T. (2010). Economic and Social Funtioons of Polish and Ukrainian Big Cities at the Beginning of 21st Century. Wyd-wo Universytetu Lodzkiego, Lodz, 129 s.
 9. Habrel М., Marszal T. (2010). Spatial Development of Polish and Ukrainian Big Cities at the Beginning of 21st Century. Wyd-wo Universytetu Lodzkiego, Lodz, 132 s.
 10. Габрель М.М., Гоблик А.В., Демченко В.В. (2009). Концептуальні підходи до просторового розвитку гірських районів Львівщини. НАН України, ІРД НАН України. Львів, 104 с.

Вибрані навчально-методичні роботи

 1. Віртуальне середовище НУ «Львівська політехніка»: електронний навчально-методичний комплекс «Просторовий підхід до обґрунтування архітектурних рішень» / М.М. Габрель, О.А. Дида. —Львів, 2020 р.
 2. Габрель М.М., Юрчишин Г.М. (2015). Просторовий потенціал в архітектурно-урбаністичному проектуванні: навч. посіб. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ 314 с.
 3. Габрель М., Олійник І., Габрель М. (2008). Рекомендації з просторового планування території області : навч. посіб. [для працівників органів самоврядування] Львів : Львівська обласна рада, 192 с.
 4. Габрель М.М. (2003). Основи проектування великих територіальних об’єктів: конспект лекцій з курсу «Основи районного проектування» для студентів базового напряму 6.1201 — «Архітектура». Львів, 176 с.

Вибрані конференції

 1. Habrel M., Habrel M., Lysiak N. (2021). Assessment of Urban unfill socio-ecological and economic Efficiency [in:] 6th World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium. WMCAUS 2021. Prague, Czech Republic, 30 August - 3 September 2021. Abstract book [online], p. 171. https://www.wmcaus.org/files/WMCAUS2021_Book.pdf
 2. Habrel M., Habrel M., Lysiak N. (2020). Spatial Change of Lviv in the post-Soviet period and their assessment by the Residents. [w:] 5th World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium. WMCAUS 2020. Prague, Czech Republic, 1–5 September 2020. Abstract book [online], p. 139. URL: https://www.wmcaus.org/files/WMCAUS2020_Book.pdf
 3. Габрель М., Габрель М. (2021). Ергатичні властивості в розвитку урбанізованих систем // Інноваційні технології в архітектурі та дизайні: V Міжнар. наук.-практ. конф. [20-21 травня 2021, Харків]. Харків: ХНУБА. URL: https://kstuca.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Program_inov_technol _ua2021.pdf
 4. Хром’як Й. Я., Габрель М.М. (2021). Просторове планування на локальному рівні. Досвід Європи для України // INFORMATION AND INNOVATION TECHNOLOGIES IN THE XXI CENTURY MATERIAŁY 4. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE University of Technology, Katowice [23-24 September 2021]. Katowice. С. 5-6.
 5. Хром'як Й. Я., Габрель М. М. (2021). Завдання та вимоги до оновлення документації просторового розвитку територіальних громад // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (7–8 жовтня 2021 р., Львів). C. 87–88.
 6. Габрель М. М. (2020). «Столичні» функції у формуванні містобудівного утворення «Великий Львів» : тези // Містобудування: проблеми і перспективи розвитку : Перша науково-практична конференція [16 квітня 2020 року м. Київ]. К., с. 8.
 7. Хром’як Й. Я.; Габрель М.М. (2020). Процеси в урбаністиці. Методи дослідження й проектування : тези // Інформаційні та інноваційна технології в ХХІ столітті : міжнар. конф. [21–22 вересня 2020 р.; м. Катовіце, Польща], с. 11–14.
 8. Габрель М. М. (2020). Уявлення в архітектурній освіті як відображення філософсько-світоглядних цінностей у суспільстві // Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє : міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [16–17 листопада 2020 р.; м. Харків]. ХНУМГ ім. О.М.Бекетова. С. 173-175. URL: ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЇ-2020+ISBN.pdf
 9. Габрель М. М. (2020). Феномен просторової ізомерії в урбаністиці // Урбаністичний форум 2020. Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади : Перша міжнар. наук.-практ. конф. [19–21 листопада 2020 р., м. Київ]. К., МОН України, КНУБА, Мін-во розвитку громад та територій України, Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ВРУ. С. 13-16. URL: Просторове-планування-2020-Ч.1 З обкладинкою (1).pdf
 10. Габрель М.М. (2019). Функціональна універсальність міст. Передумови дослідження та формування // Архітектура Львівщини — старе та нове. До 60-річчя відкриття Львівського будинку архітектора у Пороховій вежі XVI ст. : матеріали наук.-практ. конф., 14 листопада 2019 р., м. Львів. Львів : Вид-во «Львів. політех.», с. 21–24.

Виконання функцій

2003–2009 — голова правління Львівської обласної організації Національної спілки архітекторів України 1990–2005 — член містобудівної ради при головному архітектору Львова. 1992–2007 — керівник Центру просторового розвитку та територіального планування Інституту регіональних досліджень у системі Західного наукового Центру НАН України. 1999–2021 — директор Центру моніторингових систем Інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка». 2000–2005 — керівник та автор семінарів з оновлення генеральних планів міст, розробки місцевих правил забудови (зонінг) та естентизації міського простору для працівників органів місцевого самоврядування Західноукраїнського навчального центру Фундації «Україна – США».

Член редакційної ради журналів:

З 2005 — «Містобудування і територіальне планування», ISSN 2076-815X (print), ISSN 2522-9206 (online); 2005–2018 — «Сучасні проблеми архітектури та містобудування», ISSN 2077-3455; 2008 – 2021 — «Архітектурні дослідження», ISSN 2523-4757.

Реалізовані проекти

2010 — у складі авторського колективу консультант щодо методичного забезпечення розробки Генерального плану Львова. 2006–2007 — розробник Каталогу інвестиційно-привабливих територій і комплексів у Львівській області. 2005 — науковий керівник: Просторові передумови встановлення меж адміністративно-територіальних утворень, гармонійного розвитку міст, населених пунктів та прилеглих територій; на замовлення Державного комітету земельних ресурсів України. 2003–2004 — науковий керівник: Розробка демонстраційного проекту просторового розвитку Миколаївського району Львівської області; за підтримки Фонду сприяння розвитку місцевого самоврядування при Президентові України. 1995 — виконавець у складі колективу ІРД НАН України проекту «Рекреаційна політика в Карпатському регіоні. Принципи формування та шляхи реалізації». 1991 — автор проекту Просторова організація Верхньодністровської рекреаційної зони. 1990–2000 — автор близько 20-ти проектів однородинних житлових будинків. 1989 — автор концептуального проекту «Карпатський трамвай» — відновлення вузькоколійок в Українських Карпатах та використання їх як рекреаційного транспорту. 1980 — розробник пам’ятного знака в честь Возз’єднання українських земель у складі УРСР (реалізація дипломного проекту, знесено 1991 р.).

Підвищення кваліфікації

Чотири рази проходив стажування та підвищення кваліфікації у Віденському технічному університеті.

Відрядження

2005–2021 — професор, завідувач відділу Інституту загосподарювання середовища та просторової політики Університету Лодзі (Польща). 2007–2013 — член КPZK (Комітету просторового планування країни) PAN (Польської академії наук).

Нагороди та відзнаки

 1. Лауреат обласної премії в галузі культури, літератури та мистецтва з номінації «Архітектура» ім. Івана Левинського за 2007 р. за розроблення Схеми планування інвестиційно-привабливих територій і комплексів у Львівській області.
 2. Лауреат відзнаки «Топ-100 архітекторів України» у 2008 р. за розвиток вітчизняної урбаністичної науки.
 3. Володар дипломів і почесних грамот Львівської обласної держадміністрації (2004, 2017), Львівської обласної Ради (2005), Міністерства освіти і науки України (2008), Національної Спілки архітекторів України (2013) за вагомий внесок у розвиток архітектури та містобудування регіону й України.


Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 334

тел. +38 (032) 258-25-22

    (+32) 066-71-77-699

E-mail: mykola.m.habrel@edu.lpnu.ua