Вінтюк Юрій Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Вінтюк Юрій Володимирович
Vintuk Urij 2.jpg
к.пс.н., доцент
Дата народження 5 листопада 1960 року
Місце народження п. Гвардієць
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1987 р.
Науковий ступінь кандидат психологічних наук
Науковий керівник кандидат психологічних наук, доцент Ананьев Антон Михайлович, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Інститут права, психології та інноваційної освіти Кафедра теоретичної та практичної психології

Вінтюк Юрій Володимирович — кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та практичної психології Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 5 листопада 1960 року в п. Гвардієць Магаданської обл. РСФСР. У 1977 р. закінчив Львівську СШ № 21.

1980–1982 рр. — служба в армії.

Освіта

У 1982 році вступив до Львівського політехнічного інституту, який закінчив у 1987 році за спеціальністю "Інформаційно-вимірювальна техніка".

Професійна діяльність

 • З 1987 до 1990 року — працював за спеціальністю в СКТБ ФМІ.
 • З 1990 року — працював у Львівськомі політехнічному інституті на кафедрі Інженерно-педагогічної підготовки, на різних посадах.
 • З 1993 року — перебував співшукачем в аспірантурі при кафедрі, займався науково-дослідною діяльністю, зокрема в галузі розробки комп’ютерних психодіагностичних технологій.
 • З 2006 року — працював асистентом на кафедрі Соціології і соціальної роботи НУ «Львівська політехніка».
 • З 2012 — працював на посаді старшого викладача кафедри Соціології і соціальної роботи, а з 2013 — на посаді доцента.
 • З 2016 року — працює на посаді доцента кафедри Теоретичної і практичної психології.

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціалізацією «Вікова та педагогічна психологія».

Тема дисертації: Усвідомлення старшокласниками стану власного здоров’я як умова адекватного професійного самовизначення [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Вінтюк Юрій Володимирович ; Держ. закл. «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського». — О., 2011. — 255 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 238-255.

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Ананьев Антон Михайлович, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу, доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Вчене звання доцента отримав у 2015 році.

Основні курси

 • «Загальна психологія».
 • «Психологія загальна та особистості».
 • «Психологія конкурентоспроможної особистості».

Консультує з питань: психології і педагогіки.

Громадська діяльність: член ГО «Інститут філософії, логіки і соціології»; член редкології наукового видання «Філософські пошуки».

Проєкти, в яких брав участь

 • Створення Автоматизованого профдіагностичного комплексу.
 • Створення Здоров’язберігаючої профорієнтаційної системи.
 • Створення електронного контролографа нового покоління.
 • Видання повного академічного зібрання наукових праць академіка Степана Балея.
 • «Ми – одна громада» (соціальна інтеграція дітей з функціональними обмеженнями).
 • Створення системи дистанційної освіти обдарованих дітей-інвалідів.
 • «АНТИНІКОТИНОВА КАМПАНІЯ-2009».

Наукові інтереси

 • Професійна орієнтація школярів;
 • професійна психодіагностика;
 • валеологія;
 • історія психології у Львові;
 • протидія узалежненням.

Вибрані публікації

Опублікованих наукових праць — 150; виданих навчально-методичних розробок — 18.

 1. Вінтюк Ю. В. Оптимізаця професійного самовизначення старшокласників у сучасних умовах / Ю. В. Вінтюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 1999. — № 1. — С. 228-235.
 2. Вінтюк Ю. В. Інформаційно-психологічні передумови вивчення психології у студентів ВНЗ технічного профілю / Ю. В. Вінтюк // Філософські пошуки. — 1999. — Вип. VІI-VIII. — С. 124-132.
 3. Вінтюк Ю. В. Показники здоров’я як чинники професійного самовизначення в юнацькому віці / Ю. В. Вінтюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 1999. — № 3. — С. 268-276.
 4. Вінтюк Ю. В. Донозологічний контроль стану здоров’я за допомогою комплексу діагностичних методик / Ю. В. Вінтюк // Філософські пошуки. — 1999. — Вип. ІХ. — С. 86-93.
 5. Вінтюк Ю. В. Біографія Ярослава Цурковського: проблема висвітлення / Ю. В. Вінтюк // Філософські пошуки. — 1999. — Вип. ІХ. — С. 98-107.
 6. Вінтюк Ю. В. Свобода особистості і поступ суспільства / Ю. В. Вінтюк // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — 2002. — Вип. 10. — С. 193-201.
 7. Вінтюк Ю. В. Психологічні чинники націєтворення / Ю. В. Вінтюк // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — 2002. — Вип. 11. — С. 148-159.
 8. Вінтюк Ю. В. Усвідомлення старшокласниками стану власного здоров’я як умова адекватного професійного самовизначення / Ю. В. Вінтюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2002. — № 2. — С. 197-204.
 9. Вінтюк Ю. В. Формування професійної самосвідомості старшокласників / Ю. В. Вінтюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2002. — № 6. — С. 301-309.
 10. Вінтюк Ю. В. Усвідомлення старшокласниками відповідності стану власного здоров’я вимогам майбутньої професії як важлива складова здорового способу життя / Ю. В. Вінтюк // Філософські пошуки. — 2003. — Вип. ХІV-XV. — С. 357-364.
 11. Вінтюк Ю. В. Формування здоров’я як завдання педагогіки / Ю. В. Вінтюк // Філософські пошуки. — 2006. — Вип. ХХІ-ХХІІ. — С. 274-281.
 12. Вінтюк Ю. В. Формування штату в бюрократичній системі // Філософські пошуки. — 2006. — Вип. ХХІ-ХХІІ. — С. 378-385.
 13. Вінтюк Ю. В. Контролографічний метод діагностики Ярослава Цурковського / Ю. В. Вінтюк // Філософські пошуки. — 2007. — Вип. XXVI. — С. 220-230.
 14. Вінтюк Ю. В. Внесок професора М. А. Джафарова в українську науку, освіту, спорт / Ю. В. Вінтюк // Філософські пошуки. — 2007. — Вип. XXVI. — С. 280-290.
 15. Вінтюк Ю. В. Обґрунтована класифікація мотивів: труднощі створення і шляхи їхнього подолання / Ю. В. Вінтюк // Вісник Львівського університету. — Серія філософські науки. — 2008. — № 11. — С. 278-287.
 16. Вінтюк Ю. В. Психологічно-особистісні передумови виконання викладачем обов’язків куратора студентської групи / Ю. В. Вінтюк // Філософські пошуки. — 2008. — Вип. XXVІІІ. — С. 166-176.
 17. Вінтюк Ю. В. Формування мотивів / Ю. В. Вінтюк // Вісник Львівського університету. — Серія філософські науки. — 2009. — № 12. — С. 235-244.
 18. Вінтюк Ю. В. Ярослав Цурковський: життя і діяльність / Ю. В. Вінтюк // Філософські пошуки. — 2009. — Вип. XXХ. — С. 256-280.
 19. Вінтюк Ю. В. Організація наукової роботи зі студентами гуманітарних і соціальних спеціальностей / Ю. В. Вінтюк // Філософські пошуки. — 2009. — Вип. XXХ. — С. 281-291.
 20. Вінтюк Ю. В. Узалежнення від комп’ютера: формування і можливості протидії / Ю. В. Вінтюк // Вісник Львівського університету. — Серія філософські науки. — 2010. — № 13. — С. 215-226.
 21. Вінтюк Ю. В. Створення і застосування здоров’язберігаючої профорієнтаційної системи. Монографія / Ю. В. Вінтюк. — Львів: «Камула», 2010. — 168 с.
 22. Вінтюк Ю. В. Усвідомлення старшокласниками стану власного здоров’я як умова адекватного професійного самовизначення. Автореф. ... к-та психол. наук / Ю. В. Вінтюк. — Одеса, 2011. — 20 с.
 23. Вінтюк Ю. В. Класнифікація видів поведінки: спроба аналізу та оптимізації / Ю. В. Вінтюк // Вісник Львівського університету. — Серія філософські науки. — 2011. — № 14. — С. 184-192.
 24. Вінтюк Ю. В. Класифікація видів діяльності: спроба аналізу та оптимізації / Ю. В. Вінтюк // Вісник Львівського університету. — Серія філософські науки. — 2012. — № 15. — С. 327-334.
 25. Вінтюк Ю. В. Формування системи психологічних знань майбутніх соціальних працівників / Ю. В. Вінтюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2014. — № 4. — С. 141-151.
 26. Вінтюк Ю. В. Психологічні бар’єри у професійному самовизначенні особистості та проблема здоров’я / Ю. В. Вінтюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2014. — № 5. — С. 158-165.
 27. Вінтюк Ю. В. Поведінкова теорія конфлікту: підхід до створення і обґрунтування / Ю. В. Вінтюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2014. — № 6. — С. 95-105.
 28. Вінтюк Ю. В. Доробок Ярослава Цурковського: проблема вивчення і визнання (з нагоди 110-ї річниці з дня його народження) / Ю. В. Вінтюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2015. — № 1-2. — С. 200-209.
 29. Вінтюк Ю. В. Наукова спадщина Степана Балея і сьогодення (з нагоди 130-ї річниці з дня його народження) / Ю. В. Вінтюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2015. — № 3. — С. 158-169.
 30. Вінтюк Ю. В. Пошук матеріалів про життя і діяльність Степана Балея: знахідки і наступні завдання / Ю. В. Вінтюк. — Львів: Камула, 2015. — 24 с.
 31. Вінтюк Ю. В. Соціальна неповносправність: її сутність, прояви і наслідки поширення / Ю. В. Вінтюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2015. — № 4-5. — С. 114-126.
 32. Vintyuk Yuriy. Development of a learning course with information and computer software for the professional training of social workers / Yuriy Vintyuk // Herald Pedagogiki. Nauka i praktyka. — 2016. — № 4. — S. 27-29.
 33. Вінтюк Ю. В. Теоретичне підґрунтя психологічних поглядів С. Балея / Ю. В. Вінтюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2016. — № 1. — С. 169-180.
 34. Вінтюк Ю. В. Інформація про Степана Балея у звітах гімназій / Ю. В. Вінтюк. — Львів: Камула, 2016. — 24 с.
 35. Вінтюк Ю. В. Проблема психології виховного контакту у висвітленні С. Балея та її сучасне бачення / Ю. В. Вінтюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2016. — № 2. — С. 156-168.
 36. Вінтюк Ю. В. Умови і чинники формування особистості С. Балея в період навчання в гімназії / Ю. В. Вінтюк // Herald Pedagogiki. Nauka i praktyka. — 2016. — № 7. — S. 46-51.
 37. Вінтюк Ю. В. Історичний аспект підготовки майбутніх психологів: зарубіжний і вітчизняний досвід / Ю. В. Вінтюк // Herald Pedagogiki. Nauka i praktyka. — 2016. — № 8. — S. 59-65.

Контакти

м. Львів, вул. Князя Романа 1/3, ХІХ навч. корп

тел.: +38(032) 258-31-01

E-mail: yurvin@ukr.net