Відділ маркетингу

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Відділ маркетингу та інноватики
Абревіатура ВМІ
Тип підрозділу структурний підрозділ НДЧ
Призначення покращення та підтримання іміджу університету та популяризування результатів його діяльності
Дата заснування 2015 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
Приналежність Науково-дослідна частина
Попередник Відділ організації наукових досліджень та маркетингу
Керівник Ірина Романовська
Розташування (адреса) вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, 79000; головний корпус, кімн. 301
Сторінка на lp.edu.ua http://www.lp.edu.ua/vmi

Загальні відомості

Відділ розпочав свою діяльність весною 2015 року у межах реорганізації науково-дослідної частини університету. Ініціатором створення відділу виступила проректор з наукової роботи Наталія Чухрай. Очолила відділ Олена Бобало.

Тепер відділ очолює Ірина Романовська.

Відділ створений з метою розроблення, удосконалення та просування на ринок наукової та науково-технічної продукції Університету задля задоволення наукових, соціальних, економічних та інших інтересів суспільства шляхом вивчення та ідентифікування потреб усіх видів цільових аудиторій, їхніх сегментів.

Основні напрямки діяльності відділу

 • просування наукової та науково-технічної продукції Університету;
 • покращення іміджу Університету в Україні та за кордоном.

Завдання відділу

 • Вивчення та аналіз попиту, конкуренції та потенціалу ринку за видами продукції та послуг, які належать до компетенцій НДЧ.
 • Проведення маркетингових досліджень.
 • Формування планів маркетингу та планів маркетингових заходів на визначені періоди.
 • Створення маркетингових стратегічних і тактичних планів діяльності НДЧ та Університету в цілому (в тому числі створення та розвиток нових напрямів науково-дослідної діяльності).
 • Просування нових та наявних видів продукції та послуг на відповідних ринках.
 • Розроблення рекомендацій з вдосконалення системи впровадження нової продукції та послуг на ринок та методів стимулювання її збуту.
 • Розроблення рекомендацій з встановлення чи зміни ціни на продукцію та послуги залежно від вимог ринку.
 • Замовлення виконання маркетингових досліджень зовнішніми консультаційними організаціями у тих випадках, коли для їх здійснення можливостей чи кваліфікацій відділу не вистачає.
 • Проведення рекламних заходів, спрямованих на стимулювання збуту на внутрішніх та зовнішніх ринках в тому числі й з залученням зовнішніх організацій.
 • Надання консультацій зовнішнім організаціям в межах своїх компетенцій.
 • Здійснення рекламно-інформаційної діяльності.
 • Організування і проведення виставкової діяльності.
 • Перспективне планування з питань рекламно-інформаційної діяльності.
 • Здійснення рекламно-інформаційної підтримки діяльності представників Університету як в Україні, так і за кордоном.
 • Створення, внесення змін чи подача пропозицій по змінах веб-сторінок Університету з точки зору дизайну та наповнення.
 • Розроблення, виходячи з орієнтації на ринкову діяльність, рекомендацій з удосконалення організаційної структури, змін номенклатури продукції та послуг, підвищення ефективності роботи НДЧ та Університету в цілому тощо.
 • Розроблення рекомендацій з встановлення контактів із зовнішніми організаціями, а в ряді випадків за дорученням Ректорату - представлення Університету в його стосунках з іншими організаціями, приватними особами. Порядок та рівень контактів визначаються керівництвом Університету.

Функції відділу

 • Проведення маркетингових досліджень як працівниками підрозділу, так і з залученням зовнішніх консультаційних організацій.
 • Проведення сегментації ринків та вибір потенційних ринків для комерційного освоєння.
 • Вивчення потреб споживачів: аспектів їхньої поведінки та реакції.
 • Вивчення та систематизація даних про конкурентів: асортименту, цінової політики, реклами та промоційних акцій.
 • Дослідження зовнішнього середовища (правового, інституційного, економічного, політичного, культурного тощо) із залученням інших відділів.
 • Робота над продукцією та послугами: визначення пріоритетів, вдосконалення наявних та розробка рекомендацій по впровадженню нових видів продукції та послуг.
 • Розроблення та вдосконалення символіки та атрибутів Університету (в т.ч. із залученням зовнішніх консультаційних організацій).
 • Просування продукції та послуг Університету: організування рекламних кампаній, виставок, діяльності зі стимулювання збуту в Україні та за її межами.
 • Розроблення стратегічних і тактичних планів з маркетингу та реклами.
 • Створення умов для підвищення кваліфікації працівників Відділу в галузі маркетингу, реклами та трансферу технологій.
 • Формування високого іміджу НДЧ та Університету в цілому серед партнерів, клієнтів і населення на території України та за її межами.
 • Участь в розробленні стандартів установи та інших нормативних документів Університету, спрямованих на підвищення якості продукції та послуг, їх конкурентоздатності та збуту.
 • Аналізування та формування відповідного рівня знань та фахової підготовки, які необхідні працівникам Відділу для забезпечення виконання поставлених завдань.
 • Інформаційна та рекламна підтримка випуску нових конкурентоздатних видів продукції та послуг.

Історія

Відповідно до затвердженої у 1978 р. Мінвузом України структури науково-дослідної частини був створений відділ організації та впровадження науково-дослідних робіт, який мав здійснювати роботу з організації наукових досліджень та впроваджувати результати їх у народне господарство. На вимогу часу відділ реорганізували, доповнили функціями та обов’язками, і перейменували його на відділ організації держбюджетних та госпдоговірних робіт. Нині, враховуючи зміни в законодавстві, потреби розвитку наукових досліджень, необхідність ефективного використання наукового потенціалу університету, комерціалізації результатів наукової діяльності, відділ має назву — організація наукових досліджень та маркетингу. З 2015 р. — відділ маркетингу та інноватики