Вчена рада ІХХТ

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Голова Вченої ради

Ятчишин Йосип Йосипович ( Yatchyshyn Josyph ) - доктор хімічних наук, професор

Номер телефону: +38(032) 258-22-15

Службовий e-mail :yyatchyshyn@lp.edu.ua

Вчений секретар

Шаповал Йосиф Михайлович ( Shapoval Josyp ) - кандидат технічних наук, доцент

Номер телефону: +38(032) 258-27-13

Службовий e-mail: Shapjm@polynet.lviv.ua

Склад вченої ради інституту

 1. Ятчишин Йосип Йосипович (Josyph Yatchyshyn), д.х.н, професор, директор ІХХТ;
 2. Шаповал Йосип Михайлович (Josyp Shapoval), к.т.н., доцент, вчений секретар ІХХТ;
 3. Атаманюк Володимир Михайлович (Volodymyr Atamanyuk), д.т.н., професор, перший заступник директора ІХХТ;
 4. Братичак Михайло Миколайович (Mikhail Bratychak), д.т.н., професор, завідувач кафедри хімічної технології переробки нафти і газу;
 5. Ван-Чин-Сян Юрій Якович (Van-Chin-Sian Yuri), д.х.н., професор, завідувач кафедри фізичної і колоїдної хімії;
 6. Вахула Ярослав Іванович (Vakhyla Jaroslav), д.т.н., професор, завідувач кафедри хімічної технології силікатів;
 7. Воронов Станіслав Андрійович (Voronov Stanislav), д.х.н., професор, завідувач кафедри органічної хімії;
 8. Гуменецький Володимир Васильович (Volodymyr Humenetskyj), к.т.н., доцент, заступник директора ІХХТ;
 9. Мохняк Сильвестр Михайлович (Mochniak Silvester), к.т.н., доцент, завідувач кафедри техногенно-екологічної безпеки;
 10. Новіков Володимир Павлович (Novikov Volodymyr), д.х.н., професор, завідувач кафедри біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології;
 11. Піх Зорян Григорович (Pikh Zoryan), д.т.н., професор, завідувач кафедри технології органічних продуктів;
 12. Старчевський Володимир Людвікович (Starchevsky Volodymyr), д.т.н., професор, завідувач кафедри загальної хімії;
 13. Суберляк Олег Володимирович (Suberliak Oleg), д.т.н., професор, завідувач кафедри хімічної технології переробки пластмас;
 14. Яворський Віктор Теофілович (Javorskiy Viktor), д.т.н., професор, завідувач кафедри хімії і технології неорганічних речовин;
 15. Губицька Ірина Іванівна (Hubytska Iryna), к.х.н., доцент кафедри біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології;
 16. Панченко Юрій Васильович (Panchenko Juriy),к.х.н., доцент кафедри органічної хімії;
 17. Іващук Олександр Сергійович (Ivashchut Oleksandr), к.т.н., с.н.с.,
 18. Клим Назар Cтаніславович (Klym Nazar) студент;
 19. Гумінілович Руслана Русланівна (Guminilovych Ruslana), аспірант