Врублевський Ігор Йосифович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Врублевський Ігор Йосифович
RTEmagicC vrubl.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 2 жовтня 1951 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Геометричне моделювання вібраційних транспортних пристроїв
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Врублевський Ігор Йосифович — кандидат технічних наук,доцент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 2 жовтня 1951 року.

Навчальнаробота

Методичні розробки: загальна кількість — 12, з них:

навчальні посібники — 2, методичні вказівки — 10.

Наукові інтереси

Геометричне моделювання вібраційних транспортних пристроїв

Основні публікації

Наукові статті

Загальна кількість — 75, авторських свідоцтв —13, з них:

 1. А.с. № 1370027 СССР, МКИ4 B 65 G 27/08. Вибрационный конвейер / И.И. Врублевский, В.С. Шенбор. — Опубл. 30.01.1988. — Б.И. № 4,1988.
 2. Врублевский И.И. Оптимальные параметры полигармонических нормальных колебаний при двухкомпонентном вибротранспортировании. — Известия вузов. Машиностроение. — 1986. № 5. — С.157-160.
 3. А.с. № 1320135 СССР, МКИ4 B 65 G 27/08. Вибрационный конвейер / И.И. Врублевский. — Опубл. 30.06.1987. — Б.И. № 24, 1987.
 4. Врублевский И.И. Исследование электромагнитного вибровозбудителя нормальных колебаний двухкомпонентных питателей. //Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении. —Львов: Вища школа. — 1987. — Вып. 26, с. 73-77.
 5. Щигель В.А., Врублевский И.И. Регулирование кинематики двухмассного виброконвейера с независимыми продольными и нормальными колебаниями. // Вибротехника. — Вильнюс: Изд. Мокслас. — № 66. — 1991, с.83 —89.
 6. Врублевський І.Й. Вібраційний двомасовий траспортер-маніпулятор з незалежними поздовжніми, поперечними та вертикальними коливаннями. // Вісник Державного університету «Львівська політехніка». № 371.Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні. — Львів: Вид-во Держ. ун-ту «Львів політехніка». — 1999, с.71-74.
 7. Wrublewsky I., Pulkevich I. Isogonals of convex figures.// Proceedings of the 10th International Conference on Geometry and Graphics.July 28 — August 2. — Vol. 2. — Kiev. — 2002. — p.49-53.
 8. Врублевський І.Й. Побудова ізоптичних кривих гіперболи і параболи // Прикладна геометрія та інженерна графіка. — Вип. 75. — Київ: КНУБА.— 2005, с. 183-188.
 9. Визначення параметрів вібротранспортування при еліптичних коливаннях методом відображення поверхонь / І.Й. Врублевський, С.В. Сич // Автоматизація вироб. процесів у машинобуд. та приладобудуванні : Укр. міжвід. наук.-техн. зб. — Л., 2005. — Вип. 39. -С. 55-58. — Бібліогр.: 5 назв.
 10. Використання кольорових поверхонь при побудові графіків декількох функцій від двох змінних / С.В. Сич, І.Й. Врублевський // Графіка XXI століття : Тези доп. VIII Всеукр. студ. наук.-техн. конф., Севастополь, 4-7 жовт. 2005 р. — Севастополь, 2005. — С. 124-127.
 11. Дослідження кутових коливань конструкцій двомасового вібротранспортера-маніпулятора з багатокомпонентними коливаннями / І.Й. Врублевський // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 535: Оптимізація вироб. процесів і техн. контроль у машинобуд. та приладобудуванні. — С. 55-57. — Бібліогр.: 4 назви.
 12. Побудова багатопараметричних геометричних моделей у вигляді кольорових поверхонь / І.Й. Врублевський, С.В. Сич // Витоки лісівничої освіти в Галичині : Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ. та аспірантів, Львів, 11-12 квіт. 2005 р. — Л., 2005. - С. 106-109.
 13. Термінологія при визначенні ізоптичних кривих і поверхонь / І.Й. Врублевський // Наук. конф. проф.-викл. складу Ін-ту приклад. математики та фундам. наук : Тези доп.,Львів, 26-28 трав. 2005 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів політехніка», 2005. — С. 85. -Бібліогр.: 7 назв.
 14. Врублевський І.Й. Ізоптичні криві деяких кубік // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 566. Фізико-математичні науки. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львів політехніка». — 2006, с. 76-80.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімната 110,

тел.. +38(032) 258-23-60