Воськало Наталія Миколаївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Воськало Наталія Миколаївна
1979-04-24IMG 0120.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 24 квітня 1979 року
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2002 р.
Галузь наукових інтересів Досліджує проблеми обліку, аналізу та контролю власного капіталу.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, професор Сажинець Степан Йосипович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Воськало Наталія Миколаївна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 24 квітня 1979 року

Вищу освіту здобула в 2002 році, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка» з відзнакою. Після закінчення навчання працювала у Львівській політехніці.

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з виховної роботи.

У 2012 р. закінчила аспірантуру у Національному університеті «Львівська політехніка» та у січні 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік та контроль власного капіталу в системі корпоративного управління».

Науковий керівник:кандидат економічних наук, професор Сажинець Степан Йосипович, Національний університет «Львівська політехніка».


У 2012р. пройшла курси підвищення кваліфікації з використанням системи електронного документообігу «M.E.Doc» та тренінг для викладачів за прикладними рішеннями «1С: Підприємство 8».

У 2012-2013 н.р. пройшла курс навчання на семінарі психолого-педагогічних знань.

Підвищення кваліфікації у формі стажування - 21 вересня-21 листопада 2015 р. – ПП «Зовнішня реклама»

Міжнародне стажування - з 26 червня по 30 червня 2017 р та з 1 вересня по 26 жовтня 2017 р. - Університет Марії-Кюрі Склодовської у м. Люблін, Польща; кафедра обліку економічного відділу (факультету).

Викладацька діяльність

Педагогічний стаж становить понад 11 років.

Читає лекції та веде практичні заняття з дисциплін:

 • «Облік та фінансова звітність за МСБО державного сектора»;
 • «Фінансовий моніторинг».

Веде практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Звітність підприємств», «Фінансовий облік ІІ».

Наукова діяльність

Досліджує проблеми обліку, аналізу та контролю власного капіталу; особливості формування звітності; ведення обліку та складання звітності в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів.

Має 76 публікацій, з них 36 наукових та 40 навчально-методичного характеру.

Є співавтором 9 навчальних посібників (2 з грифом МОН України), зокрема «Бухгалтерський облік в Україні», «Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування», «Бухгалтерський облік та оподаткування».

Співавтор розміщених у віртуальному навчальному середовищі навчально-методичних комплексів з 4 дисциплін: «Облік та фінансова звітність за МСБО державного сектора», «Звітність підприємств», «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва», «Бухгалтерський облік».

Опублікувала у співавторстві 40 методичних рекомендацій з проведення практичних занять та самостійної роботи студентів, виконання розрахункових та контрольних робіт, курсової роботи.

Вибрані публікації

 1. Бухгалтерський облік та оподаткування : [навч. посіб.] / Р. Л. Хом’як, В. І. Лемішовський, — Вид. 3-тє, доповн. і переробл. — Львів : Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. — 1220 с.
 2. Загородній А. Г. Wybrane zagadnienia wspolczesney rachunkowosci w Polsce i na Ukrainie : monografia / Pod redakcja Henryka Ronka i Anatolia Zahorodnego. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2015.: монографія / А. Г. Загородній, О. Є. Кузьмін, І. Й. Яремко, І. В. Алєксєєв, О. Г. Мельник, В. І. Воськало, Н. М. Воськало, Л. М. Пилипенко, О. І. Тивончук, О. С. Височан, С. Й. Сажинець, Г. О. Партин, М. Я. Яструбський, А. М. Дідик, Н. С. Станасюк, Т. Т. Гринів, О. В. Дідух, В. Я. Оліховський, Н. О. Литвиненко. – Lublin, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2015. – 326 c.
 3. Voskalo V., Voskalo N. Preconditions for introducing of the integrated reporting in Ukraine // Економіка, підприємництво, менеджмент. – 2016. – № 6. – P. 25–30.
 4. Воськало В. І., Воськало Н. М. Відображення власного капіталу у фінансовій звітності підприємств різних організаційно-правових форм // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – 2014. – Т.24.3. – C. 203–209.
 5. Воськало Н. М. Особливості відображення в обліку та звітності інформації про необоротні активи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. – 2015. – Том 2 / вип.1, № 1. – C. 317–320.
 6. Воськало Н. М. Контроль формування та обліку власного капіталу підприємства // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – 2015. – Т.1, № 12. – C. 199–203.
 7. Воськало Н. М., Карий О. І., Воськало В. І. Особливості обліку та відображення у звітності інформації про забезпечення відповідно до національних та міжнародних стандартів, а також Податкового кодексу України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 862. – C. 55–60.
 8. Voskalo V., Voskalo N. Розвиток системи інтегрованої звітності в Україні // Miedzynarodowa konferencja naukowa „Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie”. – 2015. – P. 36–37.
 9. Voskalo Volodymyr, Skybinska Zoryana, Voskalo Natalia. Current problems of preparation and presentation of consolidated financial statements // Management challenges in a network economy : proceedings of the MakeLearn and TIIM international conference, 17–19 May 2017, Lublin, Poland. – 2017. – P. 531–532.
 10. Воськало В. І., Воськало Н. М., Сороковий П. М. Особливості обліку і оподаткування основної діяльності житлово-будівельних кооперативів // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – 2017.
 11. Воськало Н. М., Воськало В. І. Теоретичні та методологічні основи розрахунків за виплатами працівникам // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – Вип. 2 (13). – С. 239–244.
 12. Воськало Н. М., Гарга В. О. Забезпечення майбутніх витрат та платежів: облікові аспекти // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. – 2018. – Вип. 4 (80). – С. 239–250.
 13. Воськало В. І., Воськало Н. М. Інтелектуальний капітал через призму методу бухгалтерського обліку // Інтелект ХХІ. – 2019. – № 5. – С. 135–140.
 14. Воськало Н. М., Воськало В. І. Обліково-податкові аспекти розкриття інформації про доходи підприємства // Причорноморські економічні студії. – 2020. – Вип. 51. – С. 195–200.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: natalia.m.voskalo@lpnu.ua