Воробкевич Андрій Юліанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Воробкевич Андрій Юліанович
RTEmagicC Vorobkevich cr.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 10 листопада 1942 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Синтез структур активних кіл на основі булевих рівнянь
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра теоретичної та загальної електротехніки

Воробкевич Андрій Юліанович — кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної та загальної електротехніки, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Дата народження: 10 листопада 1942 року

Учений секретар постійно діючого наукового семінару Академії наук України за основним науковим напрямом «Математичне моделювання процесів динамічних електричних кіл і електричних систем із вентильними елементами».

Основні курси

Наукові інтереси

  • Синтез структур активних кіл на основі булевих рівнянь

Вибрані публікації

  1. Збірник задач з теоретичних основ електротехніки. Ч.1 : навчальний посібник для вузів / За ред. Андрій Юліанович Воробкевич, Олександр Іванович Шегедин ; Роман Ярославович Совин, Михайло Олександрович Соколовський, Петро Григорович Стахів, Олександр Іванович Шегедин . — 2-ге вид., стер . — Львів : Магнолія-2006, 2011 . — 223 с. : іл. — (Вища освіта в Україні) . — Бібліогр.: с.223 . — На укр. яз. — ISBN 9968-340-12-4 .
  2. Збірник задач з теоретичних основ електротехніки. Ч.1 : навчальний посібник для вузів / Андрій Юліанович Воробкевич, Василь Сафронович Маляр, Роман Ярославович Совин, Михайло Олександрович Соколовський ; За ред. Олександр Іванович Шегедин . — Львів : Магнолія Плюс, 2004 . — 223 с. — Бібліографія: с.223 (15 назв) . — На укр. яз. — ISBN 966-8340-12-4 .
  3. Визначення коефіцієнтів чотириполюсника за їх фізичним змістом : Інстр. та метод. вказівки до лаборатор. роботи № 025 з дисципліни «Теорет. основи електротехніки» для студ. електротехн. спец. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: А.Ю. Воробкевич, Р.Я. Совин. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 12 с. — Бібліогр.: с. 10 (1 назва).
  4. Електроніка та мікропроцесорна техніка : Лаборатор. практикум з дисципліни «Електротехніка, електрон. та мікропроцесор. техніка» для студ. неелектротехн. спец. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: Р.А. Пеленський, В.І. Коруд, О.Є. Гамола, В.І. Горячко, А.Ю. Воробкевич, В.І. Гудим, В.С. Мадай, Т.І. Рижий, Я.В. Лесів. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 64 с. — Бібліогр.: 6 назв.
  5. Застосування подібних матриць до розв’язування компонентних рівнянь електричного кола / А.Ю. Воробкевич // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 487: Електроенерг. та електромех. системи. — С. 127-132. — Бібліогр.: 7 назв.
  6. Синтез структур активних кіл на основі булевих рівнянь / А.Ю. Воробкевич // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 479: Електроенерг. та електромех. системи. — C. 44-49. — Бібліогр.: 5 назв.

Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 113

Tел. +38 (032) 258-21-52