Воробець Степан Йосипович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Воробець Степан Йосипович
VorobStef.jpg
Науковий ступінь К.е.н. (диплом КД №064131)
Вчене звання Доцент (атестат ДЦ АР №9004756)
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіка підприємства та інвестицій


Посада

Доцент кафедри економіка підприємства та інвестицій | Партійність =


Освіта

Львівський університет ім.. Ів. Франка, диплом з відзнакою (диплом Г-ІІ №045834), спеціальність «організація механізованої обробки економічної інформації», кваліфікація інженер - економіст, 1981 р.


Професійна діяльність

2009 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіка підприємства та інвестицій 1994 – 2009 – Львівський національний аграрний університет, доцент кафедри економічна кібернетика 1993 – 1994 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри економіка і організація будівництва 1992 - захист кандидатської дисертації «Моделі розподілених баз даних на базі локальних обчислювальних мереж (на прикладі оперативного управління виробництвом приладобудівного підприємства)», за спеціальністю 08.00.13 «Економіко-математичні методи»

1988 – 1991 – аспірант кафедри проектування економічних інформаційних систем Московського економіко-статистичного інституту 1982 – 1988 – програміст, старший інженер-програміст, керівник відділу програмування та алгоритмізації АСУ ВО «Львівприлад»

1976 – 1981 – студент економічного факультету Львівського університету ім.. Ів. Франка

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Інформаційні системи і технології на підприємстві», «Процесні моделі в управлінні розвитком підприємства», «Економіко-статистичне моделювання і прогнозування», Системи управління бізнес-процесами

Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Моделі розподілених баз даних на базі локальних обчислювальних мереж (на прикладі оперативного управління виробництвом приладобудівного підприємства)», за спеціальністю 08.00.13 «Економіко-математичні методи», 1992, Московський економіко-статистичний інститут .

Участь у держбюджетній роботі

Участь у госпдоговорах

 • № 0546 «Аналіз системи процесів маркетингової діяльності і їх реінжиніринг у контексті формування системи цільового управління підприємством», 2016 р.


Підвищення кваліфікації

 • 2012-2013 – навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»
 • 2012 – стажування у ВО»Львівагродбуд»
 • 2017 – стажування у Львівському університеті ім. Ів. Франка
 • 2012-2013 – навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»

Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Спеціалізовані програмні продукти для фінансового обліку та аналізу: 1С-Підприємство (конфігурація та використання) &AuditExpert” [навч. посібн.] / Воробець С.Й., Кічор В.П., Яструбський М.Я... – ЛНУ імені Ів. Франка, 2009.–, 2014.
 • Лабораторний практикум з дисциплін “Інформаційні системи і технології обліку”, “Інформаційні системи і технології підприємств”, “Інформаційні системи в менеджменті” Для студентів економічних спеціальностей [навч. посібн.] / Воробець С.Й., Кічор В.П.,Селюченко Н.Є.,Жученко О. Й. – ЛНАУ, 2009.
 • Економіко-статистичне моделювання і прогнозування: [навч. посібн.] / Кічор В.П., Козик В.В., Фещур Р.В., Воробець С.Й. – Вид-во НУ «Львівська політехніка»,-2009 р.
 • Математичні методи в економіці: [навч. посібн.] / Благун І. С., Кічор В.П., Фещур Р.В., Воробець С.Й.– Вид-во «Навчальна книга - Богдан», -Тернопіль, 2011 р.
 • Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: [навч. посібн.] / Кічор В.П., Фещур Р.В., Воробець С.Й.. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2014.
 • Лабораторний практикум з курсу “Інформаційні системи і технології на підприємстві” для студентів спеціальності “Економіка” [навч. посібн.]/ С.Й. Воробець, В. В. Козик, В. В. Кічор., О. Л. Мищиши– Львів: Видавництво «Растр-7», 2017.

Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

 • Формування професійних компетенцій фахівця економічного профілю/ В. В. Козик, С. Й. Воробець, О.Л. Мищишин // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – 2016. –№ 7.

Публікації у фахових виданнях

 • Формалізований опис бізнес-моделі як основа створення ефективної системи цільового управління підприємством/Воробець С. Й., Кічор В. П., Мищишин О. Л.// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2016. – № 722.
 • Ключові аспекти побудови бізнес-моделі підприємства/ Воробець С. Й., Кічор В. П.. М. І. Клімковський// ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ ЕКОНОМІЧНА. Випуск51. Львівський національний університет Івана Франка. 2014р.
 • Моделювання конкурентоспроможності товару з використанням апарату нечітких множин\/ Воробець С. Й., Кічор В. П., Симак А. В.// Вісн. НУ «Львівська політехніка»: Вісник НУ «Львівська політехніка». Логістика – 2012. – № 749.
 • Research of the place of Ukraine in implementation of the goals of the sustainable development model Kozyk V., Vorobets S., Musiiovska O.Technology audit and productions reserves N3/4 (47) 2019
 • Simulation Model of Planning Financial and Economic Indicators of an Enterprise on the Basis of Business Model Formalization. Stepan Vorobec, Vasyl Kozyk, Olena Zahoretska and Viktoria Masuk. Data-Centric Business and Applications. Evolvements in Business Information. Processing and Management (Volume 2)/ Springer, 2019.
 • Stepan Vorobec, Vasyl’ Kozyk, Olena Zahoretska/ The planning of the financial and economical results of the enterprise, assessing the risks of their achievement using simulation methods / Planowanie wynikуw finansowych i gospodarczych rzedsiebiorstw, ocena ryzyka ich osiagniecia z wykorzystaniem metod symulacji/ Zarzadzanie teoria i praktyka management theory & practice. Wydawca / Publisher: Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie / Warsaw Management University/ ISSN 2081-1586 e- ISSN 2449-9730/ # 29 (3) ROK / Year 2019
 • IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ». Воробець Степан Йосипович, к.е.н., доцент, Мусійовська Оксана Богданівна, к.е.н., доцент, Лесюк Оксана Юріївна, студент Національного університету «Львівська політехніка». Україна у контексті реалізації цілей моделі сталого розвитку 2019


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: stepan.y.vorobets@lpnu.ua