Воловець Ярослав Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Воловець Ярослав Васильович
WJW.PNG
к.е.н., доцент
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ЭК № 024512)
Вчене звання Доцент (атестат ДЦ № 002168)
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», кафедра ЕПІ


Посада

Доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво», кваліфікація інженер-будівельник, ОКР «магістр», 1974р.


Професійна діяльність

2016 – дотепер - Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій 2004 – 2016 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій 2003 – 2004 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій 1999 – 2003 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки і менеджменту інвестицій та нерухомості 1998 – 1999 – Державний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки і менеджменту інвестицій та нерухомості 1995 — 1998 - Підприємство оптової торгівлі ВАТ “Львівхім” - Львів. Керівник служби маркетингу грудеень 1995 - серпень 1998. 1986 — 1994 — Науково-дослідний інститут будівельних матеріалів. Завідувач сектором планування проектно-дослідних робіт. 1983 – 1985 – Киівський інженерно-будівельний інститут, аспірант 1978 – 1983 – Львівський політехнічний інститут, асистент кафедри економіки і організації будівництва 1974 — 1977 — Проектний інститут № 3. Інженер-проектувальник.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: Фінанси підприємства, Ринок фінансових послуг, Економіка праці та соціально-трудові відносини, Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, Управління фінансово-господарською діяльністю навчальних закладів, Контролінг, Контролінг економічних процесів підприємства.


Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Вибір раціонального трасування підвідних трубопроводів у місті» (спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління народним господарством (будівництва), 1987 р.


Підвищення кваліфікації

Львівський банківський інститут НБУ 10-12 січня 2001 р. семінар «Сучасна вітчизняна технологія забезпечення якості підготовки фахівців»; Львівголовагропромбуд (м. Львів)– стажування за програмою «Бюджетування в системі контролінгу на підприємстві», 2009 р.; Національний університет «Львівська політехніка». - семінар психолого-педагогічних знань 2009 р.; Національний університет «Львівська політехніка», 2010 р. - підвищення кваліфікації за програмою «Розробка електронних засобів навчання в середовищі Moodle»; Інститут регіональних досліджень НАНУ (м. Львів) згідно індивідуального плану підвищення кваліфікації, 2014 р.

Основні публікації за останні роки

1. Воловець.Я.В. До формування «прибутку» державного навчального закладу Збірник матеріалів ІУ-тої Міжнародної науково-практичної конференції „Управління в освіті”. Львів: Видавництво ДЦ МОНУ, 2009. – С. 51-53. 2. Воловець.Я.В. Підготовка і проведення тестування студентів в якості контрольного заходу засобами Віртуального навчального середовища Львівської політехніки Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі». Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С. 26-29 3. Воловець.Я.В. Постановка і розв’язування економічних задач у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки з метою формування завдань для контрольних заходів Збірник матеріалів ІІ-гої Науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі». Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С. 135-140 4. Воловець.Я.В. Робоча навчальна програма як інструмент управління якістю підготовки фахівця Збірник матеріалів У-тої Міжнародної науково-практичної конференції „Управління в освіті”. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 58-63. 5. Воловець.Я.В. Самоврядність вищого навчального закладу – інновації у навчальний процес Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування і розвитку інноваційної інфраструктури». Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 420-421 Сапотніцька Н.Я. 6. Воловець.Я.В. Розвиток інтернет-комунікацій університету – як засіб підвищення його всесвітнього рейтингу Збірник матеріалів ІІІ-тьої науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі». Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – С. 151-155 7. Воловець.Я.В. Постановка і розв’язування задач з економіки у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 703: Інформатизація вищого навчального закладу. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 69-72 8. Воловець.Я.В. Загорецька О.Я., Козик В.В. Використання системи “MOODLE” в управлінні навчальним процесом (на прикладі національного університету “Львівська політехніка”) Актуальні проблеми економіки № 5(131), 2012. – С. 149-154 9. Воловець.Я.В. Через інноваційні комп’ютерні технології в університеті до підвищення його всесвітніх рейтингів Збірник матеріалів ІУ-ї науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі». Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – С. 70-77 10. Воловець.Я.В. Аналіз тестових завдань засобами moodle як спосіб підвищення якості тестів, розміщених у ВНС Львівської політехніки Збірник матеріалів УІ-тої Міжнародної науково-практичної конференції „Управління в освіті”. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 57-60. 11. Воловець.Я.В. Проблеми ціноутворення у навчальних послугах в залежності від форми навчання у вищому навчальному закладі Збірник матеріалів УІІ-мої Міжнародної науково-практичної конференції „Управління в освіті”. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 31-34.


Підручники та навчальні посібники

1. Воловець.Я.В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посібник Львів, ЛБІ, 2004, 242 с. 2. Воловець.Я.В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. Навчальний посібник К. 2005 Алерта 200 с. 3. Воловець.Я.В., Черняк О.Ю. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Дослідження фінансового (фондового) ринку» для студентів-магістрів спеціалізації «Фінанси підприємства» Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2006. – 28 с. 4. Воловець.Я.В., Кривцун І.М. Страхові послуги: Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Страхові послуги» для студентів спеціальності 6.050107 «Фінанси» Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2007. – 20 с. Кічор В. П. 5. Воловець.Я.В. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» Львів: ВНУ Львівська політехніка, 2010. – 250 с. Серт. № 00004, реєстрац. номер Е41-232-1/2010 від 20.12.2010 р. 6. Воловець.Я.В., Сапотніцька Н.Я. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» для студентів базового напрямку 6.0501 «Економіка і підприємництво» Львів: ВНУ Львівська політехніка, 2010. – 246 с. Серт. № 00005, реєстрац. номер Е41-232-2/2010 від 23.12.2010 р. 7. Воловець.Я.В., Кривцун І.М., Селюченко Н.Є., Стояновський А.Р. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів бакалаврату напрямку 6.0501 «Економіка підприємства» Львів: ВНУ Львівська політехніка, 2013. – 180 с. Серт. № 00123, реєстрац. номер Е41-232-93/2012 від 15.11.2012 р. 8. Воловець.Я.В. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Контролінг» для студентів спеціалізації «Економічний розвиток підприємства» Львів: ВНУ Львівська політехніка, 2013. – 104 с. Серт. № 00574, реєстрац. номер Е41-232-300/2013 від 17.12.2013 Ріжко Л.І. 9. Воловець.Я.В. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Управління фінансово-господарською діяльністю навчальних закладів» для студентів спеціалізації «Управління навчальним закладом» Львів: ВНУ Львівська політехніка, 2014. – 117 с. Серт. № 01047, реєстрац. номер Е41-232-406/2015 10. Воловець.Я.В., Чайківський Т.В. Майтер-клас: Використання засобів аналізу Moodle в управлінні навчальною дисципліною на практиці Віртуального навчального середовища Львівської політехніки в рамках ІУ науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі». 20-22 листопада 2012: Програма конференції. С. 4 11. Воловець.Я.В. Майтер-клас: Автоматизація контролю за навчальною активністю студентів у віртуальному навчальному середовищі львівської політехніки (Moodle). В рамках УІ міжнародної науково-практичної конференції „Управління в освіті”. 18-19 квітня 2013 у м. Львові: Програма конференції. С. 24 12. Воловець.Я.В. Майстер-клас: Інноваційні засоби для підвищення якості навчання на прикладі віртуального навчального середовища національного університету «Львівська політехніка». В рамках ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури». 16-18 травня 2013 у м. Львові: Програма конференції. С. 2


Публікації у фахових виданнях

1. Воловець.Я.В. Обґрунтування вартості навчання у ВНЗ Економіка України №4, 2003. С. 68-71. 2. Воловець.Я.В., Загорецька О.Я., Козик В.В. Використання системи “MOODLE” в управлінні навчальним процесом (на прикладі національного університету “Львівська політехніка”) Актуальні проблеми економіки № 5(131), 2012. – С. 149-154


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: yaroslav.v.volovets@lpnu.ua