Волинець Оксана Олексіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Волинець Оксана Олексіївна
Волинець.jpg
к.філ.н., доцент
Дата народження 12 лютого 1962 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Церква, держава, суспільство:проблеми взаємодії.
Науковий ступінь кандидат філософських наук
Науковий керівник доктор історичних наук, професор Гетьманчук Микола Петрович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, Кафедра політології та міжнародних відносин

Волинець Оксана Олексіївна — кандидат філософських наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народилась 12 лютого 1962 року.

Кандидат філософських наук за спеціальністю — релігієзнавство.

Тема дисертаційного дослідження: «Функціонування української греко-католицької церкви в контексті державно-церковних відносин [Текст] :дис... канд. філос.наук: 09.00.11 / Волинець Оксана Олексіївна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2003.— 210 арк. — арк.181-210.». Захищене 16.05.2003 р.

Науковий керівник : доктор історичних наук, професор Гетьманчук Микола Петрович, Національний університет «Львівська політехніка».

Член Вченої ради ІГСН від кафедри політології, очолює кафедральний осередок ТУМ «Просвіта» .

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Політологія

Наукові інтереси

  • Церква, держава, суспільство: проблеми взаємодії.

Вибрані публікації

  1. Проблема гуманізації суспільства у працях Івана Павла II /О. Волинець //Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. : [зб. наук. пр.] /НАН України,Ін-т народознав., Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. —Вип. 22. —С. 3-8. — Бібліогр.: 18 назв.
  2. Характеристика знаків часу та їх інтерпретація Католицькою церквою / О.Волинець // Філософські науки : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Л. Петрушенко. —Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 96-102. —(Вісник / Нац.ун-т «Львів. політехніка» ; № 661). — Бібліогр.: 17 назв.
  3. Політологія [Текст] : [Навч. посіб. для дистанц.форми навч.] / О.О.Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай та ін. ; Нац. ун-т "Львів.політехніка", Ін-тдистанц. навчання. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту Львів.політехніка, 2005. - 359 с. : іл.- (Дистанційне навчання ; № 28). - Бібліогр.наприкінці розд. - ISBN 966-553-441-6
  4. Українська Греко-Католицька Церква і держава: теорія та практика взаємодії[Текст] / О. О. Волинець,М. П. Гетьманчук, Л. П. Ржиський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". -Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2007. - 263 с.- Бібліогр.: с. 235-262 . - ISBN978-966-553-643-7
  5. Знаки часу та Українська Греко-Католицька Церква [Текст] :монографія /Любомир Ржиський, Оксана Волинець. - Львів : ЗУКЦ, 2009. - 265 с. -Бібліогр. :с. 240-265. - ISBN 978-966-1518-21-5


Науковий доробок Волинець О.О.

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,тел..

+38 (032) 258-21-89