Войцеховська Юлія Вікторівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Войцеховська Юлія Вікторівна
E16b2d3393.jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Львівський університет ім. Івана Франка
Спеціальність Економічна кібернетика
Галузь наукових інтересів Економіко-статистичний аналіз та оптимізація інноваційного розвитку підприємств
Кваліфікаційний рівень економіст-математик
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1995 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1998 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Войцеховська Юлія Вікторівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Закінчила Львівський університет ім. Івана Франка, за спеціальністю «Економічна кібернетика (економіст-математик)».

1995 р. захистила кандидатську дисертацію «Економічна оцінка та оптимізація розвитку виробничо-технологічного потенціалу промислових підприємств», за спеціальністю 08.02.02 — «Економіка технологічних змін та інноваційних процесів».

Викладає курси

 • Статистика;
 • Підприємництво та менеджмент;
 • Прогнозування економічних процесів;
 • Statistics;
 • Моделювання бізнес-процесів.

Наукові інтереси

 • Економіко-статистичний аналіз та оптимізація інноваційного розвитку підприємств

Основні публікації

 1. Войцеховська Ю.В. Ризики в інноваційно–інвестиційній діяльності підприємств / Ю.В. Войцеховська, Ю.С. Рехлицька*// Materials of the XII International scientific and practical conference," Areas of scientific thought", Science and Education Ltd , Sheffield, UK, 2015/2016. Volume 3. - С.36–39.
 2. Войцеховська Ю. В. Оптимізація інноваційного розвитку виробничих систем промислових підприємств / 1. Войцеховський*** В. Б., Войцеховська Ю. В. // Наукові записки університету бізнесу та права. – 2017. – Вип. 16. – C. 94–102.
 3. Копець Г.Р. Застосування реінжинірингу як управлінської інновації у діяльності підприємств / Г.Р. Копець, Ю.В. Войцеховська, Л.В. Галаз /// Тези доповідей VІ Міжнародної науково–практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації ”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 19–21 травня 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM) . – C. 164.
 4. Bойцеховська Ю.В. Спеціальні економічні зони: зарубіжний досвід та перспективи в Україні / Ю.В. Войцеховська, А.О. Мавріна, В.В. Войцеховська***// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»: Львів, Видавництво Львівської політехніки, – 2016. – С. 42–48.
 5. Войцеховська Ю.В. Ефективність використання інформаційних систем в організації діяльності підприємства /Ю.В. Войцеховська, Ю.В. Леміч* // Materials of the XII International scientific and practical conference," Areas of scientific thought", Science and Education Ltd , Sheffield, UK, 2015/2016. Volume 3. - С.4–6.
 6. V.V. Voyktsehovska, Y.V. Voytsekhovska, A.V. Symak // Econtechmod. An International Quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Vol 5, No1. Polish Academy of Sciences University of Engineering and Economics in Rzeszów Lviv Polytechnic National University University of Life Sciences in Lublin Faculty of Production Engineering, 2016. – p. 133-138.
 7. Socio-economic impact of immigration processes / V.V. Voytsekhovska, Y.V. Voytsekhovska, A.V. Symak // «Scientia Iuventa 2016»: International conference of PhD.students. – 21. April 2016 at Faculty of Economics Matej Bel University in Banska Bystrica, Slovakia, 2016. – p. 56-61.
 8. Моделювання та вибір варіантів інноваційного розвитку виробничих систем (колект.монограф. «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»,Львів, Растр-7, 2017, с.151-162
 9. Оптимізація інноваційного розвитку виробничих систем промислових підприємств.( Войцеховський В.Б., Войцеховська Ю.В. Наукові записки університету бізнесу та права: [зб.наук.пр./гол.ред.Л.А.Янковська ].Вип.16.- Львів, «Галицька видавнича спілка», 2016, с.94-102).
 10. ТзОВ «Галичина-Захід»-сучасні європейські технології та залучення іноземного капіталу ( Войцеховська Ю.В., Вишньовська С.М. Materials of the XII International scientific and practical conference Conduct of modern science-2016.Volume 1. Economic science.Sheffield. Science and education,2016, с.31-33 );
 11. Войцеховська Ю.В. Аналітичні закономірності динаміки інноваційного оновлення основних засобів виробничих систем /Ю.В.Войцеховська/ Вісник Нац.ун-ту «Львівська політехніка». – Львів, 2017. - № 873. – с.13-17.
 12. Войцеховська Ю.В., Степанюк О.А. Інноваційний розвиток підприємств хімічної промисловості /Ю.В. Войцеховська, О.А. Степанюк// Materialy XIII Mezinarodni vedecko-prakticka konference ‘ VEDA A VZNIK – 2017 ’, Vol.5. – Praha, 2017. – с.78 – 80.
 13. The quantitative patterns of Fixed Assets renewal and a statistical assessment of the enterprise’s development innovation (collective monograph «Innovation process management in Ukraine: problems in commercialization of scientific and technical developments», Lviv, Rastr-7, 2018, p.195-204
 14. Войцеховська Ю. В. Моделювання закономірностей оновлення основних засобів та динаміки виробництва. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2018. Вип. 19. С. 36-40.(1 співавтор).
 15. Войцеховська Ю.В., Новаківський І.І. Основи статистичного прогнозування економічних процесів: навчальний посібник / Ю.В.Войцеховська .,І.І. Новаківський - Львів : Видавництво "Новий Світ - 2000", 2020.- 200 с.
 16. Войцеховська Ю. В., Войцеховський В. Б. Оновлення основних засобів виробництва як механізм забезпечення економічного зростання // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. – 2020. – Вип. 25. – С. 31–38.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61