Войцеховська Вікторія Вікторівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Войцеховська Вікторія Вікторівна
Vojcehovska.png
к.е.н., доцент
Галузь наукових інтересів Економіка інновацій, інвестування, економіка та організація діяльності підприємств
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Стадницький Юрій Іванович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри економіки підприємства та інвестицій
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Поточне місце роботи Кафедра економіки підприємства та інвестицій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Почесні звання Visiting Professor Universita' degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
         Visiting Professor Universita' degli studi di Napoli "Federico II"

Войцеховська Вікторія Вікторівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження:

Освіта: вища

Відповідальна за зовнішні зв’язки

2008 рік — кандидат економічних наук,

Тема дисертації: Економічне оцінювання та вибір варіантів інноваційного розвитку підприємств машинобудування [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Войцеховська Вікторія Вікторівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». - Л., 2007. - 183 арк. - арк. 165-179

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Стадницький Юрій Іванович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри економіки підприємства та інвестицій

Викладацька діяльність

Викладає курси:

 • Корпоративна Соціальна відповідальність
 • Бізнес-план

Наукова діяльність

Наукові інтереси: Економіка інновацій, сталий розвиток, циркулярна економіка, інвестування, економіка та організація діяльності підприємств

Вибрані публікації

 1. Cataldo R., Voytsekhovska V., Crocetta C., Grassia M. G., Lauro N. C., Marino M. Methodological PLS‑PM framework for SDGs system [Електронний ресурс] // Social Indicators Research. – 2020. – 2020. (За іншою тематикою) (SciVerse SCOPUS).
 2. Voytsekhovska V., Butzbach*** O. K. An analysis of wage distribution equality dynamics in Poland based on linear dependencies // Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. – 2017. – Vol. 288 : New statistical developments in data science, SIS 2017, Florence, Italy, June 28–30. – P. 407–417. 0,49 ум.д.ар.
 3. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension. Vol. 3: колективна монографія / O. Zagoretska, O. Vovk, V. Voytsekhovska, A. Symak, V. Pashkevych, L. Lesyk. – Sofia: VUZF Publishing House "St. Grigorii Bogoslov", 2019. – 356 c.
 4. Дивідендна політика корпорацій та шляхи її вдосконалення / Ю. В. Войцеховська, Г. Р. Копець, В. В. Войцеховська // Формування ефективного механізму корпоративного управління — сучасний стан та перспективи : всеукр. наук.-практ. конф. : тези доп. / Держ. коміс. з цін. паперів та фонд. ринку [ та ін.]. — Миколаїв, 2009. — С. 43-45.
 5. Проблеми корпоративного управління в Україні та шляхи їх вирішення / Ю. В. Войцеховська, В. В. Войцеховська // Проблеми економіки та управління : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. М. Петрович. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 244-247. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 640). — Бібліогр.: 4 назви.
 6. Войцеховська В.В. Метод розподілу інвестиційних ресурсів, спрямованих на реалізацію організаційно-технічних заходів //Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми управління ефективністю інновацій в регіоні (збірник наукових праць)/НАН України. Інститут регіональних досліджень. — Львів, 2005-Вип 1 (LI)-С.95-100.
 7. Войцеховська В.В., Економічна оцінка інноваційних змін основних засобів підприємства// Проблеми економіки та управління. Збірник наукових праць НУ «Львівська політехніка». — Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005-№ 533. С.26-31.
 8. Войцеховська Ю.В., Войцеховська В.В. Амортизація у ресурсному забезпеченні інноваційного оновлення основних засобів//Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 579 «Проблеми економіки та управління. — Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007 — С.46-49.
 9. Войцеховський В.Б., Войцеховська В.В. Строки використання основних засобів та ресурсне забезпечення їх відтворення у процесі інноваційного розвитку підприємств.// Збірник наукових праць. Економічні науки. Випуск 3: Чернівці. Видавництво «Книги XXI», 2007-С.16-23.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: viktoriia.v.voitsekhovska@lpnu.ua