Войтович Андрій Андрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Войтович Андрій Андрійович
Дата народження 21 травня 1991 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2013 р.
Спеціальність «Відновлення деталей машин та їх механізмів»
Галузь наукових інтересів Підвищення ресурсу роботи деталей машин, що працюють в умовах абразивного зношування та корозійних середовищах
Кваліфікаційний рівень Інженер-дослідник
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник д.т.н. Похмурська Ганна Василівна, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2017р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Інститут інженерної механіки та транспорту Кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій


Войтович Андрій Андрійович — кандидат технічних наук, асистент кафедри зварювального виробництва Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 21 травня 1991 року у м. Львові.

У 2013 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю Відновлення деталей машин та їх механізмів.

У 2017 році дисертаційну роботу на тему «Диспергування структури наплавлених шарів системи Fe–Cr–B–C для підвищення їх зносостійкості» подано у Вченої ради за напрямом 05.02.01-матеріалознавство.

31 травня 2017 року захистив дисертаційну роботу, та отримав вчене звання кандидат технічних наук. Науковий керівник: доктор технічних наук Похмурська Ганна Василівна.

Педагогічна діяльність

Дисципліни, які викладає (лабораторні заняття):

 • зварювання плавленням ч.2;
 • обладнання та технологія зварювання тиском і.

Наукова діяльність

Наукові інтереси: підвищення ресурсу роботи деталей машин, що працюють в умовах абразивного зношування та корозійних середовищах.

Вибрані публікації

 1. Вплив вібрації під час наплавлення захисного шару на його мікроструктуру та ударно-абразивне зношування / Г. В. Похмурська, М. М Студент, О. С Ланець, А. А Войтович // Фіз.-хiм. механiка матерiалiв. – 2015. –51, 1. – С. 107–111.
 2. Мікростуктура та опір абразивному зношуванню вібронаплавленого металу з порошкового дроту базової системи Fe–Cr–B / А. А Войтович, Г. В. Похмурська, М. М Студент, О. З Студент // Фіз.-хiм. механiка матерiалiв. – 2016. – 52, 3. – С. 63–68.
 3. Похмурська Г В. Ударно-абразивне зношування поверхневих шарів, наплавлених порошковими дротами системи Fe–Cr–B–C / Похмурська Г В., Войтович А. А. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – № 25.3. – С. 129–135.
 4. Похмурська Г. В. Модифікування мікроструктури наплавлених шарів на основі порошкового дроту ПДCr10B3 із додаванням Al, Mg / Г.В. Похмурська, М.М. Студент, А. А. Войтович // Проблеми трибології. 2015. – 78, 3. – С. 98–104.
 5. Войтович А. А. Особливості формування та руйнування наплавлених шарів з порошкових дротів системи Fe–Cr–B–C за ударних навантажень / А. А. Войтович, Г. В. Похмурська, М. М. Студент, О. З. Студент // Проблеми трибології. 2015. – 78, 4. – С. 105–113.
 6. Влияние высокочастотных механических колебаний изделия на структуру и износостойкость наплавленного металла Х10Р3Г2С / Г. В. Похмурская, М. М. Студент, А. А. Войтович, А. З. Студент, А. Р. Дзюбик // Автоматическая сварка. – 2016. – №10. С. 22-27.
 7. Дзюбик А. Р. Корозійна тривкість зварних з’єднань сталі типу ARMSTAL 500 / А. Дзюбик, Н. Червінська, А. Войтович, Л. Дзюбик // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2016.– Спецвип. 11. – C. 115–118.
 8. Корозійна тривкість вібронаплавленого металу з порошкових дротів базової системи Fe-Cr-B / Г. В. Похмурська, М. М Студент, А. Р Дзюбик, А. А Войтович, О. П Хлопик // Фіз.-хiм. механiка матерiалiв. – 2016. –52, 5. – С. 83–87.
 9. Гвоздецький В. Опір наплавлених шарів абразивному зношуванню за підвищених температур / В. Гвоздецький, Я. Сірак, А. Войтович // Зб. праць XXI відкр. наук.-техн. конф. молодих наук. і спец. ФМІ НАНУ, Львів, 2013. – Л.: ФМІ НАН України, 2013. – С.123–127.
 10. Войтович А. Мікроструктура наплавлених шарів на основі порошкового дроту Cr10B3 із додаванням Al, Mg / А. Войтович, Р. Михальський, І. Хомич, М. Головчук // Зб. праць XXII відкр. наук.-техн. конф. молодих наук. і спец. ФМІ НАНУ, Львів, 2015. – Л.: ФМІ НАН України, 2015. – С.142–145.
 11. Похмурська Г. В. Вплив вібрації під час наплавлення на мікроструктуру та мікротвердість наплавлених шарів з порошкового дроту Х10Р4Ю / Г. В. Похмурська, А. А. Войтович // Тези VIII Всеукр. конф. молодих вчених та спеціалістів "Зварювання та споріднені технології", Київ, 20-22 травня 2015 р. – К.: ІЕЗ НАН України, 2015. – С. 122.
 12. Войтович А. А. Підвищення зносостійкості наплавлених шарів методом вертикальної вібраційної обробки / А. А. Войтович, Г. В. Похмурська, Р. Михальський // Тези доп. 12-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові, Львів, 2015. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2015 – С. 101.
 13. Войтович А. А. Методика дослідження абразивного зношування наплавлених шарів / А. А. Войтович, В. М. Гвоздецький, Р. Влах // Тези доп. конф. «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій», Львів, 2014. – Львів: НУ Львівська політехніка», 2014. С. 58 – 59.

Контакти

вул. Ст. Бандери 8, 79013, Львів; 16-й корпус, кімната 5,9.

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-18

E-mail: andrsibox@gmail.com