Возний Назар Романович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Возний Назар Романович
Возний.jpg
асистент
Дата народження 25 листопада 1987 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Організація руху інформаційних потоків у процесі розробки виробничої програми машинобудівного підприємства
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Возний Назар Романович — асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 25 листопада 1987 року

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

Менеджмент та маркетинг

Науково-дослідна робота

Організація руху інформаційних потоків у процесі розробки виробничої програми машинобудівного підприємства

Вибрані публікації

Впровадження інноваційних інформаційних систем як засіб покращення якості управлінських рішень на підприємстві / М. Ф. Гончар, Н. Р. Возний // Управління ін­новаційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 92­93. — Бібліогр.: 5 назв.

Організація руху інформаційних потоків у процесі розробки виробничої програми машинобудівного підприємства / М. Ф. Гончар, Н. Р. Возний // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIM Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 93-94. — Бібліогр.: 6 назв.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ; +38 (032) 258-22-89 ; +38 (032) 258-27-24 ; +38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua; E-mail: