Вовк Мирослава Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Вовк Мирослава Іванівна
Vovk3.jpg
к.ф-м.н.,доцент
Дата народження 26 грудня 1971 р
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Нелінійні коливання.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фiзико-математичних наук,професор Прикарпатський Анатолій Карольович, завідувач відділу нелінійного математичного аналізу ІППММ ім.Я.Підстригача НАН України.
Дата присвоєння н.с. 2001р
Вчене звання доцент.
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Вовк Мирослава Іванівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народилась 26 грудня 1971 р.

Тема дисертації: Дослідження інваріантних підмноговидів та їх збурень для скінченновимірних редукцій цілкомінтегровних гамільтонових систем [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук:01.01.02 / Копич Мирослава Іванівна ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механікиі математики ім. Я. Підстригача. - Л., 2000. - 118 арк. - Бібліогр.: арк.112-118.

Науковий керівник: доктор фiзико-математичних наук, професор Прикарпатський Анатолій Карольович, завідувач відділу нелінійного математичного аналізу ІППММ ім.Я.Підстригача НАН України.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Основні напрями наукових досліджень : Нелінійні коливання.

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 1. Проекційно-алгебраїчна апроксимація лінійних та нелінійних диференціально-операторних рівнянь у Банахових просторах / М. Люстик, А. К. Прикарпатський, М. М. Притула, М. І. Вовк // Нелінійні коливання. — 2009. — Т.12, № 4. — С. 495-506. -Бібліогр.: 13 назв.
 2. Solvability of discrete approxsmations for linear and nonlinear differential-operator equations in Banach spaces within aprojection-algebraic approach / M. Lustyk, M. S. Vovk, A. K. Prykarpatsky //Мат. студії. — 2009. — Т. 32, № 1. — С. 21-32. — Бібліогр.: 18 назв.
 3. Banakh T., Vovk M., Wojcik M. Connected economicallymetrizable spaces // «Fundameta Mathematicae», № 212. — Instytut Mathematyczny PAN. — 2011.— P. 145-175.
 4. Rybytska O., Vovk M. An application of the fuzzy set theory and fuzzy logic to the problem of predicting the value of goods rests // Econtechmod. – 2014. – Vol. 3, №2. – P. 65-69.
 5. Banakh I., Banakh T., Vovk M., Trisch P. Toehold purchase problem: a comparative analysis of two strategies // Econtechmod.—Lublin-Rzeszow. — 2015. — Vol.4, № 1, — P. 3-10.
 6. Vovk M., Banakh I. , Banakh T. An example of a non-Bonel locally-connected finite-dimentional topological group // International Conference dedicated to the 120 anniversary of Kazimierz Kuratowski.— September 27—October 1, Lviv.—p. 52.
 7. Pukach P. Y., Nytrebych Z. M., Il'kiv V. S., Vovk M. On nonexistence of global in time solution for a mixed problem for a nonlinear evolution equation with memory generalizing the Voigt – Kelvin rheological model // Opuscula Mathematica. – 2017. – Vol.37, № 5. – P. 735–753.
 8. Pukach P., Ilkiv V., Nytrebych Z. M., Vovk M. Investigation of the mathematical model of bending oscillations of the oil tanks' walls in the transformers considering nonlinear dissipative forces // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM) : proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P. 32–34.
 9. Banakh I., Banakh T., Vovk M. An example of a non-Borel locally-connected finite-dimensional topological group // Карпатські математичні публікації. – 2017. – Vol.9, № 1. – P. 3–5.
 10. Lytvyn V., Vysotska V., Pukach P., Vovk M., Ugryn D. Method of functioning of intelligent agents, designed to solve action planning problems based on ontological approach // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – Vol.3, № 2(87). – P. 11–17.
 11. Pukach P., Il'kiv V., Nytrebych Z., Vovk M., Pukach P. Advanced approach in the research metods of mathematical models of strongly nonlinear physical systems // Комп'ютерні науки та інформаційні технології : матеріали ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2017 (Львів, Україна, 05–08 вересня 2017). – 2017. – P. 109–112.
 12. Blackmore D., Prykarpatskyy A., Pukach P., Vovk M., Prykarpatsky Y. The Pfeiffer-Lax-Sato type vector field equations and the related integrable versal deformations // Математичні студії. – 2017. – Том 48, № 2. – С. 124–133.
 13. Vovk M., Pukach P., Hentosh O., Prykarpatsky Y. The structure of rationally factorized Lax type ows and their analytical integrability // WSEAS Transactions on Mathematics. – 2017. – Том 16. – С. 322–330.
 14. Pukach P. Y., Il'kiv V., Nytrebych Z., Vovk M., Pukach P. On the asymptotic Methods of the mathematical models of strongly nonlinear physical systems // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2018. – Vol. 689: Advances in intelligent systems and computing II: selected papers from the international conference on computer science and information technologies, CSIT 2017, September 5–8, Lviv, Ukraine. – P. 421–433.
 15. Pukach P., Il'kiv V., Nytrebych Z., Vovk M. On qualitative methods in the investigation of the nonlinear oscillations mathematical models in some electromechanical systems // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 166–169.
 16. Pukach P., Nytrebych Z., Il'kiv V., Vovk M., Shakhovska N., Pukach P. Galerkin method and qualitative approachs for the investigation and numerical analysis of some dissipative nonlinear physical systems // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 143–146.
 17. Gaska Krzysztof, Lobur Mykhailo, Jaworski Nazariy, Bajdur Wioletta, Ciuła Józef, Vovk Myroslava, Ščurek Radomír. Polioptymalizacja procesu chemicznego i biologicznego usuwania związków azotu i fosforu ze ścieków komunalnych z wykorzystaniem wielowątkowego systemu sterowania predykcyjnego (MPC) // Przemysł Chemiczny. – 2019. – Т. 98, № 11. – P. 1822–1827.
 18. Pukach Petro, Nytrebych Zinovii, Ilkiv Volodymyr, Vovk Myroslava, Pukach Yulia. On the mathematical model of nonlinear oscillations under the impact of a moving environment // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: матеріали XІV-ої Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2019 (Львів, 17-20 вересня 2019 р.). – 2019. – C. 71–74.
 19. Il'kiv Volodymyr, Nytrebych Zinovii, Pukach Petro, Vovk Myroslava. Two-point boundary value problem for a partial differential equation in spaces of periodic functions // Математичні студії. – 2020. – Vol. 54, № 1. – С. 79–90.
 20. Sokil B., Pukach P., Sokil M., Vovk M. Advanced asymptotic approaches and perturbation theory methods in the study of the mathematical model of single-frequency oscillations of a nonlinear elastic body // Mathematical Modeling and Computing. – 2020. – Vol. 7, № 2. – P. 269–277.
 21. Pukach P., Vovk M., Mylyan Y., Bilushchak H., Pukach P. On one nonlinear mathematical model of blood circulation with the vessel walls reaction within the hereditary theory // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2753 : Proceedings of the 3rd International conference on informatics & data-driven medicine (Växjö, Sweden, November 19 - 21, 2020). – P. 136–141.
 22. Auzinger Winfried, Pukach Petro, Stolyarchuk Roksolyana, Vovk Myroslava. Adaptive numerics for linear ODE systems with time-dependent data, with an application in photovoltaics // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of the XVIth International conference, Lviv, April 22–26, 2020. – 2020. – C. 5–8.
 23. Fil Bohdan, Pelekh Yaroslav, Vovk Myroslava, Beregova Galyna, Magerovska Tetiana, Pukach Pavlo. On algorithm of integrability classification of the nonlinear dynamical systems via computer algebra methods // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник. – 2021. – № 32. – С. 7–12.
 24. Bugriy Oleg, Kholyavka Oksana, Pukach Petro, Vovk Myroslava. Cauchy problem for hyperbolic equations of third order with variable exponent of nonlinearity // Карпатські математичні публікації. – 2021. – Vol. 12, iss. 2. – С. 419–433.

Навчальні посібники та методичні розробки

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 214a

тел./факс: 258-25-40