Висоцький Артур Леонідович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Висоцький Артур Леонідович
Vusockuj.png
Військове звання Старший лейтенант
Науковий ступінь к.е.н ( диплом ДК№032416)
Науковий керівник професор Козик Василь Васильович
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Посада

Доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, кваліфікація інженер-економіст, 1987р.


Професійна діяльність

2016 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

2003-2016 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри економіки підприємства та інвестицій

1990- 2003 – Державний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри економіки і менеджменту інвестицій та нерухомості

1987-1988 – Львівський політехнічний інститут, стажист-дослідник кафедри економіки та організації будівництва


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Основи менеджменту та маркетингу», «Менеджмент персоналу», «Індивідуальна та командна робота в бізнесі»


Науково-дослідна робота

кафедральна тематика «Формування та економічне оцінювання конкурентоспроможного потенціалу господарських структур» (номер державної реєстрації 0113U005292


Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Управління збутовим потенціалом машинобудівних підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2015


Підвищення кваліфікації

  • 2015-2016 – навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»
  • 2015 – стажування ТзОВ «АВР-буд» (місто Львів)Основні публікації за останні роки

Монографії

1. Просторова організація економічних систем: монографія // [Стадницький Ю.І., Данилович Т.Б., Музиченко-Козловська О.В., Войцеховська В.В., Симак А.В., Висоцький А.Л., Стадницька Ю.Ю.] – Львів: Новий світ-2000, 2013. – 274 с.

 Праці у наукових фахових виданнях України

2. Висоцький А.Л. Сутність та особливості збутового потенціалу як складової частини сукупного економічного потенціалу підприємств / А.Л. Висоцький // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2014. – Вип.24.8. – С. 225-233. 3. Висоцький А.Л. Види, чинники та об’єкти управління збутовим потенціалом машинобудівного підприємства / А.Л. Висоцький // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2014. – Вип.24.7. – С. 315-323. 4. Висоцький А.Л. Діагностика ресурсного забезпечення як чинника формування виробничо-збутового потенціалу підприємств / О.Ю. Ємельянов, Т.О. Петрушка, А.Л. Висоцький // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. №23.4. – С. 128-135. 5. Висоцький А.Л. Методи прогнозування розвитку виробничого потенціалу підприємств / В.В. Войцеховська, Ю.В. Войцеховська, А.Л. Висоцький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - № 725. – С. 42-48. 6. Висоцький А.Л. Вибір стратегій цінової політики підприємствами – природними монополістами в умовах інноваційного поступу України / А. Висоцький, О. Мрихіна, І. Максимів // Економічний простір. – 2011. - № 56. – С. 148-159. 7. Висоцький А.Л. Теоретичні та практичні аспекти ціноутворення підприємств житлово-комунального господарства // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний аграрний університет, 2012. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1004

 Праці у наукових періодичних виданнях іноземних держав та у виданнях України, які внесені до міжнародних наукометричних баз даних

8. Висоцький А.Л. Теоретичні засади формування та оцінювання виробничо-збутового потенціалу машинобудівних підприємств / О.Ю. Ємельянов, Л.І. Лесик, А.Л. Висоцький // Бізнес Інформ. – 2015. - № 1. – С. 124-130. 9. Висоцький А.Л. Дослідження збутової політики підприємств – природних монополістів з урахуванням їх технологічного розвитку / А.Л. Висоцький, О.Б. Мрихіна, М.Б. Жураковська // Економічний простір. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. - № 82. – С. 177-188. 10. Vysotskij A. Structuring expenses of industrial enterprises in the evaluation process of its production and sales potential / A. Emelyanov, O. Kurylo, A. Vysotskij // Ekontechmod. An international quarterly yornal. Poland, Lublin – Rzeszow – 2013. – Vol. 02. – No. 4, P.11-17.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: Artur.L.Vysotskyi@lpnu.ua