Винничук Роксолана Олександрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Винничук Роксолана Олександрівна
ВинничукРО4.png
к.е.н., доцент
Дата народження 14 березня 1981 р..
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 2004 р.
Спеціальність Менеджмент організацій
Галузь наукових інтересів Управління компетенцією персоналу организацій
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Винничук Роксолана Олександрівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 14 березня 1981 р.

Освіта

В 2004 році закінчила Національний університет "Львівська політехніка", за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Професійна діяльність:

Наукова діяльність

Коло наукових інтересів: Управління компетенцією персоналу організацій, управління талантами, креативність.

Викладацька діяльність

'Викладає курси:

 • Управління персоналом;
 • Управління талантами;
 • Технологія лідерства в організації;
 • Розвиток персоналу організації;
 • Мотивування персоналу.

'Дисципліни за вибором студентів:

 • Дизайн мислення;
 • Іміджелогія.

Вибрані публікації

Авторський профіль GoogleАкадемія

Авторський профіль RESEARCHERID

Авторський профіль в Scopus

Авторський профіль в ORCID


Серед них:

Монографії

 1. Мотивування й розвиток персоналу: культурологічний аспект: монографія / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова, Р. О. Винничук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 284c.
 2. Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки: колективна монографія / Р. О. Винничук, Й. С. Ситник, О. Р. Сватюк. – Рівне, 2020. – 409 c.
 3. The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: колективна монографія. - Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. – 1422 c.

Навчальні посібники та підручники

 1. Управління конфліктами: навчальний посібник / Г. М. Захарчин, Р. О. Винничук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 160 c.
 2. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб./Захарчин,Галина Миронівна; Струтинська, Леся Романівна; Любомудрова, Надія Петрівна;Винничук, Роксолана Олександрівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 259 с.
 3. Корпоративна культура: навчальний посібник / Г.М. захарчин, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук, Н.В. Смолінська. – Львів:»Новий світ-2000», 2011. – 342 с.

Статті

 1. Винничук Р. О. Особливості підбору персоналу в системі талант-менеджменту організації // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2017. – Том Т. 22, вип. 2 (55). – С. 130–134.
 2. Винничук Р. О. Таланти як особлива категорія працівників організації // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 21. – С. 246–250
 3. Винничук Р. О. Особливості навчання працівників у системі талант-менеджменту: світова практика та рекомендації [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. – 2018. – Вип. 16.
 4. Винничук Р. О. Інноваційні підходи до мотивації студентів нового покоління // Вища школа. – 2020. – № 1 (186). – С. 72–79.
 5. Винничук Р. О. Компетентнісний підхід до розвитку навичок сучасного викладача ЗВО // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2020. – № 69, т. 2. – С. 52–56.
 6. Винничук Р. О. Природа креативності та її роль в освітньому процесі // Вища школа. – 2020. – № 10 (194). – С. 47–58.
 7. Винничук Р. О., Довгополюк* І. М. Теоретичні аспекти залученості працівників організації // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – 2021. – № 1. – С. 32–44.
 8. Винничук Р. О. Професійна орієнтація школярів: українська практика // Перспективи та інновації науки (Серія "Педагогіка". Серія "Психологія". Серія "Медицина"). – 2022. – № 10 (15). – С. 65–74.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн. 506,

тел.: +38(032) 258-27-42

е-пошта: Roksolana.O.Vynnychuk@lpnu.ua