Вибрані публікації Р.Б. Тушницький

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Статті

 1. Melnyk R., Tushnytskyy R. 4-D pattern structure features bythree stages clustering algorithm for image analysis and classification //Pattern Analysis and Applications: Volume 16, Issue 2 (2013). — P.201-211. —ISSN 1433-7541
 2. Melnyk R., Tushnytskyy R. Image Classification by patternand structure features clustering // Intern. Journal Computing. — 2009. — Vol.8, Issue 3.— P.53-60.
 3. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Пошук зображень у базах даних за структурними коефіцієнтами на основі алгоритму триступеневої кластеризації// Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика.— 2009. — № 651. — С. 190-196.
 4. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. 4-вимірні інтегральні тарозподілені структурні властивості для класифікації та пошуку зображень //Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — 2009. — № 650. — С. 61-67.
 5. Melnyk R., Tushnytskyy R. Image Structure Analysis by3-stages Clustering // Intern. Journal Computing. — 2009. — Vol. 8, Issue 2.—P. 86-94.
 6. Тушницький Р.Б. Система пошуку зображень на основі їх вмісту з використанням 4-D структурних властивостей // Східно-Європейський журнал передових технологій. — Харків, 2009. — № 6/7(42). — С.49-54.
 7. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Керування параметрами кластера в алгоритмі декомпозиції зображень // Відбір і обробка інформації. — 2007. —Вип.27 (103). — С. 58-62.
 8. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Керування яскравістю кластера при декомпозиції зображень спектрів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — 2007.— № 598. — С. 3-8.
 9. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Каскадна декомпозиція множинвеликої розмірності при кластеризації ключів образів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — 2007. — № 604. — С. 249-254.
 10. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Сегментування зображень алгоритмом ієрархічної кластеризації // Відбір і обробка інформації. — 2008. —Вип.28 (104). — С. 97-102.
 11. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Дослідження впливу розмірів мікрокластерів на ступінь декомпозиції зображень // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — 2008.— № 616. — С. 33-40.
 12. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Алгоритм триступенево їкластеризації для класифікації зображень за їх структурними властивостями //Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки таінформаційні технології. — 2008. — № 629. — С. 46-52.
 13. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Керування точністю та складністю алгоритму кластеризації даних великої розмірності допуском нафункцію подібності та декомпозицією // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — 2009.— № 638. — С. 248-254.
 14. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Декомпозиція простору під час кластеризації даних великої розмірності // Відбір і обробка інформації. — 2009.— Вип.31 (107). — С. 65-72.
 15. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Дослідження параметрів простору даних при двокаскадній кластеризації // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — 2010. — № 663. — С. 144-149.
 16. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Застосування пакетак ластеризації образів для оцінювання показників стану крові // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні системипроектування. Теорія і практика.— 2007. — № 591. — С. 28-33.
 17. Р. Б. Тушницький, І. Я. Кожух. Програмна система для дослідження паралельних алгоритмів з використанням обчислень на графічному процесорі / Вісник НТУ «ХПІ». — № 68(974). — Харків, НТУ «ХПІ». — 2012. — С.115-118.
 18. Р. Б. Тушницький, І. Я. Кожух. Дослідження розпаралелених алгоритмів сегментації зображень з використанням обчислень на графічному процесорі // Східно-Європейський журнал передових технологій. — Харків, 2013. —№ 2/4(62). — С.59-64.

Тези міжнародних та всеукраїнських конференцій

 1. Melnyk R., Tushnytskyy R. Decomposition of Visual Patternsby Clustering // Proceedings of the IXth International Conference «TheExperience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics»(CADSM’2007). — Lviv-Polyana, 2007. — P. 278-279.
 2. Melnyk R., Tushnytskyy R. Threshold and Brightness Controlfor Grey Patterns Decomposition by Clustering // Proceedings of theInternational Conference on Computer Science and Information Technologies(CSIT’2007). — Lviv, 2007. — P. 133-136.
 3. Melnyk R., Tushnytskyy R., Druchok L. Iterative Clusteringfor Spectrums Processing // Proceedings of the 2nd International Conference ofYoung Scientists «Computer Science and Engineering» (CSE-2007). — Lviv, 2007. —P. 168-170.
 4. Melnyk R., Tushnytskyy R. Clustering of Visual Pattern Keysby Cascading Decomposition // Proceedings of the International Conference«Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science»(TCSET’2008). — Lviv-Slavsko, 2008. — P. 295-296.
 5. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Обробка зображень об’єктів розвідки засобами ієрархічної кластеризації // Тези доповідей Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку озброєння івійськової техніки в збройних силах України» (ВНТК ЛІСВ НУ "ЛП«).— Львів,2008. — С. 188.
 6. Melnyk R., Tushnytskyy R. Patterns Analysis by Clustering //Proceedings of the Fifth International Conference «Neural Networks and Artificial Intelligence » (ICNNAI-2008). —Minsk, Belarus, 2008. — P. 160-163.
 7. Melnyk R., Tushnytskyy R. Circuit Board Image Analysis byClustering // Proceedings of the IVth International Conference of YoungScientists «Perspective Technologies and Methods in MEMS Design»(MEMSTECH’2008). — Polyana, 2008. — P. 44-45.
 8. Melnyk R., Tushnytskyy R. Image Classification by their Structural Properties // Proceedings of the III International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2008). — Lviv, 2008. — P.37-40.
 9. Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Індексування та пошук зображень за структурними коефіцієнтами // Праці 9-ї Всеукраїнської міжнародної конференції «Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів» (УкрОБРАЗ’2008). — Київ, 2008. — С. 143-146.
 10. Melnyk R., Tushnytskyy R. Algorithm Accuracy and Complexity Optimization by Inequality Merging for Data Clustering // Proceedings of theXth International Conference «The Experience of Designing and Application ofCAD Systems in Microelectronics» (CADSM’2009). — Lviv-Polyana, 2009. — P.453-455.
 11. Melnyk R., Tushnytskyy R. Large-Scale Data Set Cascading Clusteringby Item Set and Space Decomposition // Proceedings of the Vth International Conference «Perspective Technologies and Methods in MEMS Design»(MEMSTECH’2009). — Lviv-Polyana, 2009. — P. 93-95.
 12. Melnyk R., Tushnytskyy R. Pattern Structure Features Extractionand Analysis // Proceedings of the IV International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2009). — Lviv, 2009. — P. 229-232.
 13. Melnyk R., Tushnytskyy R. Image Processing by Distributed Pattern Structure Features // Proceedings of the 5th International Conference-Forum on Informational Systems and Technologies (IST’2009). — Minsk,Belarus; November 16-17, 2009. — Publisher A. N. Varaksin. — 2009. — Part 1. —P. 199-202.
 14. Melnyk R., Tushnytskyy R. Space Decomposition Control ForLarge-Scale Dataset Clustering // Proceedings of the 4-th International Conference «Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application» (ACSN-2009). — Lviv, 2009. — P. 90-93.
 15. Tushnytskyy R., Perevalova I., Pavlyuk G. Image Skeleton forPattern Shape and Structure Analysis // Proceedings of the 4-th InternationalConference «Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application»(ACSN-2009). — Lviv, 2009. — P. 195-198.
 16. Melnyk R., Tushnytskyy R. Pattern Keys Investigation forContent-Based Image Retrieval System // Proceedings of the International Conference «Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications andComputer Science» (TCSET’2010). — Lviv-Slavske, 2010. — P. 94.
 17. Tushnytskyy R., Perevalova I., Pavlyuk G. Web Content-BasedImage Retrieval System Based on 4-D Structural Features // Proceedings of the International Conference «Modern Problems of Radio Engineering,Telecommunications and Computer Science» (TCSET’2010). — Lviv-Slavske, 2010. —P. 281.
 18. Tushnytskyy R., Melnyk R., Druchok L. Spectrum PatternsAnalysis by Clustering // Proceedings of the VIth International Conference «Perspective Technologies and Methods in MEMS Design» (MEMSTECH’2010). —Lviv-Polyana, 2010. — P. 59-60.
 19. Тушницький Р.Б., Перевалова І.В. Триступеневий метод ієрархічної декомпозиції для побудови скелетонів складноструктурних зображень// Праці Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія». — Вінниця, 2010. — С.162-163.
 20. Pavych N., Tushnytskyy R. Efficient and Effective SolutionsInvestigation for Data Mining // Proceedings of the V International Conferenceon Computer Science and Information Technologies (CSIT’2010). — Lviv, 2010. —P. 155-156.
 21. Tushnytskyy R., Levus Ye., Salabai R. A Functional Approach toImage Database Generation for CBIR Systems // Proceedings of the XIthInternational Conference «The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics» (CADSM’2011). — Lviv-Polyana, 2011. — P. 322-323.
 22. Starodub Yu., Tushnytskyy R., Fedyuk Ya. DeforestationMonitoring Using the Aerospace Imaging Systems Data and ENVI Software //Proceedings of the VIIth International Conference «Perspective Technologies andMethods in MEMS Design» (MEMSTECH’2011). — Lviv-Polyana, 2011. — P. 135-136.
 23. Tushnytskyy R., Levus Ye., Branec I. Computer LanguageBenchmarks Tool // Proceedings of the VIIth International Conference «Perspective Technologies and Methods in MEMS Design» (MEMSTECH’2011). —Lviv-Polyana, 2011. — P. 211-212.
 24. Тушницький Р.Б., Перевалова І.В. Екстракція властивостей скелетонів для пошуку зображень на основі їх вмісту // Матеріали XVIIВсеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» (СППМІ-2011). — Львів, 2011. — С. 115.
 25. Pavych N., Tushnytskyy R. Data Warehouse Models for ImageStoring // Proceedings of the VI International Conference on Computer Scienceand Information Technologies (CSIT’2011). — Lviv, 2011. — P. 121.
 26. Branets I., Levus Ye., Tushnytskyy R. Usage Neural andSemantic Networks for Identification Bibliographic // Proceedings of the VIInternational Conference on Computer Science and Information Technologies(CSIT’2011). — Lviv, 2011. — P. 274-275.
 27. Kozhuh I., Tushnytskyy R. CBIR System Using CUDA Technology// Proceedings of the VIIIth International Conference «Perspective Technologiesand Methods in MEMS Design» (MEMSTECH’2012). — Lviv-Polyana, 2012. — P. 60-61.
 28. Vivchar V., Tushnytskyy R. Volumetric Rendering by UsingWebGL // Proceedings of the VIIth International Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies (CSIT’2012). —Lviv, 2012. — P. 183-185.
 29. Kozubets A., Tushnytskyy R. Image Search Based on InvariantMoments of Image Regions // Proceedings of the VIIth International Scientificand Technical Conference «Computer Sciences and Information Technologies(CSIT’2012). — Lviv, 2012. — P. 62.
 30. Ілля Кожух, Руслан Тушницький. Розпаралелені алгоритми сегментації зображень // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій. — Тернопіль,2012. — С. 196-197.

Посібники:

Мельник Р.А., Тушницький Р.Б. Програмування Інтернет застосувань: Посібник для студентів Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. — 180 с.

Навчально-методичні розробки:

ВНС «Львівської політехніки»

Організація комп’ютерних мереж: Електронний навчально-методичний комплекс для методичного забезпечення навчальної дисципліни «Організація комп’ютерних мереж» для студентів напряму 6.050103 «Програмна інженерія» / Укладачі: Яковина В.С., Тушницький Р.Б., Марусенкова Т.А., Каличак Ю.І. [Електронний ресурс]. — Веб доступ:http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1205 (2013).

TEMPUS

2012-2013: TEMPUS Project: National Education Framework forEnhancing IT Students’ Innovation and Entrepreneurship, project number:530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES