Вибрані публікації Лихолат Світлана Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Статті (індексовані Web of Scince, Scopus)

Крикавський Є., Лихолат С., Болібрух Л., Сапінський A., & Нич-Войтан С. (2022). ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2(43), 288–295. (Web of Scince)

Ihor TARANSKYI , Nataliia KUZO, Nataliia KOSAR, Svitlana LYKHOLAT, Aleksander SAPINSKI, Jolanta POCHOPIEN (2021). INVESTIGATION OF THE TENDENCIES OF DAIRY MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE AND THE COMPETITIVE CAPACITY OF DOMESTIC AND POLISH PRODUCERS AT THE MARKET. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, Volume 21, Issue 3/2021, 759-769 (Web of Science)

Лихолат, С., Вінічук, М., Мединська, Т., Рущишин, Н., Сапінський, О. (2021). ВПЛИВ ДЕСТРУКТИВНИХ ЧИННИКІВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ТА ІННОВАЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 1(36), 250-259 (Web of Scince)

Гуштан, Т., Лихолат , С., Верескля, М., Михаліцька, Н., & Таранський, І. (2020). ТИПІЗАЦІЯ, СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 3(34), 432-440 (Web of Scince)

Посібники

Лихолат С.М. Етика бізнесу  : навч. посіб. / С.М. Лихолат, І.Б. Гапій. К. : Знання, 2013. 367 с. (гриф МОН)

Лихолат С.М. Економічна безпека : навч. посіб. / З.С. Варналій, П.В. Мельник, С.М. Лихолат та ін. автори К. : Знання, 2009. С. 388-417. (гриф МОН)

Монографії

Lykholat S. Applied aspects of sociological research in the formation on state information security / Lykholat S., Schandrivska О., Veresklya M., Skupeiko V. / Security of the XXI century: national and geopolitical aspects. Issue 2: [collective monograph] / in edition I. Markina. Prague. Nemours s.r.o. 2020. The Czech Republic. 470 p. (pp. 394-402).

The Influence of Inheritance on the Family Business Development Model. Firmy rodzinne – rozwój i konkurencyjność [monografia] / Redakcja naukowa: Andrzej Marjański. – Łódź. - Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk. – 2020. – Polska. – 147 p. (pp. 23-36)

Lykholat S. Classification of risks and threats to the economic security of the small business sector / Lykholat S., Mykhelitska N., Veresklya M. // Security of the XXI century: national and geopolitical aspects: [collective monograph] / in edition I. Markina. Prague. Nemours s.r.o. 2019. The Czech Republic. 500 p. (pp. 269-273).

Lykholat S. Features of the institutional and economic mechanism for ensuring the competitiveness of the agricultural enterprises as principles of economic security / Lykholat S., Skupeiko V., Voznyuk O. / Security of the XXI century: national and geopolitical aspects: [collective monograph] / in edition I. Markina. Prague. Nemours s.r.o. 2019. The Czech Republic. 500 p. (pp. 286-293).

Lykholat S., Mykhelitska N., Veresklya M. Classification of risks and threats to the economic security of the small business sector. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects: [collective monograph] / edition I. Markina. – Prague. – Nemoross.r.o. - 2019. – CzechRepublic. - 500 p. (pp. 269-273).

Статті у фахових виданнях Lykholat, S. and Levytska, М. (2022), “The impact of the covid-19 pandemic on the development of corporate social responsibility of pharmaceutical enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2.

Lykholat, S., Veresklya, M. and Yushchak, B. (2022), “Product placement as a modern marketing tool”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10.

Лихолат С. М., Блавт А.А. (2021), Трансформація інструментів цифрового маркетингу в умовах Covid-19. Наукові перспективи. 2021. 12 (18). С. 325-337.

Lykholat, S., Veresklya, M. and Melnyk, A. (2022), “Marketing activity of the customer in the process of organization of public procurement”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12.

Лихолат С. М., Підпалюк Я. В. Сучасні аспекти формування маркетингової комунікаційної політики. Наукові перспективи. 2021. 11 (17). С. 296-304.

Lykholat S., Krykavskyy Ye., Lozynskyy T., Schynkarenro N. (2021). Determination of the Influence of the Economic Cycle Stages on the Innovative Potential of Small Entrepreneurship. Scientific journal "Economics, Entrepreneurship, Management". Vol. 8, No. 1, 2021. pp. 20-34.

Лихолат, С., & Рискальчук, А. (2021). Дослідження взаємозв’язку економічної безпеки закладів громадського харчування від прийняття управлінських рішкень в умовах Covid-19. Економіка та суспільство, (30).

Лихолат С. М., Крикавський Є. В., Скупейко В. В., Шинкаренко Н. В., Петецький І. (2021). Вплив маркетингової комунікаційної політики на транспарентність банків. Ефективна економіка. 2021. № 7.

Лихолат, С., & Рискальчук, А. О. (2021).Управління системою економічної безпеки підприємств в умовах covid-19. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління. / головний редактор Карий Олег. – Львів: НУ ЛП, 2021. - Вип. 5. №1. – с. 158-169 (194).

Лихолат, С., & Задоріжна, І. М. (2021). ВПЛИВ БРЕНДУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ COVID-19. Економіка та суспільство, (26). Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління. / головний редактор Карий Олег. – Львів: НУ ЛП, 2021. - Вип. 5. №1. – с. 158-169 (194).

Lykholat S. (2020). Labour market of Ukraine in the conditions of intensification of migration population processes / Lykholat S., Rozhko N., Mulska O. / Scientific journal "Economics, Entrepreneurship, Management" Vol. 7, No. 1, 2020. (s. 25-34).

Lykholat S. (2020). Condition, regional disparity and strategic priorities of providing technological competitiveness of Ukraine`s economy / Lykholat S., Zaichenko V., Rozhko N. / Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej). Redaktor naukowy: Jacek Binda. Rok 2020, Tom 24, Nr 1 (s. 39-43).

Лихолат С.М. (2020). Характеристика інноваційної діяльності як передумови технологічної модернізації економіки України / С.М. Лихолат, Рудковський О., Шушкова Ю., Люльчак З. / Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління. / головний редактор Карий Олег. Львів: НУ ЛП, 2020. Вип. 4. №1. с. 54-62 (194).

Лихолат, С., Васильців, Т., & Мульська, О. В. (2020). Інструменти державної політики регулювання міграційних процесів в Україні. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 27, 37-43 (200).

Лихолат, С., Васильців, Т., & Бідак, В. (2020). Характеристика впливу міграційних процесів на соціально-економічний розвиток областей Карпатського регіону. Наукові записки Львівськогоуніверситетубізнесу та права, 25, 62-70 (256).

Лихолат С. М. (2019). Інструменти державної політики розвитку сектора високотехнологічного підприємництва / С.М. Лихолат, Т.Г. Васильців, В.В. Зайченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління. / головний редактор Петрович Йосиф. Львів: НУ ЛП, 2019. Вип. 4. С. 96-103 (146).

Лихолат С.М. (2019). Система взаємозв’язку ко-маркетингу та «зеленого» маркетингу на партнерських засадах / С.М. Лихолат, О.Ю. Бочко, В.В. Кузяк // Вісник Хмельницького національного університету, серія: Економічні науки. Хмельницький, 2019, № 5. С. 33-36 (274).

Лихолат С.М. (2019). Дослідження впливу державної політики на розвиток малого підприємництва в Україні / С.М. Лихолат // Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал / гол. ред. О. Балинська. Львів: ЛьвДУВС, 2018. Вип. 1. С. 167-171.