Вербицька Поліна Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Вербицька Поліна Василівна
Вербицька фото.jpg
д..пед.н., проф., завідувач кафедри
Дата народження 5 березня 1967 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Методологія та логіка пізнавальної діяльності в гуманітарних та соціальних науках, логічні аспекти комунікації
Науковий ступінь доктор педагогічних наук
Науковий керівник доктор психологічних наук, професор, дійсний член АПН України Бех Іван Дмитрович, Інститут проблем виховання АПН України.
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук , Кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини

Вербицька Поліна Василівна —доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини, Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

 • Народилась 5 березня 1967 року.
 • Випускниця Львівського університету ім. Івана Франка, історичний факультет (диплом із відзнакою).

Наукова діяльність

Тема кандидатської роботи: Організаційно-педагогічні засади громадянської освіти старшокласників[Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Вербицька Поліна Василівна ;Волинський держ. ун-т ім. ЛесіУкраїнки. — Луцьк, 2000. — 215 арк. — арк. 170-186

Доктор педагогічних наук (2012 р.), доцент (2004 р.)

Тема докторської дисертації: Теоретико-методичні основи громадянського виховання учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07/ Вербицька Поліна Василівна ; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2010. —527 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 433-489

Науковий консультант: доктор психологічних наук, професор, дійсний член АПН України Бех Іван Дмитрович, Інститут проблем виховання АПН України.

Наукові інтереси

 • культурна історія, культурна спадщина, історична і громадянська освіта

Навчальна діяльність

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Історія державності і культури України»;
 • «Історико-культурна спадщина Львова»;
 • «Основи професійної комунікації»;
 • «Музейна комунікація у добу постмодерну»;
 • «Музейна педагогіка».

Вибрані публікації

Освітній потенціал дослідження мультикультурної спадщини в інформаційну епоху

Information Technologies and Learning Tools Volume: 51 Issue: 1 Pages: 103-109 Published: 2016
 1. Verbytska, Polina. (2014). Historical Memory Problems as Reflected in the Tasks of Museum Museologica Brunensia. Brno: Mazarykova universiya. No.4, pp. 4-8.
 2. Вербицька П.В. Соціокультурна роль музею у контексті проблем музейної комунікації / П.В. Вербицька // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки // [редкол.: В.С.Степанков (відпов. ред.) та ін..] – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип.5. – С. 220-225.
 3. Вербицька П.В. Історичний музей як чинник примирення та суспільного діалогу / П.В. Вербицька // Історико-культурні студії. – 2014. – №1(1). – С.13-19.
 4. Вербицька П.В. Компетентнісний вимір музейної освіти студентської молоді / П.В. Вербицька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, № 1 (302), 2015. – С. 54-58.
 5. Вербицька П. В. Музейна комунікація в умовах викликів глобалізації / П.В. Вербицька // Історико-культурні студії. – 2016. - №1 (3). C.21-25
 6. Вербицька П.В. Виховний потенціал дослідження полікультурної спадщини в інформаційну добу [Електронний ресурс] / П.В.Вербицька // Інфрмаційні технології і засоби навчання. – 2016. - №1(51). – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1371
 7. Вербицька П.В. Європейська стратегія ідентичності особистості в умовах культурної багатоманітності / П.В. Вербицька // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. – Рівне: РДГУ, 2017. – Вип. 25. – С. 88-92.

Контакти

Кафедра: 79013, Львів, вул. Митрополита Андрея3,4-йкорпус,кімната202,

тел..+38 (032) 258-21-59

E-mail: kafistor@polynet.lviv.ua ; polinaverbytska@)gmail.com