Вдовичин Тетяна Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Вдовичин Тетяна Ярославівна
Vdovychyn.jpg
Вдовичин Тетяна Ярославівна
Ім'я при народженні Тетяна
Дата народження 04.05.1985
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2007
Спеціальність Математика та основи економіки
Галузь наукових інтересів інформаційно-комунікаційні технології, відкрита освіта
Кваліфікаційний рівень спеціаліст
Науковий ступінь кандидат педагогічних наук
Дата присвоєння н.с. 28.02.2017
Поточне місце роботи старший викладач кафедри педагогіки та соціального управління

Загальна інформація

Освіта: 2002 – 2007 навчання в Інституті фізики, математики та економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Ступінь спеціаліста (еквівалент магістра в галузі освіти) Кваліфікація: вчитель математики та основ економіки 2012 – 2015 навчання в аспірантурі в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України м. Київ

Професійна діяльність: лютий 2010 – старший лаборант кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка вересень 2011 – викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка вересень 2017 по теперішній час – старший викладач кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка жовтень 2017 по теперішній час – старший викладач кафедри педагогіки та соціального управління Національного університету «Львівська політехніка»


Основні курси:

Навчальні дисципліни:

 • Методика викладання інформатики: дидактичне проектування;
 • Методика викладання інформатики: інноваційні технології;
 • Методика викладання інформатики: контроль якості та тестування.

Наукові інтереси

 • інформаційно-комунікаційні технології в освіті,
 • відкрита освіта.

Вибрані публікації

 1. Вдовичин Т. Я. Вдосконалення змісту дисципліни «Організаційна інформатика» з використанням мережних технологій [Електронний ресурс]/ Т. Я. Вдовичин // Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. Том 50, № 6 (2015). с. 86-99. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1270 (вкл. до міжнар. наукометрич. баз).\
 2. Вдовичин Т. Я. Застосування технологій відкритої освіти для інформатизації навчального процесу / Т. Я. Вдовичин, А. В. Яцишин // Інформаційні технології в освіті. – 2013. – Вип. 16. – С. 134-140. (вкл. до міжнар. наукометрич. баз).
 3. Вдовичин Т. Я. Використання мережних технологій відкритих систем у навчанні бакалаврів інформатики: загальні висновки / Т. Я. Вдовичин // Інформаційні технології в освіті. – 2016. – Вип. 27. – С. 167-185. – Режим доступу : http://ite.kspu.edu/webfm_send/890 (вкл. до міжнар. наукометрич. баз).
 4. Вдовичин Т. Я. Навчання бакалаврів інформатики з використанням мережних технологій відкритих систем у педагогічному університеті [Електронний ресурс] / Т.Я. Вдовичин // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – №2(58). – с. 169-181 – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1597/1155 (вкл. до міжнар. наукометрич. баз).
 5. Вдовичин Т. Я. Формування компетентності бакалаврів інформатики щодо використання мережних технологій відкритих систем / Т. Я. Вдовичин // Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Том 62, №6 (2017). с. 252-263. – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1723. (вкл. до міжнар. наукометрич. баз).
 6. Вдовичин Т. Я., Лазурчак Л.В. Навчання основ програмування студентів фізико-математичного профілю / Т. Я. Вдовичин, Л.В. Лазурчак // Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. – Вип. 31. – Херсон : ХДУ. – 2017 – С.32-45. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/Issue_31 (вкл. до міжнар. наукометрич. баз).
 7. Вдовичин Т. Я. Організаційна інформатика. Лабораторний практикум [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*»] / Т. Я. Вдовичин. – Дрогобич : Видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 134 с.
 8. Вдовичин Т. Я. Організаційна інформатика: методичні вказівки до виконання практичних занять [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*» / Т. Я. Вдовичин. – Дрогобич : Видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 274 с.
 9. Вдовичин Т. Я. Основні завдання впровадження дистанційних технологій у підготовку бакалаврів інформатики заочної форми навчання [Електронний ресурс] / Т. Я. Вдовичин // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – № 3(29). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php. (вкл. до міжнар. наукометрич. баз).
 10. Вдовичин Т. Я. Проектування змісту «Організаційної інформатики» із застосуванням технологій відкритої освіти / Т. Я. Вдовичин, Т. М. Козак // Наукові записки. – Вип. 7. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч. 3. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С .26-32.
 11. Вдовичин Т. Я. Сучасний стан використання мережних технологій відкритої освіти у вітчизняних ВНЗ [Електронний ресурс] / Т.Я. Вдовичин // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – №3(29). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/672. (вкл. до міжнар. наукометрич. баз).
 12. Вдовичин Т. Я. Організаційна інформатика: навчально-методичні матеріали до самостійної роботи [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*» галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» / Тетяна Ярославівна Вдовичин. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 92 с.
 13. Кобильник Т. П. Використання сервісу Wolfram|Alpha для розв’язування задач інтегрального числення функції однієї змінної / Т. П. Кобильник, Т. Я. Вдовичин // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання» : Зб. наук. праць / Редрада.– К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015.– №15 (22). – С. 55-60.
 14. Лазурчак Л.В., Вдовичин Т.Я. Інформатика. Програмування мовою С++: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти] галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 014.04 «Середня освіта (математика)», 014.08 «Середня освіта (фізика)» та галузі знань 11 «Математика та статистика» спеціальності 111 «Математика» / Любов Василівна Лазурчак, Тетяна Ярославівна Вдовичин. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 78 с.
 15. Яцишин А. В. До питання про впровадження технологій відкритої освіти у навчально-виховний процес / А. В. Яцишин, Т. Я. Вдовичин // Наукові записки. – Вип. 4 – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч. 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 96-101.


Контакти

вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 220

Тел.: +38 (032) 258-26-23

E-mail: tetianavdovychyn@gmail.com