Вацик Наталія Орестівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Вацик Наталія Орестівна
Вацик.jpg
к.е.н., асистент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Дослідження витрат на експортну діяльність залежно від стадій залучення до експортного ринку
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Чернобай Ліана Іванівна , Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Вацик Наталія Орестівна — кандидат економічних наук, асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Тема дисертації: Економічне оцінювання та планування витрат на експортну діяльність машинобудівних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : спеціальність 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності/ Вацик Наталія Орестівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2014. — 25 с. : табл.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Чернобай Ліана Іванівна , Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Менеджмент

Науково-дослідна робота

 • Дослідження витрат на експортну діяльність залежно від стадій залучення до експортного ринку

Вибрані публікації

 1. Теоретичні аспекти та прикладні засади економічного оцінювання та планування витрат на експортну діяльність підприємств з урахуванням стадій залучення до зовнішнього ринку [Текст] : монографія / Чернобай Л. І., Вацик Н. О. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Навч.-наук. ін-т економіки і менеджменту, Каф. менеджменту і міжнар. підприємництва. — Львів : Растр-7, 2014. — 459, [3] с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 398-431. — 300 экз. — ISBN 978-617-7045-35-8
 2. Вацик Н. О. Дослідження методів аналізування та оцінювання чинників впливу на формування витрат на експортну діяльність суб’єкта господарювання // Бізнес Інформ. — 2012. — № 12. — C. 213–216.
 3. Аналіз та економічне оцінювання витрат на експортну діяльність з урахуванням стадій залучення суб’єкта господарювання до експортного ринку:[Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності 22 підприємств: колективна монографія у 4 томах] / [О.Є. Басманова, О.Ю. Безкровна, Е.С. Белокурова, Л.М. Борисова та ін.] / За ред. О.А. Паршиной. — Т.3. — Дніпропетровськ: «Герда», 2013. — 365 с. / Л.І. Чернобай, Н.О. Вацик. — Розділ 3.4. — С. 46-56
 4. Витрати в експортній діяльності підприємств: [монографія] / Кузьмін О.Є.,Чернобай Л.І., Мельник О.Г., Вацик Н.О. — Львів: «Растр-7», 2012. — 278 с.
 5. Удосконалення класифікації витрат на експортну діяльність: [Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання: монографія] / за ред. д.е.н., проф. М.Г. Білопольського, Макіївський економ.-гуманіт. ін.-т. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. — 372 с. / Л.І. Чернобай, Н.О. Вацик. — С. 99-109
 6. Дослідження методів аналізування та оцінювання чинників впливу на формування витрат на експортну діяльність суб’єкта господарювання / Н.О. Вацик //Науковий журнал «Бізнес Інформ». — Видавничий дім «ІНЖЕК», 2012. — № 12. — С. 213-216.
 7. Якісне оцінювання витрат на експортну діяльність залежно від стадій залучення суб’єкта господарювання до експортного ринку / Л.І. Чернобай, Н.О. Вацик // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — № 1(172). — С. 19-24.
 8. Планування витрат на експортну діяльність: характеристика, принципи та методи [Електронний ресурс]: (Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка») / Н.О. Вацик. — 2013. — № 11. — Режим доступу до журн.: http://economy.nayka.com.ua.
 9. Особливості управління витратами на експортну діяльність на засадах процесно-структурованого менеджменту« / Н.О. Вацик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». — Видавництво Львівської політехніки, 2012. — № 725. — С. 258-265.
 10. Чинники формування витрат на експортну діяльність: загальна характеристика та класифікація / Л.І. Чернобай, Н.О. Вацик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Видавництво Львівської політехніки, 2011. — № 720. — С. 315 — 327.
 11. Дослідження витрат на експортну діяльність залежно від стадій залучення до експортного ринку / Н.О. Вацик // Економічний простір: Збірник наукових праць. — № 55. — Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. — С. 5-19.
 12. Витрати на експортну діяльність: сутність, склад та загальна характеристика / Н.О. Вацик // Вісник Хмельницького національного університету Економічні науки. — Хмельницький: Видавництво Хмельницького національного університету, 2012. — № 1. — С. 68-74.
 13. Теоретические и прикладные аспекты экономической оценки расходов на экспортную деятельность с учетом стадий привлечения субъекта хозяйствования к экспортному рынку / Кузьмин О.Е., Чернобай Л.И., Вацык Н.О. // Международный научный журнал «Экономика и предпринимательство». — Москва. — 2013. — № 1 (40). — С. 832 — 844

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua; E-mail: vatsyknataly@mail.ru