Васійчук Віктор Олексійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Васійчук Віктор Олексійович
Vasiichuk.jpg
к.т.н., доцент, кафедри цивільної безпеки НУ «Львівська політехніка»
Дата народження 117.05.1966 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Моніторинг та аналіз осередків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Радіологічний моніторинг об'єктів довкілля. Методи очищення промислових стічних вод і питної води. Енерго- та ресурсозберігаючі технології у силікатній промисловості

Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи Кафедра цивільної безпеки, Інститут сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»

Васійчук Віктор Олексійович — кандидат технічних наук,доцент Кафедри цивільної безпеки, Національного університету «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола.


БІОГРАФІЯ

Народився 17.05.1966 р. у місті Львові. Після закінчення школи у 1983 році поступив у Львівський політехнічний інститут. З 1984 по 1986 рік проходив службу у армії. В 1990 році закінчив інститут і зарахований інженером в науково-дослідну лабораторію інституту.

ОСВІТА

 • 1990 рік – закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю хімік-технолог.
 • 1993-1996 роки – навчання в аспірантурі без відриву від виробництва в НУ «Львівська політехніка».
 • 1998 рік – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.11 «Технологія важкотопких неорганічних речовин».
 • 2001 рік – закінчив НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю менеджмент зовнішньо-економічної діяльності.
 • 2006 рік – доцент кафедри техногенно-екологічної безпеки.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальні дисципліни:

 • Професійна та цивільна безпека.
 • Безпека життєдіяльності та основи охорони праці.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Моніторинг та аналіз осередків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
 • Методи очищення промислових стічних вод і питної води.
 • Радіологічний моніторинг об'єктів довкілля (води, продуктів харчування, будівельних матеріалів) та радіометричний контроль вмісту радону-222 в повітрі житлових та виробничих приміщень.
 • Дослідження відвалів хвостосховищ підприємств регіону для забезпечення безпеки і сталого розвитку депресивних районів.

Науково-педагогічна діяльність

У 1990 році за направленням зарахований інженером в науково-дослідну лабораторію НДЛ-50. У 1992 році переведений на посаду молодшого наукового співробітника. З 1993 по 1996 роки проходив навчання в аспірантурі. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Тонкошарові захисні склопокриття для сталі на основі водорозчинних силікатів». У 1998 році переведений на посаду наукового співробітника лабораторії. У 2000 році переведений на посаду старшого викладача кафедри техногенно-екологічної безпеки, а з 2004 року працює на посаді доцента кафедри. У 2015-2016 роках тренер викладач курсантів-поліцейських з курсу «Радіаційна та хімічна безпека»

Нагороди

У 1999 році присуджено стипендію Кабінету міністрів України для молодих вчених.

Вибрані публікації

Кількість наукових праць — 65 Серед них:

 1. Изменение структуры и свойств коллоидных растворов в процессе золь-гель перехода. Ящишин Й.М., Вахула Я.І., Васійчук В.О., Романів А.С. Журнал Прикладной Химии. 2000, Т.73, вып.2, С.187-191.
 2. Оцінка вірогідності аварійних ситуацій вибухопожежонебезпечних виробництв. Бабаджанова О.Ф., Павлюк Ю.Е., Васійчук В.О. Безпека життєдіяльності, Київ, - 2007.- №10.- С.-28-29.
 3. Утилізація відходів коксохімічних виробництв з одержанням радіаційно-захисних матеріалів. Знак З.О., Васійчук В.О. Пожежна безпека, Львів, - 2007.- №10.- С.-16-21.
 4. Peculiarities of formation of sol-gel coatings based on water glass. Ya.Vakhula, V. Vasiytchouk, A.Romaniv, O.Semchuk. Chemistry & Chemical Technology, Lviv, 2007.- V.1, №2.- P.-103-108.
 5. Розроблення ефективного методу очищення сірчисто-лужних стоків виробництва етилену. Васійчук В.О., Кучера Я.Й., Гриців Ю.М. Энерготехнологии и ресурсосбережение. Київ.–2009.–№1.–С.58-61.
 6. Формування культури безпеки фахівця. Гончарук В.Є., Качан С.І. Охорона праці (науково-виробничий журнал). Київ.– 2010.– № 9.– С. 11-13.
 7. Основи цивільного захисту : навч. посіб. / Віктор Олексійович Васійчук, Володимир Євтихієвич Гончарук, Степан Іванович Качан, Сильвестор Михайлович Мохняк; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Львів :Вид-во Львівської політехніки, 2010. — 384 с. — Бібліогр.: — с. 378-381 . — ISBN966-553-962-9
 8. Цивільний захист : конспект лекцій: для студ. всіх спец. іформ навч. / Віктор Олексійович Васійчук, Володимир Євтихієвич Гончарук,Олександра Сергіївна Дацько, Степан Іванович Качан, Оксана Іванівна Козій, Нац.ун-т «Львівська політехніка»; За ред. Володимир Євтихієвич Гончарук; Відп. завип. Віктор Олексійович Васійчук. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. — 207 с. — Бібліогр. в кінці тем. — ISBN 978-617-607-151-8
 9. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для студ. усіхнапрямів і спец. I-IV рівнів акредитації / С. М. Мохняк, О. С. Дацько, О. І.Козій, А. С. Романів, М. П. Петрук, В. В. Скіра, В. О. Васійчук ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — 264 с. — Бібліогр.: с. 258-261 (53 назви).
 10. Катастрофічні повені в Західній Україні — проблеми,наслідки, моніторинг /B. Є. Гончарук, В. О. Васійчук, С. М. Мохняк, П. І. Кашин// Безпека життєдіяльності людини — освіта, наука, практика : матеріали Восьмої міжнар. наук.-метод. конф., 21-22 трав. 2009 р., Одеса. — О.: Успех, 2009. — С. 127-129.
 11. Негативний вплив нафтопроводів на довкілля / О. Ф.Бабаджанова, В. О. Васійчук // Захист навколишнього середовища.Енергоощадність. Збалансоване природокористування : зб. матеріалів I Міжнар. конгр., Львів, 28-29 черв. 2009 р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 83-84.

Контакти

пл.Св. Юра, 1, м. Львів, 79013; 3-й корпус, кімн. 133 тел.: +38 (032) 258-25-26