Васійчук Віктор Олексійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Васійчук Віктор Олексійович
Vasiichuk.jpg
к.т.н., доцент, кафедри цивільної безпеки НУ «Львівська політехніка»
Дата народження 17.05.1966 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Моніторинг та аналіз осередків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Радіологічний моніторинг об'єктів довкілля. Методи очищення промислових стічних вод і питної води. Енерго- та ресурсозберігаючі технології у силікатній промисловості

Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи Кафедра цивільної безпеки, Інститут сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»

Васійчук Віктор Олексійович — кандидат технічних наук,доцент Кафедри цивільної безпеки, Національного університету «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола.


БІОГРАФІЯ

Дата народження – 17 травня 1966 р.

У 1990 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю 0831 хімічна технологія скла та ситалів та здобув кваліфікацію інженера хіміка-технолога.

У 1992-1996 рр. – аспірант кафедри хімічної технології силікатів Львівського політехнічного інституту.

У 2021 р. закінчив НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та здобув кваліфікацію менеджера-економіста.

Професійна діяльність

1990–1993 рр. – інженер кафедри хімічної технології силікатів Львівського політехнічного інституту.

1993–1998 рр. – м.н.с. кафедри хімічної технології НУ «Львівська політехніка».

1998–2000 рр. – н.с. кафедри хімічної технології НУ «Львівська політехніка».

1999 р. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

2000–2004 рр. – старший викладач кафедри техногенно-екологічної безпеки НУ «Львівська політехніка».

З 2004 р. – доцент кафедри техногенно-екологічної безпеки НУ «Львівська політехніка».

2006 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри техногенно-екологічної безпеки.

З вересня 2021 р. – декан бакалаврату Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола НУ «Львівська політехніка».

Підвищення кваліфікації

 • Сертифікат проходження онлайн-курсу «Побутові відходи – дій зараз!»
.
 • Сертифікат проходження онлайн-курсу «Освітні інструменти критичного мислення»
.
 • Сертифікат члена громадської організації «Української асоціації викладачів та дослідників Європейської інтеграції (APREI)»
.
 • Сертифікат наукового стажування в Інституті нових хімічних синтезів

(Польща, м. Пулави)

.
 • Сертифікат проходження спільного німецько-українського семінару «Адаптивний менеджмент вразливості та ризику на природоохоронних територіях»
.
 • Сертифікат проходження курсу Webinar Series «Tech Summer for Teachers Bootcamp» from SoftServe!
.
 • Сертифікат підвищення кваліфікації на семінарі в межах конкурсу студентських міжнародних наукових робіт «Сучасні міжнародні стандарти безпеки та гігієна праці, безпечно-орієнтована соціальна відповідальність бізнесу»
.
 • Член Європейської Асоціації Безпеки, (European Association for Security EAS, European Union, Krakow)
.
 • Сертифікат учасника фіналу Четвертої хвилі загальнонаціонального конкурсу інноваційних стартапів "Глобальна інноваційна програма чистих технологій для малих та середніх підприємств (МСП) в Україні" (GCIP Ukraine)
.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Дисципліни, які викладає:

• Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

• Професійна та цивільна безпека

• Радіаційний, хімічний та біологічний захист

• Аудит безпеки праці та аналіз надзвичайних ситуацій

Наукова робота

 • У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.17.11. Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів. Науковий керівник: д.т.н., професор Ящишин Й.М.
 • 2022-2023 рр. – виконавець Міжнародного колективного проекту програми EUREKA за спільної участі польських та сербських науковців. Назва проекту: «Natural products as a base for ecological sustainable preparations».
 • 2022 р. – учасник фіналу Четвертої хвилі загальнонаціонального конкурсу інноваційних стартапів "Глобальна інноваційна програма чистих технологій для малих та середніх підприємств (МСП) в Україні" (GCIP Ukraine), що є проектом Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), який реалізовується за фінансової підтримки Глобального Екологічного Фонду (GEF).
 • 2020-2021 рр. – виконавець міжнародного Українсько-німецького проекту співпраці фінансованого Фондом Міхаеля Зуккова та Центром еконіки та управління екосистемами при Університеті сталого розвитку Еберсвальде: Конкурс Ідей по екосистемній адаптації до зміни клімату у біосферному резерваті "Розточчя" – "Рекультивація антропогенно порушених земель як метод адаптації".


НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

• Радіологічний моніторинг об'єктів довкілля.

• Удосконалення техногенної безпеки підприємств.

• Енерго- та ресурсозберігаючі технології.

• Аудит безпеки праці.


НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ::

Є автором 5-ти авторських свідоцтв і патентів на винахід, більше 100 наукових праць та 40 навчально-методичних публікацій (з них 7 навчальних посібників та 4 конспекти лекцій, 5-ти електронних навчально-методичних комплексів).

Основні праці:

1. Alternative fuels - trends and prospects. Babadzhanova O., Vasiichuk V., Loik V., Synelnikov O. Grail of Science, №14-15, 2022, P. 218-225. (Index Copernicus).

2. Utilization of household plastic waste in technologies with final biodegradation. O. Nahurskyi, H. Krylova, V. Vasiichuk, S. Kachan, A. Nahurskyi, N. Paraniak,V. Sabadash, M. Malovanyy. Ecol. Eng. Environ. Technol. Volume 23, Issue 4, 2022, Р.94–100. (Index SCOPUS).

3. Obtaining New Aluminium Water Clarification Coagulant from Spent Catalyst. Viktor Vasiichuk, Oksana Kurylets, Oleg Nahurskyy, Yaroslav Kuchera, Roksoliana Bukliv, Yaroslav KalymonEcol. Eng. Environ. Technol. 2022; Volume 23, Issue 3, Р.47–53. (Index SCOPUS).

4. Coagulation treatment of effluent from milk-processing enterprises with waste FeSO4. Kurylets, O., Нelesh, A., Vasiiychuk, V., Znak, Z., Romaniv, А.Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, (2022), 1 (10 (115)), Р.17–23. (Index SCOPUS).

5. Аpplication of formalized models of events for evaluation of danger and accident assessment of the compressor station of the main pipeline. Babadzhanova O., Vasiichuk V., M. Charlak «Environmental Problems», 2022; Volume 7, Number 1, P. 47-54. (Index Copernicus).

6. Safety Usage of Encapsulated Mineral Fertilizers Based on Polymeric Waste. O. Nagurskyy, H. Krylova, V. Vasiichuk, S. Kachan, Yu. Dziurakh, N. Andriy, N. Paraniak. Ecological Engineering & Environmental Technology. 2022, 23(1), P. 156–161. (Index SCOPUS).

7. Life and scientific priorities of professor Oleg Nahursky. Vasiichuk V., Vytrykush N. Journal «Environmental Problems». Vol. 6, Number 2, 2021, P.84-87. (Index Copernicus).

8. Radiation and hygienic monitoring of radon in Ukraine. Nahurskyi N. O., Vasiichuk V. O. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування: Збірник матеріалів.6-го Міжнароднго молодіжнго конгресу, Львів, – 2021. – C. 91.

9. Рroblem of disposal of organochlorine waste of vinyl chloride production. Viktor Vasiychuk, Yaroslav Kuchera, Olena Matskiv, Oleh Nahurskyy, Stepan Kachan. Journal «Environmental Problems». Volume 5, Number 2, 2020, P.69-75. (Index Copernicus).

10. Influence of petrol and petroleum components’ vapours on human organism. O. Matskiv, O. Chaika, L. Babyak, V. Vasiichuk, N. Shuvar. Scientific journal «Environmental Problems», Volume 3, Number 2, 2018.– P. 85-90. (Index Copernicus).

11. Радіаційний контроль радону в Україні. В. Васійчук, О. Нагурський, О. Мацьків, С. Качан. Збірник праць ХVI-ої Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика», Львів, –С. 189-191.

12. Деферизація природних вод методом глибокої аерації. Савчук Л., Курилець О., Васійчук В. Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. Т.27. – № 4, Львів, 2017. – С.103-107. (Index Copernicus).

13. Проблема радонового ризику в екології. Жук Л.В., Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І. Екологічна безпека та природокористування. Збірник наукових праць. Вип. 12, Київ, 2013.-43-50 с. (Index Copernicus).

14. Корені безпеки. Гончарук В.Є., Качан С.І., Васійчук В.О., Мохняк С.М. Науково-виробничий журнал «Охорона праці», №6, 2013. – С.56-58.

Статті у колективних монографіях

1. Рекуперація вторинних ресурсів силікатної промисловості. Васійчук В., Курилець О., Бабаджанова О., Мацьків О. Утилізація відходів – основа відповідального споживання ресурсів. Колективна монографія. За редакцією проф. Нагурського О.А. – Київ : ЯРОЧЕ́НКО Я.В. 2021. – С.43-66.

2. Забезпечення мікроклімату виробничих приміщень: безпеково-економічні аспекти. О. Нагурський, С. Качан, В. Шепітчак, В. Васійчук, Б. Болібрух, Н. Георгіаді. Безпека праці. Теорія і практика сучасного розвитку: монографія / за ред. Нагурського О.А. – Львів: Видавництво ТзОВ "Видавничий дім "Панорама", 2021. – С.30-69.

3. Дослідження швидкості реакції людини при дії різних стресорів. В. Васійчук, О. Нагурський, С. Качан, О. Бабаджанова. Безпека праці. Теорія і практика сучасного розвитку: монографія / за ред. Нагурського О.А. – Львів: Видавництво ТзОВ "Видавничий дім "Панорама", 2021. – С.6-30.

4. Stability of territorial communities in normal situations and emergency. Oleh Nahurskyi, Stepan Kachan, Borys Bolibruh, Viktor Vasiychuk, Olena Matskiv, Volodymyr Shepitchak. Monograph. ISBN 978-83-66270-12-1. Sustainable development – state and prospects Mirosław Borkowski, Oleksandr Moroz, Mykhailo Paslavskyi (red.) Wydawnictwo GSW • Gdańsk 2020, Р. 83-94.

5. The human reaction speed study under the action of different stressors. Viktor Vasiichuk, Oleh Nahurskyy, Stepan Kachan, Nataliya Vytrykush, Halyna Korzh. Monograph. ISBN 978-83-66270-12-1. Sustainable development – state and prospects Mirosław Borkowski, Oleksandr Moroz, Mykhailo Paslavskyi (red.) Wydawnictwo GSW • Gdańsk 2020, Р. 129-140.

6. «Сучасні шляхи мінімізації надходження нафтопродуктів у довкілля». Васійчук В.О., Курилець О.Г., Кучера Я.Й. та інш. Безпека життєдіяльності людини у концепції реалізації цілей сталого розвитку//Монографія за редакцією Нагурського О.А.. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2020. – C. 61-79.


Контакти

пл. Св. Юра,1 3-й навчальний корпус, кімната 133.

E-mail: viktor.o.vasiichuk@lpnu.ua

Посилання:

• Google Scholar – Віктор Васійчук

• Scopus AU-ID ( "Vasiichuk, V." 8956518200)

• Список наукових праць Васійчук В.О.

• Список навчально-методичних публікацій Васійчук В.О.

• Сайт: Кафедра цивільної безпеки, ІСТР.