Варій Мирон Йосипович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Варій Мирон Йосипович
Variy.JPG
Військове звання Полковник запасу ЗСУ
Дата народження 21 вересня 1959 року
Місце народження Івано-Франківська обл.
Громадянство Україна
Alma mater Військово-політична академія ЗС СРСР (перейменована у 1993 році в Гуманітарну академію ЗС РФ)
Дата закінчення 1994 р.
Спеціальність оперативно-тактична, військово-педагогічна
Галузь наукових інтересів функціонування людської психіки та її псі-програми; психологія життєдіяльності особистості; психологія національної безпеки; психологія етнічних спільнот і соціальних груп; психологія політики і соціально-психологічні стани суспільства та ін.
Кваліфікаційний рівень офіцер з вищою військовою освітою, соціальний працівник, викладач психології
Науковий ступінь доктор психологічних наук
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи кафедри теоретичної та практичної психології , Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Варій Мирон Йосипович — доктор психологічних наук,професор, завідувач кафедри теоретичної та практичної психології , Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта :

У 1981 році – Харківське вище військове авіаційне командне училище зв’язку: спеціальність – тактична, командна; кваліфікація – інженер з експлуатації радіотехнічних засобів.

У 1994 році – Військово-політична академія ЗС СРСР (перейменована у 1993 році в Гуманітарну академію Збройних Сил РФ): спеціальність – оперативно-тактична, військово-педагогічна; кваліфікація: офіцер з вищою військовою освітою, соціальний працівник, викладач психології.

6 березня 1998 року захистив докторську дисертацію і 11 листопада 1998 року отримав науковий ступінь доктора психологічних наук, спеціальність 22.00.02 – «Військова педагогіка та психологія». Тема дисертації: «Морально-психологічний стан військ та його оцінка».

20 червня 2002 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання «професор».

Професійна діяльність:

Педагогічний стаж – більше 35 років;

15.10.2012 – вересень 2014 – професор кафедри практичної психології та педагогіки гуманітарного факультету ЛДУБЖД;

16.04.2006 – 18.09.2012 – начальник кафедри психології правоохоронної діяльності, декан факультету психології Львівського державного університету внутрішніх справ;

15.01.2005 – 15.04.2006 – завідувач кафедри психології та педагогіки Львівського юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ;

03.08.1977 – 14.01.2005 – кадрова служба у Збройних силах на різних командних і політичних посадах, а з 1995 року й на різних науково-педагогічних посадах у Відділенні військової підготовки (Львівському військовому інституті) при НУ «Львівська політехніка»; керівник «Школи педагогічної майстерності» у ЛьвДУВС; заступник головного редактора, а потім головний редактор наукового вісника ЛьвДУВС, серія психологічна.

У різні роки член різних спеціалізованих рад із захисту кандидатських й докторських дисертацій, член редколегій різних наукових вісників та збірників. З жовтня 2014 року очолює кафедру теоретичної та практичної психології Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Коло наукових інтересів:

 • функціонування людської психіки та її псі-програми;
 • психологія життєдіяльності особистості;
 • психологія національної безпеки;
 • психологія етнічних спільнот і соціальних груп;
 • психологія політики і соціально-психологічні стани суспільства.Професійні досягнення:

За період науко-педагогічної діяльності Варій М.Й. опублікував понад 170 праць, у тому числі 5 монографій; 5 підручників, з них 4 – з грифом МОН України; 25 навчальних посібників, з них 7 – з грифом МОН України (3 – у співавторстві); 10 науково-методичних праць; 23 навчально-методичних посібників та ін.

Вклад у психологічну науку:

1) вперше виявив та розкрив сутність й зміст соціальної психіки малих груп і колективів через смисл спільності, що є одним з напрямів розвитку новітньої соціальної психології;

2) обґрунтував нову психоенергетичну ментально − соціодуховну концепцію особистості;

3) є основоположником енергетичної концепції психіки і психічного;

4) вперше виявив псі-програми людської психіки та розкрив основи їх функціонування на несвідомому, підсвідомому, свідомому і надсвідомому рівнях;

5) вперше науково обґрунтував сутність і зміст соціальної психіки етнічної спільноти, а також розкрив соціально-психологічний образ нації (етносу), як неповторної людської спільноти;

6) розробив та обґрунтував нові технології психологічного впливу на людей та людські спільноти з урахуванням індивідуального й колективного несвідомого, підсвідомого, свідомого та надсвідомого в людській психіці тощо.

Нагороди:

Нагороджений різними медалями і відзнаками Міністерства ЗС СРСР, Міністерства ЗС України і Міністерства МВС України (більше 20). Відмінник освіти України (Міністерство освіти України, посвідчення № 72961 від 08.12.1999 р.).

Науковий доробок:

 1. Варій М.Й. Психологія особистості: Навч. пос.  К.: Центр учбової літератури”, 2008. – 592 с. (Гриф МОН України).
 2. Варій М.Й. (Myron Warij). Професійна підготовка психолога органів внутрішніх справ до діяльності у надзвичайних умовах (Przygotowanie zawodowe psychologa organŏw spraw wewnętrznych do działań w warunkach nadzwyczajnych) // Polsko-Ukraińska wymiana doświadczeń w zakresie przygotowania psychologŏw policyinych do zabezpieczenia zdarzeń nadzwyczajnych (Польсько-український обмін досвідом у сфері підготовки психологів поліції/міліції щодо попередження надзвичайних подій): Materiały poseminaryjne nie są poddawane przez Wydawcę redakcji merytorycznej. Podlegają opracowaniu technicznemu. – WSPol. Szczytno, 2008. – С.14-27.
 3. Варій М.Й. Загальна психологія: підр. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.Й. Варій  [3-тє вид.].  К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 1007 с. (Гриф МОН України).
 4. Варій М.Й., Ортинський В.Л. Основи психології і педагогіки: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.Й. Варій, В.Л. Ортинський  [2-ге вид.].  К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 376 с. (Гриф МОН України).
 5. Варій М.Й. Психологія: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.Й. Варій  [2-ге вид.].  К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 288 с. (Гриф МОН України).
 6. Варій М. Й. Загальна психологія: Підручник / Для студ. психол. і пе¬да¬гог. спеціальностей. – 4-е видан., випр. і доп. – Т.1. – К.: «Знання», 2013. – 608 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1/11-14384 від 12.09.2012 ).
 7. Варій М.Й. Загальна психологія: підручник / М.Й.Варій; Львів. держ.ун-т безпеки життєдіяльності. − 4-те вид., виправл.і доповн. – К. : Знання, 2014. − 1047 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1/11-14384 від 12.09.2012 ).


Контакти

вул. Князя Романа 1-3, м. Львів, 79000; 19 корпус

Тел.: +38 (032) 258-31-02

Е-mail: varyj@ukr.net