Ванькович Любомир Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ванькович Любомир Ярославович
Ванькович.jpg
доцент
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 30.06.2003
Спеціальність Міжнародна економіка
Галузь наукових інтересів дифузія інновацій
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 23.04.2019
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Ванькович Любомир Ярославович — доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».


Посада

Доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація магістра з економіки і підприємництва, ОР «магістр», 2003 р. Національний університет «Львівська політехніка», аспірантура, спеціальність «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», академічна ступінь кандидат економічних наук, 2013-2017 рр.


Професійна діяльність

2003 – 2004 – Національний університет «Львівська політехніка», викладач-стажист кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2003 – 2004 – БО «Мальтійська служба допомоги у Львові», консультант

2004 – 2013 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2013 – 2017 – Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2017 – 2019 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2019 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Менеджмент
 • Вступ до фаху «Міжнародна економіка»
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародні економічні відносини
 • Інформаційні системи та технології в управлінні міжнародних економічних відносин


Науково-дослідна робота

 • Дифузія результатів інноваційної діяльності підприємств


Участь у держбюджетній роботі

 • ДБ/ІНВЕСТ «Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій» (номер державної реєстрації 0102U001182), 2002-2003 рр.
 • ДБ/Фактор «Полікритеріальна діагностика діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів», 2009-2010 рр.
 • ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесійно-структуровановаго менеджменту» (номер державної реєстрації 0111U001215), 2011-2013 рр.
 • ДБ/Інформ «Геоінформаційні технології аналізу стоку та емісії парникових газів у лісовому господарстві для підтримки прийняття рішень» (номер державної реєстрації 0111U0012100, 2013-2014 рр.


Участь у госпдоговорах

 • №1586 «Удосконалення інформаційного забезпечення розробки бюджетів ЗАТ «Маяк», 2005 р.
 • №1666 «Удосконалення системи управління та інформаційного забезпечення діяльності ДАКХ «Артем», 2005-2007 рр.


Участь у грантах

 • Erasmus+, Jean Monnet Academic Modules “Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experiences” (EXTECH) (611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE), 11.11.2019 р. – 10.11.2022 р.


Підвищення кваліфікації

 • 2005 – стажування у АТ «Львівський завод гідромеханічних передач»
 • 2009 – стажування у ЗАТ «Автонавантажувач»
 • 2012-2013 – навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»
 • 2014 – стажування у Інституті регіональних досліджень Національної академії наук України
 • 2015 – стажування у Державному науково-дослідному інституті митної справи (м. Хмельницький)
 • 2018 – навчально-наукове міжнародне стажування на факультеті менеджменту Гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташіца у м. Краків (Польща)
 • 2018-2019 р. – навчання на корпоративній навчальній програмі «Управління університетом. Школа лідерства» у Lviv Business School Ukrainian Catholic University та SoftServе
 • 2019 – стажування у Львівській торгово-промисловій палаті


Вибрані публікації

 1. Теоретико-концептуальні засади застосування матричних методів в управлінні інформацією підприємств / Л. Я. Ванькович // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 35-40. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 691). — Бібліогр.: 7 назв.
 2. Ванькович Л. Я. Concerning the etymology and the essence of diffusion of innovations = Про етимологію і суть дифузії інновацій / Л. Я. Ванькович // Тези доповідей ІІІ міжнародної конференції молодих вчених [«Економіка і менеджмент 2013»], (Львів, 21-23 листопада 2013 р.) / Міносвітнауки, НУ «Львівська політехніка» [та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С.126-127
 3. Ванькович Л. Я. Механізми залучення інвестицій як складова інноваційної діяльності підприємства / О. Є. Федорчак, Л. Я. Ванькович // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». Львів : Видавництво Львівського Національного університету ім. І.Франка. – 2014. – №31. – Ч.2. – С. 367-373.
 4. Ванькович Л. Я. Етимологічні аспекти дифузії результатів інноваційної діяльності / Л. Я. Ванькович // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». Львів : Видавництво Львівського Національного університету ім. І.Франка. – 2016. – №35. – Ч.1. – С. 68-74.
 5. Ванькович Л. Я. Сутність поняття «дифузія результатів інноваційної діяльності підприємства» / Л. Я. Ванькович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : «Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – №851. – С. 36-41.
 6. Ванькович Л. Я. Класифікація дифузії результатів інноваційної діяльності підприємств / Л. Я. Ванькович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : «Логістика». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – №846. – С. 25-31.
 7. Ванькович Л. Я. Рекомендації до застосування методу декомпозиції для дифузії результатів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / Л. Я. Ванькович // Глобальні та національні проблеми економіки . – Миколаїв: Миколаївський національний університет ім. В. Сухомлинського, 2016. – Вип. 14. – С. 294-298.
 8. Vankovych L. Y. The Research of the Factors Influence the Diffusion of Enterprise Innovational Activity Results / L. Y. Vankovych // Econtechmod. An international quarterly journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes. – Lublin-Rzeszow, 2017. – Vol. 1.
 9. Vankovych L. Y. Reflexive management of the diffusion of enterprise innovational activity results / N. H. Heorhiadi, N. O. Shpak, L. Y. Vankovych // Scientific Journal Polissia . – 2017. – № 2 (10).


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 306-Б

Тел: +38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032)258-23-63

Тип контакту Значення Посилання
Робоча е-пошта Liubomyr.Y.Vankovych@lpnu.ua Е-пошта @LPNU.UA
Web of Science ResearcherID N-2975-2016 Профіль web of Science НУЛП
UserID Google Scholar 3LSDz3wAAAAJ Профіль userID Google Scholar
ORCID 0000-0001-8776-8511 Профіль ORCID


Відзнаки, грамоти, дипломи, сертифікати ...